Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 134 din 5 decembrie 1990

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Se aproba Statutul personalului aeronautic din aviatia militara a Romaniei, care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 2. - Ministerul Apararii Nationale va emite norme pentru aplicarea statutului adoptat prin prezenta lege.

Art. 3. - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1062 din 27 decembrie 1963 privind aprobarea Statutului referitor la clasificarea si primele ce se acorda personalului navigant, personalului tehnic de aviatie si parasutistilor militari din fortele armate ale Republicii Socialiste Romania se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 26 noiembrie 1990.

PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 noiembrie 1990.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind Statutul personalului aeronautic din aviatia militara a Romaniei si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU

Statut din 4 decembrie 1990 

al personalului aeronautic din aviatia militara a Romaniei

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 134 din 5 decembrie 1990

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezentul statut defineste activitatile aeronautice militare, personalul aeronautic din aviatia militara, indatoririle si drepturile acestuia.

Art. 2. - Personalul aeronautic din aviatia militara isi desfasoara activitatea in scopul apararii spatiului aerian al tarii, mentinerii cu orice pret a integritatii teritoriale a patriei, independentei si suveranitatii nationale.

Art. 3. - Personalul aeronautic din aviatia militara trebuie sa aiba o inalta constiinta patriotica si conduita morala demna, se dea dovada de disciplina ferma, sa dobindeasca o temeinica pregatire profesionala, astfel incit activitatile aeronautice sa se desfasoare cu eficienta si in siguranta pentru indeplinirea misiunilor ce-i revin in timp de pace si de campanie, conform cu legile tarii si reglementarile aeronautice.

Art. 4. - Activitatile aeronautice militare cuprind:

a) planificarea, dirijarea, controlul si coordonarea zborului aeronavelor militare romanesti, precum si a celor straine primite in responsabilitate in spatiul aerian al Romaniei de catre organele militare de dirijare, control si coordonare a zborurilor;

b) organizarea, pregatirea si executarea zborurilor cu aeronave militare si a parasutistilor in scopuri militare;

c) planificarea, organizarea, executarea si controlul asigurarii tehnice de aviatie a zborurilor cu aeronave militare si asigurarii tehnice a parasutistilor in scopuri militare;

d) planificarea, organizarea, executarea, controlul si receptia activitatilor de proiectare, probare, fabricare, modernizare, reparare si testare a tehnicii aeronautice militare;

e) planificarea, organizarea, executarea si controlul asigurarii tehnice de transmisiuni aeronautice militare si protectia navigatiei aeriene cu aeronave militare;

f) colectarea, prelucrarea si analiza informatiilor meteorologice, precum si elaborarea prognozelor meteorologice, pentru zonele aerodromurilor militare, terenurilor si platformelor de decolare-aterizare utilizate de aeronave militare, traiectele de zbor si raioanele de ducere a actiunilor de lupta de catre aviatia militara.

Art. 5. - Conducerea activitatilor aeronautice militare se executa de catre Comandamentul aviatiei militare.

CAPITOLUL 2

Personalul aeronautic

Art. 6. - Se considera personal aeronautic cadrele militare, militarii in termen sau in termen redus, elevii din institutiile militare de invatamint de aviatie, rezervistii concentrati cu scoatere din productie si salariatii civili din Ministerul Apararii Nationale, militarii detasati in economia nationala, precum si militarii din unitatile de toate armele, care, in baza calificarii detinute si a functiilor pe care le indeplinesc, organizeaza, conduc, controleaza sau executa activitati aeronautice militare.

Art. 7. - Personalul aeronautic din aviatia militara se compune din:

a) personalul aeronavigant;

b) personalul nenavigant (de sol).

Art. 8. - Personalul aeronavigant cuprinde:

a) personalul navigant de aviatie;

b) parasutistii.

Art. 9. - Personalul navigant de aviatiei cuprinde:

a) personalul care conduce in zbor aeronave:

- pilotii, pilotii de incercare si cosmonautii;

- navigatorii de bord;

b) personalul tehnic-ingineresc de exploatare in zbor a aeronavelor, motoarelor, instalatiilor, echipamentelor si sistemelor de bord:

- inginerii, subinginerii si tehnicienii de bord;

- radiotelegrafistii de bord;

- operatorii foto, radio si de radiolocatie de bord;

- tragatorii aerieni;

c) personalul de insotire: insotitorii de bord;

d) personalul tehnic-ingineresc pentru incercarea, testarea, receptia si controlul in zbor al aeronavelor:

- inginerii, subinginerii si tehnicienii de incercare, receptie si control;

- operatorii de bord pentru aparatura de incercare-testare ambarcata.

Art. 10. - Din categoria parasutistilor fac parte cadrele militare, militarii in termen sau cu termen redus, rezervistii concentrati cu scoatere din productie si salariatii civili din Ministerul Apararii Nationale, precum si militarii din unitatile si subunitatile de toate armele, care, prin functiile ce le detin, au prevazuta specialitatea de parasutist sau cercetas prin parasutare si care executa parasutari din aeronave in scopul indeplinirii unei misiuni de lupta, instruire, antrenament, incercare, receptie sau verificare a tehnicii de parasutare sau de salvare.

Art. 11. - Elevii care se instruiesc pentru insusirea unei specialitati de personal aeronavigant in institutiile militare de invatamint, centrele de instructie si unitatile militare care pregatesc cadre militare de rezerva se considera personal aeronavigant din momentul inceperii activitatii de zbor sau parasutare.

Art. 12. - Personalul aeronautic nenavigant (de sol) cuprinde:

a) personalul tehnic-ingineresc de aviatie;

b) cadrele militare din statele majore si navigatorii de sol;

c) meteorologii;

d) personalul tehnic-ingineresc de transmisiuni aeronautice si protectie a navigatiei aeriene.

Art. 13. - Din categoria personalului tehnic-ingineresc de aviatie fac parte ofiterii ingineri, subingineri si tehnici, maistrii militari, subofiterii si militarii in termen sau cu termen redus, rezervistii concentrati cu scoatere din productie, precum si salariatii civili care organizeaza, conduc, controleaza sau executa activitati de exploatare, probare, proiectare, fabricare, modernizare, reparare si testare a aeronavelor militare, simulatoarelor de aviatie, mijloacelor tehnice de control complex pentru deservirea acestora si de asigurare cu tehnica aeronautica militara, fiind calificati in una din urmatoarele specialitati:

a) ofiterii ingineri, subingineri si tehnici, maistrii militari si subofiterii de aviatie:

- aeronave si motoare de aviatie;

- armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare;

- electromecanica si automatizari de bord de aviatie;

- radioelectronica de bord de aviatie;

b) militarii in termen, cu termen redus si salariatii civili:

- armament de bord si munitii de aviatie;

- electromecanica si automatizari de bord;

- celula si motor;

- instalatii radioelectronice de bord;

- electromecanic;

- acumulatorist;

- electromecanic grup electrogen si gaze.

Art. 14. - Din categoria navigatorilor de sol si a cadrelor militare din statele majore face parte personalul militar si civil care, potrivit atributiilor functionale, executa dirijarea, coordonarea si controlul zborurilor aeronavelor militare sau organizeaza si conduc aceste activitati, fiind calificati in una din urmatoarele specialitati:

- navigator cu dirijarea aeronavelor in zbor (navigator radar);

- navigator pentru programarea, coordonarea si controlul zborurilor aeronavelor (navigator dispecer);

- cadre militare din statele majore.

Art. 15. - Din categoria meteorologilor fac parte ofiterii, maistrii militari si subofiterii care, potrivit atributiilor functionale, colecteaza, prelucreaza si analizeaza datele meteorologice, elaboreaza prognoze meteorologice, fiind calificati in una din urmatoarele specialitati:

- meteorologie;

- radiotelegrafie meteo;

- radiolocatie meteorologica.

Art. 16. - Din categoria personalului tehnic-igineresc de transmisiuni aeronautice si protectie a navigatiei aeriene fac parte ofiterii ingineri, subingineri si tehnici, maistrii militari, subofiterii, militarii in termen si cu termen redus, rezervistii concentrati cu scoatere din productie si salariatii civili care organizeaza, conduc, controleaza sau executa activitati de exploatare, proiectare, probare, fabricare, modernizare, reparare si testare a tehnicii de transmisiuni aeronautice si de protectie a navigatiei aeriene, fiind calificati in una din urmatoarele specialitati:

- transmisiuni;

- radiolocatie;

- electromecanica.

Art. 17. - Specialitatile de personal aeronautic se completeaza prin reglementari emise de catre Ministerul Apararii Nationale, in functie de necesitatile impuse de evolutia tehnicii aeronautice si a conceptiei de exploatare in zbor si la sol a acesteia.

Art. 18. - Functiile personalului aeronautic si clasele de salarizare corespunzatoare se diferentiaza pe categorii de personal si activitati, nivel de pregatire profesionala, responsabilitati si conditii de munca.

Art. 19. - Personalul aeronautic se promoveaza si se incadreaza pe functii potrivit cu pregatirea pe care o detine, in baza criteriului competentei profesionale, avind in vedere si aptitudinile specifice necesare indeplinirii functiilor.

CAPITOLUL 3

Pregatirea si atestarea personalului aeronautic

Art. 20. - Personalul aeronautic - cadre militare - se pregateste in institutii de invatamint militare si civile, centre de instructie sau perfectionare.

Specialitatile, criteriile de selectionare, duratele de scolarizare si formele concrete de pregatire in institutiile de invatamint militare sint cele stabilite prin reglementari emise de catre Ministerul Apararii Nationale.

Art. 21. - Procedurile de echivalare a pregatirii personalului aeronautic intre institutiile de invatamint militare si civile se stabilesc prin reglementari emise de catre Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Invatamintului si Stiintei.

Art. 22. - Personalul aeronautic - militari in termen sau cu termen redus si rezervistii concentrati cu scoatere din productie - se instruieste in unitatile militare, centre de instructie si institutii militare de invatamint, potrivit reglementarilor emise de catre Ministerul Apararii Nationale.

Art. 23. - Comandamentul aviatiei militare este organul unic care elibereaza, valideaza, echivaleaza, prelungeste, preschimba, suspenda sau retrage documentele de calificare pentru personalul aeronautic militar si civil in Ministerul Apararii Nationale, precum si pentru personalul aeronautic militar detasat in economia nationala. Face exceptie de la aceasta prevedere personalul aeronautic detasat la Departamentul aviatiei civile.

Art. 24. - Atestarea calificarii, specializarii si specialistii personalului aeronautic se face prin urmatoarele documente:

a) brevet de cosmonaut;

b) brevet de personal aeronavigant, pentru categoriile si specialitatile de personal aeronavigant;

c) certificat de navigator de aviatie, pentru navigatori de sol;

d) certificat de personal, tehnic-ingineresc de aviatie, pentru inginerii, subinginerii, tehnicienii, maistrii militari si subofiterii de aviatie nenaviganti;

e) certificat de meteorolog de aviatie, pentru toate categoriile de meteorologi;

f) certificat de transmisionist aeronautic sau de specialist in protectia navigatiei aeriene, pentru toate categoriile de personal tehnic-ingineresc de transmisiuni aeronautice si de protectie a navigatiei aeriene;

g) brevet de instructor de zbor.

Art. 25. - Comandamentul aviatiei militare echivaleaza urmatoarele documente de atestare a calificarii, specializarii si specialitatii pentru personalul aeronautic, eliberate de Departamentul aviatiei civile:

a) brevetul de aptitudine si licenta, cu brevetul de personal aeronavigant;

b) certificatul si licenta de functionare, cu certificatele corespunzatoare pentru categoriile de personal aeronautic nenavigant.

Art. 26. - Documentele de atestare a calificarii, specializarii si specialitatii se acorda personalului aeronautic la absolvirea scolilor militare, institutiilor militare de invatamint superior sau a cursurilor de specializare, dupa indeplinirea conditiilor de pregatire teoretica si practica stabilite de catre Comandamentul aviatiei militare.

Art. 27. - Documentele de atestare a calificarii cuprind obligatoriu datele privind:

- identitatea posesorului;

- specialitatea de personal aeronautic;

- data si locul calificarii;

- categoria si tipurile de tehnica aeronautica pentru care este specializat;

- titlul de specializare detinut (pentru inginerii si subinginerii nenaviganti);

- titlul de clasificare detinut (cu exceptia inginerilor si subinginerilor nenaviganti);

- nivelul de autorizare detinut.

Art. 28. - Documentele de atestare a calificarii, specializarii si specialitatii se iau in considerare la stabilirea vechimii in activitate a personalului aeronautic.

Art. 29. - Brevetul de cosmonaut se acorda personalului aeronautic, dupa executarea unui zbor cosmic, pe baza documentelor emise de institutiile care au asigurat pregatirea de specialitate si lansarea in cosmos a acestuia.

Art. 30. - Retragerea calitatii de personal aeronautic se poate face numai de catre comandantul aviatiei militare, in urmatoarele situatii:

- inaptitudine psiho-fizica;

- incompetenta profesionala;

- abateri grave de la reglementarile aeronautice.

CAPITOLUL 4

Clasificarea si specializarea personalului aeronautic

Art. 31. - Confirmarea nivelului de pregatire de lupta si profesionala a personalului aeronautic care executa activitati aeronautice militare se face prin acordarea titlului de specialist aeronautic de clasa, in urmatoarele specialitati:

a) pilot, pilot de incercare;

b) navigator de bord;

c) inginer (subinginer, tehnician) de bord;

d) radiotelegrafist de bord;

e) tragator aerian;

f) operator (foto, radio, radiolocatie, pentru aparatura de incercare-testare) de bord;

g) parasutist;

h) inginer (subinginer, tehnician) de aviatie;

i) navigator de sol;

j) transmisionist aeronautic;

k) inginer (subinginer, tehnician) pentru protectia navigatiei aeriene;

l) meteorolog.

Art. 32. - Titlurile de clasificare sau specializare ce se acorda personalului aeronautic sint ierarhizate pe trei clase, a caror obtinere se face succesiv: clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa I.

Titlul de clasificare se acorda personalului aeronautic definit la art. 31 din prezentul statut, cu exceptia inginerilor si subinginerilor nenaviganti.

Titlul de specializare se acorda inginerilor si subinginerilor nenaviganti definiti la art. 12 si 31 din prezentul statut.

Art. 33. - Titlurile de clasificare sau specializare se acorda de comandantul aviatiei militare in urma examinarii personalului aeronautic de catre comisiile de examinare constituite in acest scop.

Conditiile de obtinere, mentinere si ridicare a titlurilor de clasificare si specializare, precum si modul de organizare si desfasurare a examenelor de clasificare si specializare, sint stabilite, pe categorii de personal si activitati, prin norme aprobate de ministrul apararii nationale.

Art. 34. - Examinarea personalului aeronautic in vederea obtinerii. mentinerii sau ridicarii titlului de clasificare sau specializare consta in:

- verificarea teoretica si practica;

- verificarea activitatii profesionale.

Art. 35. - Comisiile pentru examinarea personalului aeronautic in vederea obtinerii, mentinerii sau ridicarii titlurilor de clasificare sau specializare se numesc de catre comandantul aviatiei militare.

Art. 36. - Titlurile si primele de clasificare sau specializare se acorda si se mentin pe o durata de un an calendaristic, daca in acest timp nu intervine una din situatiile prevazute la art. 37 din prezentul statut.

Art. 37. - Titlul de clasificare sau specializare detinut si drepturile corespunzatoare ale personalului aeronautic se pierd daca:

a) este numit intr-o functie pentru care nu mai este prevazuta una din specialitatile aeronautice mentionate in prezentul statut;

b) nu promoveaza examenul pentru mentinerea titlului de clasificare sau specializare conform cerintelor prevazute in normele aprobate de ministrul apararii nationale;

c) nu indeplineste baremurile anuale de activitate aeronautica pentru mentinerea titlului de clasificare sau specializare prevazute in normele aprobate de ministrul apararii nationale.

In mod exceptional, in cazul in care personalul aeronautic nu indeplineste baremurile anuale de activitate aeronautica pentru mentinerea titlului de clasificare sau specializare, acesta isi mentine onorific titlul de clasificare sau specializare detinut, retregindu-i-se dreptul la prima de clasificare sau specializare respectiva.

Art. 38. - Personalului aeronautic i se retrage dreptul la prima de clasificare sau specializare corespunzator titlului detinut, pe o perioada de 3-12 luni, in urmatoarele situatii:

a) pentru neindeplinirea atributiilor functionale sau sarcinilor profesionale si abateri de la reglementarile aeronautice;

b) in cazul producerii unui eveniment de aviatie din vina proprie.

Art. 39. - Retragerea dreptului la prima de clasificare sau specializare se face de catre comandantul aviatiei militare.

Art. 40. - Dreptul la prima de clasificare sau specializare se redobindeste la expirarea termenului stabilit prin ordinul de retragere, daca personalul aeronautic are indeplinite conditiile prevazute in normele aprobate de ministrul apararii nationale. In situatia cind personalul aeronautic nu mai indeplineste conditiile pentru titlul de clasificare sau specializare retras, i se acorda dreptul la prima de clasificare sau specializare pentru care indeplineste, in ultimele 12 luni, conditiile.

CAPITOLUL 5

Indatoririle personalului aeronautic

Art. 41. - Personalul aeronautic trebuie sa-si indeplineasca obligatiile consfintite in Constitutia Romaniei, legile tarii si indatoririle stabilite in statutele cadrelor militare, in regulamentele militare generale, in regulamentele de organizare a activitatilor specifice fiecarei categorii de personal aeronautic, in scopul cresterii capacitatii de lupta a aviatiei militare.

Art. 42. - In vederea cresterii capacitatii de lupta a aviatiei militare, personalul aeronautic este obligat:

a) sa-si indeplineasca cu corectitudine sarcinile profesionale si atributiile functionale;

b) sa-si ridice permanent nivelul pregatirii de specialitate, sa-si insuseasca caracteristicile tehnico-tactice ale tehnicii aeronautice militare, sa-si consolideze si perfectioneze deprinderile de exploatare in zbor si la sol a acesteia;

c) sa actioneze permanent pentru indeplinirea sarcinilor de pregatire de lupta in zbor in conditii de eficienta si securitate;

d) sa respecte intocmai reglementarile aeronautice;

e) sa contribuie la imbunatatirea inzestrarii cu tehnica aeronautica militara, prin participarea activa la realizarea, modernizarea, repararea si testarea aeronavelor, armamentului de bord si a sistemelor de conducere, dirijare si asigurare a zborurilor;

f) sa cunoasca metodele, procedeele si mijloacele moderne de conducere, dirijare, coordonare si control al zborurilor aeronavelor si sa-si formeze deprinderi temeinice de utilizare a acestora cu maxima eficienta si in conditii de securitate sporita, in situatii aeriene si tactice complexe;

g) sa contribuie la imbunatatirea continua a procesului de instruire, la cresterea eficientei si calitatii invatamintului, pentru formarea si perfectionarea personalului aeronautic.

Art. 43. - Personalul aeronautic trebuie sa dovedeasca o inalta competenta si etica profesionala, ordine si disciplina ferma, in scopul indeplinirii corecte si integrale a sarcinilor, indatoririlor si atributiilor functionale.

CAPITOLUL 6

Drepturile personalului aeronautic

Art. 44. - Personalul aeronautic se incadreaza in functii corespunzatoare calificarii, specializarii, competentei profesionale, calitatilor morale si aptitudinii medicale, in conformitate cu necesitatile impuse de asigurarea capacitatii de aparare a patriei.

Art. 45. - Personalul aeronavigant, apt medical, se admite la zbor (parasutare) pina la virsta maxima prevazuta pentru fiecare categorie, astfel:

- personalul aeronavigant din aviatia de vinatoare, vinatoare-bombardament, cercetare si parasutistii - 50 ani;

- personalul aeronavigant din navigatia de transport, scoala si elicoptere - 52 ani.

Fac exceptie generalii care sint admisi la zbor sau la parasutare pina la virsta de 55 ani (peste virsta de 50 ani, numai la zborul de echipaj, iar la parasutari, numai cu deschidere automata a parasutei).

Art. 46. - Personalul aeronautic beneficiaza de drepturile financiare, de echipare, de hrana, de odihna, de asistenta medicala, concediu suplimentar pentru refacerea capacitatii de efort, de pensie militara si de alta natura, in conformitate cu prevederile legislatiei si normelor in vigoare.

Art. 47. - Personalul aeronautic beneficiaza de toate conditiile si facilitatile pentru perfectionarea si completarea pregatirii profesionale, in institutii de invatamint militare sau civile din tara si strainatate, prevazute de legile, ordinele si reglementarile in vigoare.

Art. 48. - Personalul aeronautic beneficiaza de prime si sporuri in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 49. - Personalul aeronautic se asigura de drept pentru cazurile de producere a unor accidente de aviatie, urmate de deces sau invaliditate totala sau partiala. Conditiile de asigurare de drept a personalului aeronautic sint cele prevazute de lege.

Art. 50. - In cazul imposibilitatii desfasurarii activitatilor aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, ca urmare a unui eveniment de aviatie, a unei boli profesionale sau a unor afectiuni cauzate de activitatile aeronautice desfasurate, personalul aeronautic beneficiaza de:

a) toate drepturile prevazute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte, pe timpul recuperarii capacitatii de munca, pina la stabilirea situatiei medico-militare, fara a se depasi insa durata de 2 ani;

b) o compensatie la solda tarifara, astfel incit noile sale venituri banesti sa nu se micsoreze, in cazul in care desfasoara alte activitati militare decit cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte, pina la pensionare.

Prevederea de lit. b) se aplica pentru personalul aeronautic care are o vechime efectiva in serviciu de cel putin 80% din vechimea minima prevazuta de legislatia in vigoare pentru pensionare.

Art. 51. - Personalul aeronavigant care a efectuat trecerea la exploatarea unei noi categorii de aeronave isi mentine titlul de clasificare si beneficiaza de dreptul la prima de clasificare corespunzatoare clasei detinute si noii categorii de aeronava, incepind cu data emiterii ordinului pentru admiterea la exploatarea acesteia, pina la atingerea nivelului anterior de pregatire.

Daca dupa inceperea trecerii pe noua categorie de tehnica personalul aeronavigant continua sa exploateze si categoria anterioara de aeronava, isi mentine titlul de clasificare si drepturile corespunzatoare clasei detinute la cuantumul superior prevazut de lege pentru categoriile de aeronave pe care zboara.

Art. 52. - Cosmonautii beneficiaza de drepturi egale cu nivelul maxim, stabilit prin lege, pentru pilotii clasa I de pe aeronave supersonice, pe intreaga perioada cit desfasoara activitati specifice personalului aeronavigant.

Art. 53. - Personalul aeronavigant are dreptul de a purta insigna care atesta specialitatea si titlul de clasificare sau specializare detinute. Acest drept se mentine si in cazul incetarii activitatii aeronautice.

Art. 54. - Personalul aeronautic militar in rezerva are, pe timpul perioadelor de concentrare cu scoatere din productie, aceleasi indatoriri si drepturi ca si personalul aeronautic militar activ din categoria caruia face parte.

CAPITOLUL 7

Dispozitii finale

Art. 55. - Prin tehnica aeronautica militara, in sensul prevederilor prezentului statut, se intelege atit tehnica aeronautica din inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, cit si aceea care se realizeaza in economia nationala in baza temelor de cercetare-proiectare aprobate de acest minister.

Art. 56. - Personalului aeronautic din aviatia militara i se aplica prevederile tuturor reglementarilor referitoare la personalul Ministerului Apararii Nationale si ale legislatiei in vigoare, care nu contravin prezentului statut.

Art. 57. - Dispozitiile prezentului statut se aplica unitar personalului aeronautic militar si civil din Ministerul Apararii Nationale, militarilor din unitatile de toate armele si celor detasati in economia nationala, care executa activitati aeronautice militare.

Art. 58. - Ministerul Apararii Nationale raspunde de aplicarea intocmai a prezentului statut.


Vizualizari: 1216