Legea, ca act normativ al Parlamentului, are forţă juridică în ceea ce priveşte hotărârile date de Guvern, deoarece emană de la reprezentaţii cetăţenilor, parlamentarilor aleşi prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat în timp ce hotărârile de guvern sunt adoptate de un organ investit să execute legea.

Din cele prezentate se reliefează că o hotărâre poate fi emisă numai în aplicarea legilor, prin acestea neputându-se completa sau modifica legi. Hotărârea de Guvern se adoptă cu votul majorităţii miniştrilor care alcătuiesc Guvernul României.

Ordine-instrucţiuni sau precizări

Sunt acte cu forţă juridică inferioară hotărârilor de Guvern, emise de către miniştrii pentru a preciza anumite proceduri sau norme din domeniul său de activitate.

Hotărâri ale Consiliilor Locale şi Consiliilor Judeţene

Sunt acte cu caracter normativ, inferioare ca forţă juridică hotărârilor de Guvern, adoptate de autorităţile publice locale deliberative, fie obligatorii pe întrega unitate adminstrativ-teritorială, după aducera la cunoştinţa cetăţenilor, fie cu caracter individual (care produc efecte juridice mai restrânse, numai faţă de cei interesaţi, de la data comunicării actului către aceştia). Ex: hotărâre a Consiliului Judeţean privind concesionarea unui teren către o persoană fizică

Aşadar, întegul sistem normativ existent la ora actuală în România, izvorăşte din principiile consacrate de Constituţie, care este fundamentul acestui sistem.


Vizualizari: 1284