PROPRIETATE INTELECTUALĂ

LEGEA NR. 8/14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în M.Of. nr 60 din 26 martie 1996.

Legea nr. 285 din 23.06.2004 pentru modificarea şi completarea legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Ordonanta de Urgenta nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 din 26 Ianuarie 2006 privind întãrirea capacitãtii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Hotărârea de Guvern nr. 60/10.03.21997 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a ORDA, publicată în M. Of. nr 46/ 16.03.1997.

Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor publicata in Monitorul Oficial nr. 58 / 18 Ianuarie 2005

Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor publicata in Monitorul Oficial nr. 58 / 18 Ianuarie 2005

Legea 533/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing publicata in Monitorul Oficial nr. 1 135 / 1 decembrie 2004 ( Legea leasingului pentru software )

Decret 321 din 18 Iunie 1956 privind dreptul de autor

LEGEA NR. 24/2000

ANUC - Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori din România
Str. Mendeleev nr. 28-30 , etajul 2
Tel. 0213168006, 0722309756
Preşedinte: Mihnea Gheorghiu
Pers. de contact Monica Loteanu.

- H.G. nr. 143/2003 norme metodologice privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial
Conform art. 102 din Legea nr. 285/2004 colectori mici ai remuneraţilor stabilite de directorul general al O.R.D.A:
- U.C.M.R.-A.D.A. colectează sumele datorate de utilizatori, stabiltiă de Hotărârea nr. 769/20.09.1999
- Decizia nr. 149/ 2003 desemnează UPFR să colecteze sumele datorate de către utilizatori , producător de fonograme
- CREDIDAM prin H.G. nr148/2003 este îndreptăţită să colecteze sumele datorate de utilizatori interpreţi.

AUDIOVIZUAL

Legea nr. 544 /12.10.2001 privind accesul la informaţiile de interes pubic, publicată în M. Of nr 633/23.10.2001.

Hotărârea de Guvern nr 123/07.02.2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Legea audiovizualului nr. 504/11.07.2002, publicată în Monitorul Oficial nr 534/ 22.07.2002.

Legea nr.402/07.10.2003 privind modificarea şi completarea legii audiovizualului nr. 504/2002, publicată în M. Of. nr 10.10.2003.

DECIZII ŞI RECOMANDĂRI CNA

1. Decizia nr 80/13.08.2002 privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.
2. Decizia nr 114/14.10.2002 privind dreptul la replică şi rectificarea.
3. Decizia nr.130/12.11.2002 pentru difuzarea operelor audiovizuale româneşti.
4. Decizia nr.146/02.12.2002 privind acordarea licenţei audiovizuale şi eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor de programe.
5. Decizia nr. 15/23.01.2003 privind retransmiterea serviciilor de programe pe teritoriul României.
6. Decizia nr. 22/28.01.2003 privind unele reguli ale publicităţii şi teleshoping-ului.
7. Decizia nr.38/18.02.2003 privind publicitatea politică şi publicitatea referitoare la exercitarea unor profesii.
8. Decizia nr. 52/04.03.2003 privind obligţia radiodifuzorilor de a aduce la cunoştinţa publicului somaţiile şi sancţiunile aplicate de CNA.
9. Decizia nr. 57/13.03.2003 privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe.
10. Decizia nr. 87/22.04.2003 privind difuzarea programelor locale.
11. Decizia nr.122/30.06.2003 privind difuzarea programelor locale.
12. Decizia nr.123/30.06.2003 privind publicitatea şi teleshopping-ul.
13. Decizia nr.258/16.09.2003 privind difuzarea operelor audiovizuale europene.
14. Decizia nr. 261/16.09.2003 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României.
15. Decizia nr.274/25.09.2003 privind asigurarea informării corecte a opinei publice.
16. Decizia nr. 377/11.12.2003 pentru modificarea şi completarea decizei nr. 274/25.09.2003 privind asigurarea informării corecte a opinei publice.
17. Recomandarea nr. 1/06.01.2004 privind precizarea funcţiilor politice ale persoanelor invitate la emisiunile informative şi de dezbatere.
18. Decizia nr. 17/05.02.2004 pentru modificarea şi completarea Deciziei nr. 123/2003 privind publicitatea şi teleshopping-ul.
19. Decizia nr. 40/09.03.2004 privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului.
20. Decizia nr. 248/01.07.2004 privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.
21. Decizia nr. 249/01.07.2004 privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe.
22. Decizia nr.250/01.07.2004 pentru completarea Deciziei nr. 40 din 09.03.2004 privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului.
23. Decizia nr. 254/05.07.2004 privind sponsorizarea, publicitatea şi teleshopping-ul.
24. Decizia nr. 312/30.09.2004 privind difuzarea programelor locale şi a programelor retransmise.
25. Decizia nr. 20/18.01.2005 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui CNA nr. 249/01.07.2004 privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe.
26. Decizia nr.199/15 .03.2005 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României.
27. Decizia nr.200/15.03.2005 privind aprobarea procedurii şi a condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurilor de eliberare a Deciziei de autorizare pentru difuzarea serviciilor de programe prin reţele de telecomunicaţii.
28. Decizia nr.204/15.03.2005 privind intrezicerea apologiei crimelor regimurilor totalitare şi denigrării victimelor lor.
29. Decizia nr. 213/17.03.2005 privind aprobarea procedurii şi a condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a proceduri de eliberare a Deciziei de autorizare pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a servciilor de programe de radiodifuziune sonoră sau televiziune.
30. Decizia nr. 403/30.07.2005 privind aprobarea procedurii şi a condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a Deciziei de autorizare audiovizuală.


Vizualizari: 1237