Oportunități de accesare fonduri nerambursabile pentru operatori din turism

Birou de Consultanță Accesare Fonduri Europene în Turism

Biorul de Consultanță Master Business sprijină mediul antreprenorial din sectorul turistic și agroturistic: intreprinzători, oameni de afaceri, persoane fizice autorizate și neautorizate, în vederea creări și dezvoltării unei afaceri în domeniul turismului.

I. Masura POR 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Desi nu este elegibil codul CAEN 79 (Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica), sunt eligibile alte coduri CAEN pentru domenii conexe turismului, si anume:

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590 Alte servicii de cazare

9313 Activităţi ale centrelor de fitness

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

Cine poate accesa aceste fonduri?

IMM-urile non-agricole din mediul urban Intreprinderile mijlocii nonagricole din mediul rural Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, conform situatiilor financiare depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Cati bani poti primi?

Prin această masura se pot primi intre 200 000 și 1 000 000 de euro,

Cati bani trebuie sa cheltui, să suporți personal?

Contributia este variabila (minim 30% pentru microintreprinderi si intreprinderi mici, minim 40% pentru intreprinderi mari).

Ce poți achizitiona?

Prin aceasta masura se finanteaza investitii prin 2 tipuri de ajutoare:

ajutor de stat regional si ajutor de minimis:

1. Investiții finantabile prin ajutor de stat regional:

a) Investiții in active corporale

- lucrari de construire/modernizare si extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale IMMurilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente;

- achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;

- achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

b) Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

2. Investitii finantabile prin ajutor de minimis (maxim 20%):

a) Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat.

b) Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al sigurantei alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (OHSAS 18001), al securitatii informatiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), simple sau integrate.

c) Investitii specifice procesului de internationalizare (participarea, la nivel international, la targuri, misiuni comerciale, expozitii).

Când se depun proiectele?

Proiectele se depun in perioada 23 februarie – 23 august 2017. Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme. Deci, cele mai mari sanse sunt pentru cei care depun in primele 2 luni!

Dacă ești interesat, contactează-ne la 0722910422 sau email contact@juristnet.ro

Avem următoarea ofertă pentru dumneavoastră:

- Încadrare proiect şi determinarea eligibilităţii solicitantului – serviciu gratuit

- Determinarea eligibilităţii proiectului – serviciu gratuit

- Elaborarea documentelor necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile: cerere de finanţare, plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analize de piaţă, analiză financiară, analiză socio-economică, previziuni financiare. – procent variabil si negociabil in functie de suma accesata (intre 2 si 4%). Se plateste doar un avans negociabil la depunerea proiectului (dupa ce este prezentat in prealabil clientului). Restul sumei, stabilita prin contractul de consultanta, se achita in momentul aprobarii proiectului!

- Se pot stabili si conditiile de implementare ale proiectului in functie de dorintele fiecarui client in parte!


 

II. Programul Pilot Start Up mediu Ecoturism

- Stimularea conservarii naturii in contextul tranzitiei la economia verde prin implementarea conceptului de destinatie de ecoturism in zonele ce au asociate/care includ arii naturale protejate

Cine poate accesa aceste fonduri?

Unitati administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ - teritoriale ale acestora, institutii publice, organizatii neguvernamentale, operatori economici, muzee, institutii din sistemul national de cercetaredezvoltare, institutii de invatamant superior acreditate

Cati bani poti primi?

Maxim 200.000 euro

Costuri eligibile specifice (precizate în fişa sub‐măsurii 6.4):

a) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;

b) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi

c) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din costul total al proiectului nu va depăși 200.000 Euro, beneficiar, pe 3 ani fiscali. Contributia beneficiarului este de 10%.

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

Cine poate accesa aceste fonduri?

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

Cati bani trebuie sa cheltui?

Ce poti achizitiona?

Programul isi propune sa finanteze proiecte pentru crearea unor trasee tematice integrate si a infrastructurii adiacente in scopul dezvoltarii destinatiilor de eco-turism, pe urmatoarele teme de finantare:

Tema de finantare A

- dezvoltarea de infrastructura de acces, de puncte de informare turistica si protectia mediului/ refugii, de infrastructura de informare si interpretare a naturii si culturii locale si facilitati pentru servicii locale de ecoturism:

A.1. Proiecte privind activitati de constructie / amenajare / dotari

A.2. Proiecte ce includ activitati complementare

Tema de finantare B

- programe de crestere a capacitatii resurselor umane pentru managementul si administrarea destinatiei la nivelul zonelor ce au asociate arii naturale protejate - cursuri de pregatire si specializare profesionala pentru personalul autoritatii publice locale, al ariei protejate si al operatorilor de activitati turistice sau de planificare turistica in aria dedicata proiectului, inclusiv cu privire la modalitatea de organizare de evenimente culturale, sportive, gastronomice cu caracter responsabil avand impact negativ de mediu si social minim.

Cand se depun proiectele?

NELANSAT

Cine poate accesa aceste fonduri?

- Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;

- Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;

- Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

Cati bani poti primi?

Sprijinul public se va rambursa în valoare de maximum 200.000 euro (reprezentand 90% sau 70%) din totalul cheltuielilor eligibile.

Dacă ești interesat, contactează-ne la 0722910422 sau email contact@juristnet.ro

Avem următoarea ofertă pentru dumneavoastră:

- Încadrare proiect şi determinarea eligibilităţii solicitantului – serviciu gratuit

- Determinarea eligibilităţii proiectului – serviciu gratuit

- Elaborarea documentelor necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile: cerere de finanţare, plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analize de piaţă, analiză financiară, analiză socio-economică, previziuni financiare. – procent variabil si negociabil in functie de suma accesata (intre 2 si 4%). Se plateste doar un avans negociabil la depunerea proiectului (dupa ce este prezentat in prealabil clientului). Restul sumei, stabilita prin contractul de consultanta, se achita in momentul aprobarii proiectului!

- Se pot stabili si conditiile de implementare ale proiectului in functie de dorintele fiecarui client in parte!

III. Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale – pentru agroturism

Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului (start-ups)

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:

– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.

va fi în valoare de:

70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism

Cati bani poti primi?

Cati bani trebuie sa cheltui tu personal, să suporți?

0%

Ce poti achizitiona?

1. infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit/neconstruit etc) și, în secundar, poate să asigure capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc

2. Cheltuieli cu achiziţia de terenuri: suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului construit/neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate

Cand se depun proiectele?

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

Ce poti achizitiona?

Apel nelansat incă

Dacă ești interesat, contactează-ne la 0722910422 sau email contact@juristnet.ro

Avem următoarea ofertă pentru dumneavoastră:

- Încadrare proiect şi determinarea eligibilităţii solicitantului – serviciu gratuit

- Determinarea eligibilităţii proiectului – serviciu gratuit

- Elaborarea documentelor necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile: cerere de finanţare, plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analize de piaţă, analiză financiară, analiză socio-economică, previziuni financiare. – procent variabil si negociabil in functie de suma accesata (intre 2 si 4%). Se plateste doar un avans negociabil la depunerea proiectului (dupa ce este prezentat in prealabil clientului). Restul sumei, stabilita prin contractul de consultanta, se achita in momentul aprobarii proiectului!

- Se pot stabili si conditiile de implementare ale proiectului in functie de dorintele fiecarui client in parte!

IV. Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

1. Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:

‐ fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;

‐ fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

‐ activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;

‐ industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;

‐ fabricare produse electrice, electronice;

2. Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);

3. Investiţii legate de furnizarea de servicii:

‐ servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;

‐ servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;

‐ servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;

‐ activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;

‐ servicii tehnice, administrative, etc.

4. Investiţii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro turistic, proiecte de activităţi de agrement (dependente sau independente de o structura de primire agro‐turistica cu functiuni de cazare)

5. Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării.

Cand se depun proiectele?

Apel nelansat încă

Dacă ești interesat, contactează-ne la 0722910422 sau email contact@juristnet.ro

Avem următoarea ofertă pentru dumneavoastră:

- Încadrare proiect şi determinarea eligibilităţii solicitantului – serviciu gratuit

- Determinarea eligibilităţii proiectului – serviciu gratuit

- Elaborarea documentelor necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile: cerere de finanţare, plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analize de piaţă, analiză financiară, analiză socio-economică, previziuni financiare. – procent variabil si negociabil in functie de suma accesata (intre 2 si 4%). Se plateste doar un avans negociabil la depunerea proiectului (dupa ce este prezentat in prealabil clientului). Restul sumei, stabilita prin contractul de consultanta, se achita in momentul aprobarii proiectului!

  • Se pot stabili si conditiile de implementare ale proiectului in functie de dorintele fiecarui client in parte!

V. Măsura 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice

Cine poate accesa aceste fonduri?

Autorități si institutii ale administratiei publice locale si parteneriate intre acestea.

  • În vederea asigurarii concentrarii teritoriale, implementarea se va realiza numai in statiunile turistice definite conform legii HG 852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, precum si pe teritoriul Deltei Dunarii.

Cati bani poti primi?

Proiecte din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare minimă și maximă. Astfel valoarea minimă totală a proiectului este de 100.000 EUR, iar valoarea maximă totală a proiectului nu va depăşi 5.000.000 EUR.

Cati bani trebuie sa cheltui?

  • În cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinanţare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi este de 85% pentru toate proiectele de infrastructură de turism. Rata de cofinanţare de la bugetul de stat este 13%. Rata de cofinanţare a beneficiarului este de 2%.

Ce poti face in cadrul proiectului?

1. Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructura rutiera, retele de captare si transport, parcuri balneare, modernizare si creare baze de tratament)

2. Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitaţilor aferente

3. Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica;

4. Dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru valorificarea atractiilor turistice

5. Activitati de marketing si promovare turistica ale obiectivului finantat.

Investitiile propuse trebuie sa faca parte dintr-o strategie de dezvoltare locala, elaborata de autoritatea publica locala in parteneriat cu actorii privati, care sa contribuie la valorificarea durabila a resurselor turistice, precum si la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.

Cand se depun proiectele?

NELANSAT

Dacă ești interesat, contactează-ne la 0722910422 sau email contact@juristnet.ro

Avem următoarea ofertă pentru dumneavoastră:

- Încadrare proiect şi determinarea eligibilităţii solicitantului – serviciu gratuit

- Determinarea eligibilităţii proiectului – serviciu gratuit

- Elaborarea documentelor necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile: cerere de finanţare, plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analize de piaţă, analiză financiară, analiză socio-economică, previziuni financiare. – procent variabil si negociabil in functie de suma accesata (intre 2 si 4%). Se plateste doar un avans negociabil la depunerea proiectului (dupa ce este prezentat in prealabil clientului). Restul sumei, stabilita prin contractul de consultanta, se achita in momentul aprobarii proiectului!

Se pot stabili si conditiile de implementare ale proiectului in functie de dorintele fiecarui client in parte!
 


Vizualizari: 1880