Ghid explicativ privind clasificare unitatilor turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica 

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 182/15.03.2011, au fost publicate Normele Metodologice privind aplicarea prevederilor Hotararii de Guvernului nr.1267/2010. 
Procedura clasificarii unitatilor de turism

I. Dispozitii genereale 
Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate si organizare, se clasifica in functie de caracteristicile constructive, de calitatea dotarilor si a serviciilor prestate. 
Serviciile de cazare si alimentatie publica se asigura numai in structuri de primire turistice clasificate. 

II. Tipuri de unitati turistice 
In categoria structurilor de primire turistice clasificate, intra orice constructii si amenajari destinate, prin proiectare si executie, cazarii sau servirii mesei pentru turisti, impreuna cu serviciile specifice aferente. a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica sunt urmatoarele: 
- hoteluri, 
- hoteluri-apartament; 
- moteluri; 
- hosteluri; 
- vile turistice; 
- cabane turistice; 
- bungalowuri; 
- sate de vacanta; 
- popasuri turistice; 
- campinguri; 
- casute tip campinguri 
- apartamente sau camere de inchiriat in locuinte familiale ori in cladiri cu alta destinatie, 
- nave fluviale si maritime, 
- pensiuni turistice si pensiuni agroturistice. 
b) structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica sunt urmatoarele: 
- unitati de alimentatie din incinta structurilor de primire cu functiuni de cazare; 
- unitati de alimentatie publica situate in municipii si in statiuni turistice. 
* Restaurante, baruri si fast-fooduri. 
Actul juridic care sta la baza functionarii legale a unei structuri de primire turistica cu functiuni de cazare si/sau alimentatie publica, inscrisa in circuitul turistic este denumit Certificat de clasificare si este eliberat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. 

III. Procedura si termene procesare eliberare certificat clasificare 
Pentru obtinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, operatorii economici proprietari si/sau administratori de structuri de primire turistice depun, inainte de darea lor in folosinta, la sediul autoritatii administratiei publice centrale (MDRT) responsabile in domeniul turismului, declaratia standardizata data pe proprie raspundere, insotita de urmatoarea documentatie: 
a) certificat constatator (certificat de informare cu valabilitate -30 de zile), in original sau copie legalizata, emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte informatii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum si informatii referitoare la durata de functionare declarata, activitatea principala, activitatile secundare, capitalul social si activitatile autorizate (sediul social si/sau punctele de lucru cu obiectele de activitate respective). 
Pentru unitatile de primire turistica cu functiuni de cazare, in actele constitutive si certificatele constatatoare, trebuie sa se regaseasca urmatoarele coduri CAEN: 
- 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare; 
- 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
- 5590 Alte servicii de cazare 
Pentru unitatile de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica, urmatoarele coduri CAEN: 
- 5610 Restaurante 
- 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a 
- 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 
b) fisa privind incadrarea spatiilor de cazare pe categorii, conform anexei nr. 4 prevazuta in ORDINUL MDRT NR. 1051/2011, dupa caz; 
c) fisa privind incadrarea spatiilor cu functiuni de alimentatie publica conform anexei nr. 5, prevazuta in ORDINUL MDRT NR. 1051/2011, dupa caz. 
Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declaratiei standardizate insotite de documentatia completa. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de autoritatea competenta. 
Prelungirea termenului de eliberare a certificatului de clasificare, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial. 
In cazul unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a documentatiei. 
- In situatia, in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea certificatului de clasificare, autoritatea emitenta comunica in scris in termen motivul neacordarii acestuia. 

IV. Conditii minime-sanctiuni aplicabile pentru neconformare 
Toate unitatile trebuie sa detina avizul de specialitate emis de autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului* 
- In cazul constructiilor noi, in cazul constructiilor existente pentru care se solicita introducerea in circuitul turistic, precum si in cazul structurilor de primire turistice supuse lucrarilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrari care modifica functia turistica a acestora. 
Daca nu sunt indeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, se procedeaza la retragerea certificatului de clasificare. 
Continuarea desfasurarii activitatii in structura de primire turistica dupa retragerea certificatului de clasificare sau refuzul prezentarii, la solicitarea organelor de control, a documentelor de clasificare-reprezinta contraventie si este sanctionata cu amenda de la 30 000 lei la 50 000 lei. 
In ce priveste pensiunile, toate structurile aflate in mediul rural, indiferent ca sunt turistice sau agroturistice vor fi clasificate pe flori (margarete). 
- Pensiunile turistice vor avea capacitatea maxima pina in 15 camere, cu un total de pina in 60 de locuri de cazare. Toate pensiunile din mediul rural nou infiintate trebuie sa fie amplasate pe o suprafata de minimum 1 000 mp. 
- Pensiunile agroturistice vor avea capacitate maxima pina in 8 camere. Pentru pensiunile agroturistice nou infiintate este necesara amplasarea pe o suprafata de minimum 1 000 mp, in locuri ferite de surse de poluare si de orice alte elemnte care ar pune in pericol sanatatea sau viata turistilor 
Cel putin o persoana din cadrul pensiunii trebuie sa fie absolvent de curs de formare in domeniu, preferabil curs de administrator pensiune turistica. 
Pensiunile clasificate pot presta si servicii de alimentatie publica, iar cele care nu depasesc limita a 40 locuri, nu necesita clasificare ca structura de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica, bineinteles cu conditia sa aiba autorizatiile legale de functionare (sanitara si sanitar-veterinara). 
Functionarea structurilor de primire turistice fara certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin anexa la certificatul de clasificare, ct si inscrierea unor informatii false privind tipul structurii de primire turistice si nivelul de clasificare, in materialele de promovare, pe firme sau pe insemenele prevazute in certificatul de clasificare, reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 10 000 lei si 20 000 lei. 
Denumirea, tipul si insemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, in exteriorul cladirii, iar certificatul de clasificare, numarul de telefon al autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului se afiseaza vizibil si in mod lizibil la receptie, in holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si in spatiul de la intrare in saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turisti. 
Neafisarea certificatului de clasificare, a numarului de telefon al Ministerului Turismului reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 6 000 lei la 12 000 lei; 
In ce priveste nerespectarea programului decatre operatori de programe artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate in aer liber, in constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si in connstructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si alte asemenea, nu respecta nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 30 000 si 50 000 lei. 
Certificatul de clasificare si anexa la acesta privind structura spatiilor se pastreaza in permanenta, in structura de primire turistica in cauza, pentru a fi prezentate organelor de control abilitate. 

V. Norme obligatorii 
Operatorul economic proprietar si/sau administrator de structuri de primire turistice are urmatoarele obligatii: 

a) sa asigure buna intretinere si functionalitatea dotarilor pe toata perioada de functionare a structurilor de primire turistice; 
b) sa afiseze la receptie tarifele stabilite pentru structura de primire turistica in cauza. In situatia in care in aceeasi structura de primire turistica exista spatii de cazare clasificate la o alta categorie decat cea inscrisa in certificatul de clasificare, acestea se vor afisa distinct impreuna cu tarifele aferente; 
c) sa asigure in permanenta apa calda si rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica. 
d) sa asigure in spatiile de cazare, de servire si in cele comune, o temperatura minima de 21 grade C n sezonul rece, iar in sezonul cald, de maximum 25 grade C.; 
e) sa asigure personal calificat, conform specificatiilor din anexa 7 la prezentele norme. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta imbracaminte specifica stabilita de operatorul economic in cauza, diferentiat in functie de conditiile de desfasurare a activitatii si ecuson cuprinzand numele si prenumele, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activitatii; 
f) sa asigure conditiile necesare astfel incat turistii sa nu fie deranjati de zgomotele produse de instalatiile tehnice ale cladirii sau de alti factori de poluare; 
g) sa asigure spatii de cazare cu lumina naturala directa si aerisire; 
h) sa nu amplaseze spatii de cazare la subsolul cladirilor; 
i) sa expuna la loc vizibil, in exteriorul cladirii: denumirea, tipul si insemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice; 
j) sa expuna vizibil si in mod lizibil in receptie, in holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si in spatiul de la intrare in saloanele de servire a mesei, certificatul de clasificare, numarul de telefon tel verde - al autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului pentru a fi cunoscute de turisti; 
k) sa furnizeze informatii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare si serviciile prestate in toate materialele de promovare, conform certificatului de clasificare obtinut; 
l) sa pastreze in permanenta, in original, in structura de primire turistica in cauza, certificatul de clasificare si anexa/anexele acestuia; 
m) sa asigure o gama diversificata de servicii suplimentare, cuprinse in tariful de cazare sau cu plata separat, conform listei orientative prezentate n anexa nr1.1.1 astfel: 
1. la unitatile de 4 si 5 stele - cel putin 15 servicii; 
2. la unitatile de 3 stele - cel putin 12 servicii; 
3. la unitatile de 2 stele - cel putin 8 servicii; 
4. la unitatile de 1 stea - cel putin 5 servicii; 
n) sa asigure in spatiile de cazare materiale scrise, realizate estetic si tiparite in limba romana si in cel putin doua limbi de circulatie internationala, cuprinzand informatii utile pentru turisti cu privire la: 
- instructiuni de folosire a telefonului, dupa caz; 
- tarifele interne si internationale pentru convorbiri telefonice; 
- lista cuprinzand serviciile suplimentare oferite si tarifele pentru cele cu plata, cu indicarea modalitatilor de solicitare a serviciului in camera; 
- lista de preturi cu preparatele room-service; 
- lista cuprinzand preturile produselor din minibar, dupa caz; 
- instructiuni de folosire TV, instalatie aer conditionat, dupa caz; 
- informatii turistice privind zona sau localitatea; 
- orice alte informatii ce ar putea face agreabil sejurul turistului; 
La hotelurile de 4 si 5 stele, materialele vor fi prezentate in mape personalizate, in fiecare spatiu de cazare. 
o) sa asigure pastrarea ordinii, linistii publice, moralitatii si sa respecte normele legale in vigoare privind siguranta si securitatea turistilor din structurile de primire turistice; 
p) sa asigure conectarea la sistemul integrat de evidenta a turistilor, in termen de 60 zile de la implementarea si operationalizarea acestuia; 
q) sa afiseze vizibil in camerele de baie, in cel putin doua limbi de circulatie internationala, mesajul Pro Natura referitor la optiunea fiecarui oaspete asupra duratei de utilizare a acelorasi lenjerii si prosoape. 


VI. Norme speciale pentru litoralul romanesc 
Operatorii economici care administreaza structuri de primire turistica clasificate de pe litoralul romanesc au obligatia sa asigure functionarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare si a celor de alimentatie publica pe toata perioada sezonului turistic estival, respectiv in perioada 1 mai - 30 septembrie a fiecarui an, in caz contrar acestea urmaind a fi sanctionate contraventional cu amenda cuprinsa intre 8 000 lei si 50 000 lei, iar cei care nu deschid unitatea pina cel tarziu la data de 1 iulie a fiecarui an, pierd dreptul de a functiona ca urmare a retragerii certificatului de clasificare. 
- Competenta in ce priveste retragerea Certificatului de clasificare si dupa caz declasificaea si constatarea contraventiilor se face de catre personalul de specialitate al MDRT sau de catre ofiterii si agentii de politie pentru incalcarea prevederilor prevazute la art 15 lit. f si g, (pentru nerespectarea nivelului maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice privind organizarea programelor artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate in aer liber, in constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si in constructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si altele asemenea, dar si in situatia, in care persoanele abilitate ale MDRT, sunt impiedicate sa isi exercite atributiile, agentul economic va fi sanctionat cu amenda de la 30 000 la 50 000 lei. 

VII. Interdictie 
In perioada, in care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic, detinator al structurii de primire turistica, nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective, in caz contrar acesta este sanctionat conraventional cu amenda intre 30 000 si 50 000, competenta privind constatarea si sanctionarea revenindu-i organului fiscal. 
Pentru unitatile deja clasificate, acestea urmeaza sa functioneze in baza certificatelor deja emise, iar la data expirarii, au obligatia sa solicite eliberarea noilor certificate de clasificare valabile pe o perioada nedeterminata.


Articol semnat de consilier juridic- Mihai DanailaActualizat la 18.03.2011, ora 20:30 

Va rugam in mod respectos, nu mai preluati fragmente din articol, fara sa citati sursa 


Legislatie aplicabila in vigoare, in materia certificatelor de calsificare : 

- Hotararea de Guvern nr.1267 din 8 decembrie 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicata in Monitorul Oficial nr. 866/22.01.2011; 
- Ordinul MDRT nr.1051/2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicata in Monitorul Oficial nr.182/15.03.2011. 
Mentiune: Toate celelalte acte normative care reglementau obtinerea certificatului de clasificare au fost abrogate. 

NOTA: 
Biroul de consultanta Master Business intocmeste documentatia pentru obtinerea certificatului de clasificare unitate turistica cu functiuni de cazare si alimentatie publica. 
- Clasificare, reclasificare, preschimbare certificate de clasificare unitati de primire turistice: Hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, pensiuni turistice-agroturistice, vile turistice, cabane turistice, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, apartamente sau camere de inchiriat, nave maritime si fluviale, restaurante, baruri, cofetarii etc.; 
- Intocmim documentatia pentru obtinerea brevetului de turism-atestatului de ghid de turism; 
- Obtinem licente de turism pentru agentiile de turism 
- Obtinem avize pentru constructii noi, modernizari, extinderi, constructii propuse in circuitul turistic si amenajari turistice. 
Birou specializat de consultanta legala in turism 
* Disponibilitate si mobilitate in toata tara * 
Sediu de contact: 
Mun. Brasov, B-dul Grivitei NR.91 
Tel. 0722 910422, 0741657495, 0268420905 


Vizualizari: 11796