In conformitate cu art. 27 din Legea nr. 36/1995, notarii publici din România se constituie în Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesională cu personalitate juridică. 

Uniunea ii cuprinde pe toţi notarii în funcţie, organizati în cele 15 Camere care funcţionează în circumscriptia fiecărei Curţi de Apel. 

Organul de conducere al Uniunii este Consiliul format din reprezentanti ai fiecărei Camere. 

Uniunea reprezintă şi apără interesele membrilor săi şi acţionează pentru prestigiul şi autoritatea profesiei de notar public, pentru respectarea Codului deontologic. 

Uniunea editeaza Buletinul Notarilor Publici, periodic de informare si dezbatere a opiniilor cu privire la practica notariala si judiciara. In paginile lui se regăsesc rubrici consacrate perspectivei istorice a actelor cu caracter notarial, activitătii interne si internationale a notarilor publici, aparitiei unor acte normative. 

In cei 10 de existentă, Buletinul Notarilor Publici s-a impus ca un instrument de comunicare cu toate institutiile sistemului juridic românesc, cu organismele internationale si confratii notari. 

Sub egida Buletinului Notarilor Publici apare Activitatea Uniunii, supliment de uz intern, în paginile căruia sunt publicate acte emise de Consiliul, Biroul Executiv si Presedintele Uniunii precum si corespondenţa cu toate instituţiile care concură la bunul mers al activităţii notariale. 

Uniunea formulează propuneri către autorităţile sau persoanele abilitate să initieze legi sau alte proiecte de acte normative cu privire la activitatea notarială, in scopul îmbunătăţirii sistemului legislativ actual.
 


Vizualizari: 1232