Stiri

Stiri din lumea juridica, legislatie, noutati juridice

Schimbări majore privind clasificarea unităților turistice

Restaurantele sunt obligate să își declare suprafața și numărul de locuri

Unitățile turistice care dețin spații de cazare și de alimentație publică sunt obligate să se conformeze noilor norme metodologice emise de Autoritatea Națională pentru Turism (A.N.T).

Prin Ordinul Președintelui A.N.T. nr. 415/2016 (publicat în Monitorul Oficial nr. /5 Septembrie 2016), pentru modificarea şi completarea Ordinului PANT nr. 65/2013, s-au reglementat noile proceduri de clasificare a structurilor turistice care dețin spații de alimentație publică în cadrul sau în perimetrul unităților de cazare.

Toate unitățile au obligația să se declare în ce tip de localitate se află: stațiune turistică de interes național sau local, municipiu sau oraș, localitatea urbană sau rurală.

Astfel, toate unitățile de cazare care dețin proprile unități de alimentație publică în incinta sau perimetrul unităților de cazare, fie ele complexuri turistice, hoteluri, pensiuni turistice /agroturistice cu servicii de masă, vile turistice etc, în lumima noilor prevederi fiscale dar și a noilor norme metodologice privind clasificarea, sunt obligate să își actualizeze situația numărului de unități de alimentație publică, suprafețele comerciale utile deținute cât și a numărului de locuri de clienți/turiști care urmează a fi deserviți de unitățile în cauză.

Aceste prevederi sunt valabile tuturor unitățile de cazare care oferă una din tupiruile de servicii: cazare cu mic dejun; cazare cu pensiune completa, cazare cu mic dejun, cazare cu demipensiune, cazare cu all-inclusive sau pun la dispoziția turiștilor spatiu amenajat pentru prepararea si servirea micului dejun sau a servirii mesei.

Conform prevederilor normelor de clasificare, structura de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică poate fi:

a) INDEPENDENTĂ — aceasta nu este necesară în vederea obţinerii certificatului de clasificare a structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi poate fi amplasată în exteriorul sau interiorul perimetrului acesteia -dar va avea obligația să își obțină clasificarea ca unitate de sine stătătoare structură turistică cu funcțiuni de alimentație publică aflată în stațiuni turistice și localități urbane;

b) IMPUSĂ (se află in interiorul sau în perimterul unității de cazre -complex turistic, hotel, pensiune cu servicii de alimentație este necesară în vederea obţinerii certificatului de clasificare a structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau asigură serviciile necesare tipurilor de cazare şi este amplasată în perimetrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare pe care o deserveşte.

- Suprafaţa utilă comercială a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică o reprezintă totalul suprafeţelor de servire aferente saloanelor, teraselor, grădinilor de vară şi altele asemenea.

- Totalul suprafeţelor de servire ale structurii de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică impusă este amplasat în totalitate în perimetrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare care asigură şi servicii de alimentaţie publică printr-unul sau mai multe baruri şi/sau restaurante, deservite de una sau mai multe bucătării, inclusiv mobile şi alte utilaje specifice: dozatoare băuturi, îngheţată, popcorn şi altele asemenea, în funcţie de numărul de locuri şi tipurile de cazare oferite.

- Numărul de locuri, pe fiecare tip de structură de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică impusă nu poate depăşi capacitatea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare pe care le deserveşte.” Adică dacă structura turistică deține o unitate de cazare care are 40 locuri, iar structura oferă 60 de locuri la mese, unitatea de alimentație impusă va avea 40 locuri , iar restul de 20 locuri vor fi figura ca unitate independentă. 

O altă prevedere o constituie obligativitatea ca unitățile turistice cu funcțiuni de cazare care doresc să fie clasificate la standard superior, asimilat serviciilor de lux 4-5 stele, vor trebui să îndeplinească o serie de criterii suplimentare cum ar fi: existența receptiei, hol recepție, cameră bagaje, cameră valori, să asigure servicii de Frizerie-coafură, manichiură-pedichiură, spălătorie-curățătorie, parcare, telefonie și lift.

Operatorii economici care dețin unități turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică au obligația ca în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, să transmită la Autoritatea Naţională pentru Turism următoarele documente:

a) cerere privind eliberarea unei noi fişe anexe;

b) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la Normele metodologice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau fişa standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la Normele metodologice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

c) fişa anexă eliberată anterior — în original – (anexa Certificatului de Clasificare);

d) partiuri/releveu/schiţă unitate — suprafaţa utilă comercială (planșe-schite ale structurii turistice, schițe cu saloanele, din care să reieasă suprafața și numărul de mese, scaune etc)

Toți agenți economici care sunt supuși acestor prevederi și nu se vor conforma riscă să fie sancționați contravențional pentru încălcarea și nerespectarea prevederilor art. 15 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare (pentru desfășurarea de activităţii în structuri de primire turistice având certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare) iar potrivit art. 16 alin. (1) lit. c) din aceeaşi hotărâre, urmând să fie sancționați cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei

clasificare

Vizualizari: 2383
blog comments powered by Disqus