1. BREVETELE - Legislaţia naţională în vigoare în domeniul brevetelor de invenţie.

1. Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie

2. H.G nr. 152/1992 Regulamentul de aplicare a legii nr. 64/1991/completare

- Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

- Rectificări la Regulamentul de aplicare a Legii nr.64/1991.

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie republicata-M.Of.nr.752/15.10.2002.

- Hotărârea pentru aprobarea Normelor privind determinarea cotei de profit sau a venitului obţinut de titularul unui brevet, prevăzute la art.73 din legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, publicată în Monitorul Oficial Nr.32 din 22.01.2003.
(Textul Art.73 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată).

- Ordonanţa privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare al acestora - Legea nr.611/2002 privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 (M.Of.nr. 844/22.XI.2002).

- Convenţia Brevetului European (traducere) Legea nr.75/1999 privind aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţionala a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 (M.Of.nr.115/16.03.2000).

- Norme ale Directorului General OSIM nr.318/4/01/2000 pentru modificarea şi completarea Normelor nr.242/1999 privind sprijinirea brevetării în străinatate a invenţiilor româneşti (M.Of.nr.115/16.03.2000) Hotărârea Guvernului nr.1585/2002 pentru aprobarea Normelor privind determinarea cotei de profit sau a venitului obţinut de titularul unui brevet, prevăzute la art.73 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată.

- Hotărârea Guvernului nr.499/2003 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenţie (M.Of.nr.348/22.05.2003-rectificări).

- Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte ân domeniul brevetelor de invenţie.

- Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în formă revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 - B.Of. nr.1/06.01.1969.

- Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională a brevetelor de invenţie din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998 .

- Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală semnată la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificată de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 - B.Of.nr.1/06.01.1969.

- Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat de România prin Decretul nr.81 din 2 martie 1979 - B.Of.nr.22/08.03.1979.

- Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 la care România a aderat prin Legea nr.75/1999 - M.Of.nr.210/13.05.1999.
Regulamentul pentru aplicarea Tratatului de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului microorganismelor în scopul procedurii de brevetare.

- Convenţia privind eliberarea brevetului european adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973 şi Actul de revizuire a acesteia adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 prin care România a aderat prin Legea nr.611/2002 - M.Of.nr.844/13.11.2002.

- Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de altă parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 - M.Of.nr.73/12.04.1993.

- Acordul dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat de România prin Legea nr.19/1993 - M.Of.nr.75/16.04.1993.

- Acordul prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr.90/1997 - M.Of.nr.108/30.05.1997.

- Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ - Anexa 1C. Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994 ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 - M.Of.nr.360/27.12.1994.

2. MARCA

- Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Pot să constituie mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului sau, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.

- Legislaţia naţională în vigoare în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice

- Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice - M.Of.nr.161/23.04.1998 Hotârărea Guvernului nr.833/1998 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice - M.Of.nr.455/27.11.1998.

- Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
- Ordonanţa privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare al acestora.

- Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice.

- Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de România prin Decretul nr.1176 din 28.12.1968 - B.Of. nr.1/06.01.1969 Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de România prin Legea 5/1998 - M.Of.nr.11/15.01.1998.

- Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.

- Aranjamentul de la Viena instituind o clasificare internaţională a elementelor figurative ale mărcilor întocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998.

- Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnată la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificată de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 - B.Of.nr.1/06.01.1969 .

- Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 - B.Of. nr.1/06.01.1969.

- Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994, la care România a aderat prin Legea nr.4/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998.
Regulament de execuţie al Tratatului privind dreptul marcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994 Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de altă parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 - M.Of.nr.73/12.04.1993.

- Acordul dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat de România prin Legea nr.19/1993 - M.Of.nr.75/16.04.1993.

- Acordul prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr.90/1997 - M.Of.nr.108/30.05.1997.

- Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ - Anexa 1C. Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994 ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 - M.Of.nr.360/27.12.1994.

3. Desen Industrial

- Legea nr. 129/1992 privind desenele şi modelele industriale.
Desen Industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, forma, textura şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine.
Model Industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, forma, textura şi/sau ornamentaţia produsului în sine.
Legislaţia naţională în vigoare în domeniul desenelor şi modelelor industriale.

- Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale republicată - M.Of.nr.193/26.03.2003 .

- HOTĂRĂRE nr. 1.171 din 2 octombrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată.

- Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.

- Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.

- Legea nr.15/2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva şi Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, adoptată la 2 iulie 1999 - M.Of.nr.103/2001.

- Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, art. 1-34 si ANEXA nr. 3" CUANTUMUL SI TERMENELE privind plata taxelor pentru desenele şi modelele industriale"; (M.Of. Nr.43/30.01.1998).

- Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul desenelor şi modelelor industriale.

- Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale, din 6.XI 1925, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr.44/1992 - M.Of.nr.95/15.05.1992.

- Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietatii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 - B.Of. nr.1/06.01.1969.

- Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 şi revizuit la 28 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998.

- Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnată la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificată de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 - B.Of.nr.1/06.01.1969.

- Actul de la Geneva şi Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999, ratificat de România prin Legea nr.15/2001 - M.Of.nr.103/28.02.2001

- Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de altă parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 - M.Of.nr.73/12.04.1993.

- Acordul dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat de România prin Legea nr.19/1993 - M.Of.nr.75/16.04.1993.

- Acordul prin care s-a convenit aderarea României la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucureşti la 12 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr.90/1997 - M.Of.nr.108/30.05.1997.

- Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ - Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994 ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 - M.Of.nr.360/27.12.1994.

4. Topografia

- Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate.
Topografia unui circuit integrat este dispunerea tridimensională, oricare ar fi expresia sau, a unor elemente ale unui circuit integrat, din care cel puţin unul este un element activ şi a tuturor interconexiunilor sau a unei părţi din interconexiunile circuitului integrat sau o astfel de dispunere tridimensională pregătită pentru fabricarea circuitului integrat
Legislaţia naţională în vigoare în domeniul topografiilor de circuite integrate.

- Legea nr. 337 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate.

- Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.

- Legea nr. 16 /1995 privind protecţia Topografiilor Circuitelor Integrate (M.Of. Nr.45/09.03.1995)

- Hotărârea Guvernului României nr. 535 /1996 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea topografiilor circuitelor integrate; (M.Of.Nr.172/01.08.1996)

- Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.

- Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, art. 1-34 si ANEXA nr.
4 "CUANTUMUL ŞI TERMENELE privind plata taxelor pentru topografiile circuitelor integrate"; (M.Of.Nr.43/30.01.1998)
Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul topografiilor de circuite integrate.

- Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ - Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 - M.Of.nr.360/27.12.1994

- Tratatul privind proprietatea intelectuală în materie de circuite integrate, semnat la Washington D.C. la 26 mai 1989.

5. Legea privind marca temporală nr. 451/2004 . Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1021 din 05/11/2004.

6. O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei industriale şi regimul de utilizare.

7. Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante.

Soiul este grupul de plante apartinand unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care poate fi: 1. definit prin expresia caracterelor rezultand dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumita combinatie de genotipuri; 2. distinct fata de orice alt grup de plante prin expresia a cel putin unuia dintre caracterele mentionate la pct. 1; 3. considerat ca o entitate, cu privire la capacitatea sa de a fi reprodus ca atare. Este considerat soi si hibridul cu formele parentale. Legislatia nationala in vigoare in domeniul brevetelor de soi

- LEGE nr. 119 din 4 mai 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante - MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 11 mai 2006

- Legea nr. 255/1998 privind noile soiuri de plante - M.Of.nr.525/31.12.1998

- Hotararea Guvernului nr.200/17.03.2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante - M.Of.nr.134/30.03.2000

- Legea nr. 381/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora

- Legea nr.186/2000 privind aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuita la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 si 19 martie 1991 - M.Of.nr.547/06.11.2000
- Acorduri si tratate internationale la care Romania este parte in domeniul brevetelor de soi
- Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuita la Geneva la 10 noiembrie 1972, 23 octombrie 1978 si 19 martie 1991 la care Romania a aderat prin Legea nr.186/2000 - M.Of.nr.547/06.11.2000.

8. Legea nr. 75/1999 recunoaşterea internaţională a depozitului de microrganisme în scopul producerii de brevetare.

9. Legea nr. 93/ 1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie.

10. Normele nr. 242/1999 privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti. 


Vizualizari: 1278