I. Dispozitii generale

Agentia de turism este unitatea specializata care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau anumite componente ale acestora direct catre beneficiari sai (turisti). Pentru buna functionare a unei agentii de turism s-au impus anumite conditii legale necesare certificarii sale pe piata turistica.

In vederea obtinerii licentei de turism, operatorii economici care doresc sa desfasoare activitatea specifica agentiilor de turism, trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de HG nr.1267/2010 si Ordinul MDRT nr.1051/2011.

Activitatile de ofertare si comercializare a serviciilor si/sau pachetelor turistice se pot realiza si sub forma electronica, prin intermediul site-urilor sau on-line, numai in baza licentei de turism eliberate de autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului (MDRT prin DGT-Serviciul Autorizare).

Pe teritoriul Romaniei, pot functiona si obtine licenta de turism si persoanele juridice inregistrate intr-un stat membru al UE sau al SEE. Acestia in baza unei prealabile notificarii vor informa MDRT, de intentia inceperii activitatii pe teritoriul Romaniei.

Notificarea va cuprinde in mod obligatoriu informatii referitoare la garantia financiara si la asigurarea de responsabilitate civila profesionala a operatorului economic. In cazul in care intervin modificari ale elementelor din notificare, agentia de turism prevazuta la alin. (3) are obligatia sa reinnoiasca notificarea in fiecare an, daca isi propune sa exercite activitate in cursul anului respectiv.


II. Inregistrarea documentatiei - Termen de eliberare a licentei de turism.


Documentatia se transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului Directia Generala Turistica - Serviciul Autorizare.


- Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declaratiei standardizate insotite de documentatia completa. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de autoritatea competenta.


Prelungirea termenului de eliberare a licentei de turism, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.


- In cazul unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a documentatiei. 

- In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea licentei de turism, autoritatea emitenta comunica in scris in termen motivul neacordarii acestuia.


III. Cerinte obligatorii


Agentia de turism touroperatoare


- Agentul economic trebuie sa aiba prevazut in obiectul de activitate servicii turistice codurile CAEN:


* 7911 Activitati ale agentiilor turistice


* 7912 Activitati ale tur-operatorilor


* 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica


- Starea cladirii sa fie buna si salubra;


- Amplasarea agentiei de turism in cladire * 1 : la demisol, parter, mezanin sau la etajul I, usor accesibila;


- Suprafata agentiei de turism sa fie de minimum 16 mp ** ;


- Grup sanitar propriu pentru personal sau cu acces facil;


- Personal calificat ca agent de turism care detine certificat de absolvire a unui curs de specialitate organizat de catre un furnizor de formare profesionala autorizat sau documente legale care atesta dobandirea experientei profesionale corespunzatoare in domeniu, de minim 3 ani;


- Asigurarea cu ghizi posesori ai atestatului de ghid de turism***;


- Polita de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarea sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor/pachetelor turistice, in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice;


- Firma cu denumirea agentiei de turism iar in cazul amplasarii acesteia in imobile cu spatii de locuit/activitati economice, aplicarea unui autocolant sau a unei placute la intrarea in imobil cu denumirea agentiei de turism


- Mobilier adecvat activitatii desfasurate;


- Mijloace de comunicatie: computer, fax, telefon, acces internet;


- Afisarea pe site-urile agentiilor de turism a datelor de identificare, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, a numarului brevetului de turism apartinand persoanei care asigura conducerea operativa a agentiei, a numarului licentei de turism eliberata agentiei, a numarului si termenului de valabilitate ale politei de asigurare


- Suprafata comerciala sa fie folosita n exclusivitate pentru activitatea de turism* 2;


- Persoana care asigura conducerea operativa a agentiei de turism sau a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentantei a acesteia trebuie sa fie angajata cu contract individual de munca, nregistrat in registrul de evidenta a salariatilor**** si sa detina cel putin unul dintre urmatoarele documente * 3: certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare in domeniul turismului, brevet de turism specific functiei.


Agentia de turism detailista- Agentul economic trebuie sa aiba prevazut in obiectul de activitate servicii turistice codurile CAEN:


* 7911 Activitati ale agentiilor turistice


* 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;


- Starea cladirii sa fie buna si salubra;


- Amplasarea agentiei de turism in cladirec*1: la demisol, parter, mezanin sau la etajul I, usor accesibila


- Suprafata agentiei de turism sa fie de minimum 10 mp ** ;


- Grup sanitar propriu pentru personal sau cu acces facil;


- Personal calificat ca agent de turism care detine certificat de absolvire a unui curs de specialitate organizat de catre un furnizor de formare profesionala autorizat sau documente legale care atesta dobandirea experientei profesionale corespunzatoare in domeniu, de minim 3 ani;


- Asigurarea cu ghizi posesori ai atestatului de ghid de turism***;


- Polita de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarea sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor/pachetelor turistice, in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice;


- Firma cu denumirea agentiei de turism iar in cazul amplasarii acesteia in imobile cu spatii de locuit/activitati economice, aplicarea unui autocolant sau a unei placute la intrarea in imobil cu denumirea agentiei de turism


- Mobilier adecvat activitatii desfasurate;


- Mijloace de comunicatie: computer, fax, telefon, acces internet;


- Afisarea pe site-urile agentiilor de turism a datelor de identificare, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, a numarului brevetului de turism apartinand persoanei care asigura conducerea operativa a agentiei, a numarului licentei de turism eliberata agentiei, a numarului si termenului de valabilitate ale politei de asigurare


- Suprafata comerciala sa fie folosita n exclusivitate pentru activitatea de turism * 2 .


- Persoana care asigura conducerea operativa a agentiei de turism sau a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentantei a acesteia trebuie sa fie angajata cu contract individual de munca, nregistrat in registrul de evidenta a salariatilor**** si sa detina cel putin unul dintre urmatoarele documente * 3: certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare in domeniul turismului, brevet de turism specific functiei.


Nota:


*) Doar operatorul economic care detine agentie de turism touroperatoare poate infiinta sediul secundar/reprezentanta touroperatoare.


1) Pot fi acceptate si alte amplasamente, daca sunt situate in cladiri cu destinatie publica. Agentia de turism touroperatoare care nu are activitate de vanzare directa catre turisti poate functiona si la alte niveluri ale cladirii. Se excepteaza de la aceasta prevedere agentiile de turism care desfasoara activitatea doar sub forma electronica prin intermediul site-urilor sau on-line


**) Se excepteaza agentiile de turism care desfasoara activitatea doar sub forma electronica prin intermediul site-urilor sau on-line


***) Se aplica in cazul desfasurarii de catre agentia de turism a programelor turistice.


****) Cu exceptia situatiilor in care conducerea este asigurata de unul din actionari sau asociati care detine documentele de calificare (certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare in domeniul turismului, brevet de turism specific functiei)


2) Pot fi acceptate, in masura, in care spatiul permite, si alte activitati, cum sunt: schimb valutar, xerox, vanzari de suveniruri, ilustrate, carti de turism, ghiduri, harti.


3) Cu exceptiile prevazute de art. 25 din normele metodologice.


IV. Acordarea, retragerea si radierea licentei de turism


1. Acordarea licentei de turism


Licenta de turism se elibereaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, la cererea operatorilor economici, iar aceasta este valabila pe perioada nedeterminata, cu exceptia situatiior prezentate in prezentul articol.


In vederea obtinerii licentei de turism, operatorul economic depune urmatoarele documente:


a) declaratia standartizata data pe propria raspundere;


b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, pentru agentia de turism respectiva, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;


c) copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice;


d) notificarea conform prevederilor art. 10, alin.(4) din hotarare, in cazul agentiilor de turism cu sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European care vor desfasura activitate de ofertare si comercializare a serviciilor si pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei;


e) copia contractului care atesta dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinta asupra spatiului n care se desfasoara activitatea agentiei de turism;


f) certificat valabil de cazier judiciar apartinand asociatilor/actionarilor, managerului/administratorului agentiei de turism. 
Sanctiuni coercitive prevazute de art. 16 din HG nr.1267/20100 literele j ?i m sunt sanctionate cu amenda intre 10 000 si 20 000 lei.


j) desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre operatorii economici fara a detine licenta de turism sau prin sediile secundare/reprezentantele care nu au obtinut anexa la licenta de turism, cu licenta sau anexa/anexele la licenta de turism expirate sau retrase;


m) desfasurarea de activitati turistice in alte sedii decat cele inscrise in licenta de turism si anexele la aceasta.


- Se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei conform art.15 lit. o) nerespectarea art. 13 alin. 2 literele b si c:


b) sa inscrie obligatoriu numarul licentei de turism pe documentele emise;


c) sa pastreze in permanenta in sediul agentiei de turism si in sediile secundare/reprezentantele acesteia originalul licentei de turism si/sau anexa/anexele la aceasta.


- Se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei, contraventiile savarsite pentru faptele prevazute la art. 15 lit. f), h), k), u) s) si u).


f) incasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice dupa retragerea certificatului de clasificare si/sau a licentei de turism;


h) impiedicarea sub orice forma a persoanelor imputernicite de a-si exercita atributiile de serviciu.


k) desfasurarea de activitati turistice specifice agentiilor de turism de catre operatorii economici dupa retragerea licentei de turism sau a anexei/anexelor la licenta de turism;


s) functionarea operatorului economic fara detinerea politei de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarea sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor/pachetelor turistice, in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice achizitionate sau functionarea cu polita/politele de asigurare expirata/expirate;


u) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (5). In situatia in care nu au fost remediate deficientele pentru care s-au/s-a retras licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licente de turism si/sau unei/unor anexe pentru agentia de turism in cauza, pana la remedierea deficientelor mentionate in actul de control prin care au/a fost retrase/retrasa licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta.


- Faptele prevazute la art. 15 lit. l), se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru nerespectarea obiectului de activitate inscris in licenta de turism, corespunzator tipului de licenta de turism obtinut.


Faptele prevazute la art 15 lit. n), se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei, pentru nerespectarea conditiilor si criteriilor in baza carora s-au/s-a eliberat licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta.


2. Schimbarea sediului agentiei de turism


In vederea eliberarii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia, in situatia schimbarii sediului agentiei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, declaratia standardizata data pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa 6 la prezentele norme, insotita de urmatoarea documentatie:


a) certificat constatator, in original, sau copie legalizata emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte informatii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum si informatii referitoare la durata de functionare declarata, activitatea principala, activitatile secundare, capitalul social si activitatile autorizate;


b) licenta de turism eliberata anterior si anexa licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia, dupa caz, in original;


c) copia contractului care atesta dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinta asupra spatiului in care se desfasoara activitatea agentiei de turism;


d) copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice


3. Inscrierera sediului secundar/reprezentantei/filialei/sucursalei


Pentru inscrierea filialei, sucursale, reprezentantei, sediului secundar al unei agentii de turism, operatorul economic va depune la sediul MDRT urmatoarele documente:


a) copie certificata dupa copia licentei de turism


b) declaratia standartizata data pe propria raspundere;


c) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, pentru agentia de turism respectiva, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;


d) copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice;


e) notificarea conform prevederilor art. 10, alin.(4) din hotarre, in cazul agentiilor de turism cu sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European care vor desfasura activitate de ofertare ai comercializare a serviciilor si pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei;


f) copia contractului care atesta dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinta asupra spatiului n care se desfasoara activitatea agentiei de turism;


g) certificat valabil de cazier judiciar apartinand asociatilor/actionarilor, managerului/administratorului agentiei de turism.


4. Preschimbarea licentei de turism


In vederea eliberarii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia, in situatia preschimbarii acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, licenta de turism si/sau anexele acesteia a caror perioada de valabilitate expira, insotita de documentatia prevazuta la punctul acordarea licentei, aceasta cerinta trebuie indeplinita inainte de expirarea valabilitatii mentionate in licenta.


In situatia in care au aparut modificari cu privire la indeplinirea conditiilor si criteriilor care au stat la baza eliberarii licentei de turism si a sediilor secundare/reprezentantelor acesteia, operatorul economic va solicita autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului eliberarea unei noi licente de turism, in termen de maximum 30 de zile de la data aparitiei modificarilor.


5. Schimbarea denumirii agentiei de turism


- In vederea eliberarii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanta acesteia, in situatia schimbarii denumirii agentiei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, urmatoarea documentatie:


a) cerere din care sa rezulte noua denumire a agentiei de turism;


b) licenta de turism si, dupa caz, anexa licentei de turism in original;


c) copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice


6. Schimbarea operatorului economic


In vederea eliberarii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanta acesteia, in cazul schimbarii titularului licentei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului licenta de turism eliberata anterior in original, insotita de documentatia prevazuta la capitolul acordare licenta de turism.


7. Radierea licentei de turism


In cazul incetarii activitatii agentiei de turism si/sau a sediilor secundare/reprezentantelor acesteia, operatorul economic in cauza are obligatia sa solicite autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului radierea licentei de turism si/sau a anexelor la aceasta si sa restituie licenta de turism si anexa/anexele in original, prin posta cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului.


Documentele necesare pentru radierea agentiei de turism si, respectiv, a sediului secundar/reprezentantei acesteia sunt urmatoarele:


a) cerere;


b) licenta de turism si, respectiv, anexa licentei de turism, in original.


Neconformarea se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, conform art. art.15 lit. o) din HG nr.1267/2010.


8. Pierderea/distrugerea licentei de turism


In vederea eliberarii duplicatului licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, urmatoarea documentatie:


a) cerere privind eliberarea duplicatului licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism;


b) dovada publicarii n presa a pierderii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar alacesteia


9. Retragerea licentei de turism


Retragerea licentei de turism se face de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin  Directia generala control.


In situatia in care, la verificarea efectuata de reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului  Directia generala control constata ca:


a) ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fara respectarea reglementarilor legale in vigoare;


b) atunci cand operatorul economic comunica autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, din proprie initiativa, renuntarea la desfasurarea activitatii de turism;


LICENTA DE TURISM ESTE NETRANSMISIBILA


c) atunci cand titularul unei licente de turism transmite licenta si/sau anexa/anexele la aceasta in scopul utilizarii de catre alt operator economic. Pe linaga masura retragerii licentei de turism, titluarul licentei nu mai poate desfasura activitate de turism prin agentia de turism si/sau prin sediile secundare/reprezentantele acesteia timp de 2 ani de la data retragerii.


In perioada in care licenta de turism este retrasa, operatorul economic nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din exploatarea agentiei de turism.


In situatia in care au fost remediate deficientele pentru care licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta au/a fost retrase/retrasa, operatorul economic solicita reluarea activitatii printr-o cerere scrisa adresata administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului. Restituirea licentei de turism si/sau a anexei/anexelor la aceasta se va face dupa ce personalul cu atributii de control din cadrul administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului constata remedierea deficientelor, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii scrise a solicitantului.


In situatia in care nu au fost remediate deficientele pentru care s-au/s-a retras licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licente de turism si/sau unei/unor anexe pentru agentia de turism in cauza, pana la remedierea deficientelor mentionate in actul de control prin care au/a fost retrase/retrasa licenta de turism si/sau anexa/anexele la aceasta.


Autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzand agentiile de turism carora le-au fost retrase licentele de turism si, respectiv, lista celor carora le-au fost restituite licentele de turism.


- Faptele prevazute la art. 15 lit. p) si r) din HG nr.1267/2010, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, astfel:


p) neasigurarea de ghizi atestati pentru derularea in bune conditii a programelor turistice, conform reglementarilor in vigoare;


q) utilizarea de autocare neclasificate.


Legislatie aplicabila in vigoare:


- Hotararea de Guvern nr. 1267 din 8 decembrie 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicata in Monitorul Oficial nr. 866 din 22 ianuarie 2011;


- Ordinul MDRT nr.1051/2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicata in Monitorul Oficial nr. 182 din 15 martie 2011.


Mentiune: Toate celelalte acte normative care reglementau obtinerea licentei de turism au fost abrogate.

Actualizat, 18.03.2011

Consilier juridic, Mihai Danaila


Vizualizari: 5865