Ghid explicativ privind obtinerea Brevetului de Turism

Brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistice.

Conducerea operativa a unei structuri de primire turistice sau a unei agentii de turism trebuie sa fie asigurata de o persoana fizica care detine brevet de turism in domeniu ori certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, sau diploma de licenta/masterat privind absolvirea cursurilor universitare in domeniul turismului.

In functie de nivelul si de pregatirea profesionala, precum si de indeplinirea criteriilor prevazute la art. 37 literele a) - e) din OMDRT nr.1051/2011, se elibereaza brevet de turism pentru urmatoarele functii:

a) manager in activitatea de turism;

b) director de agentie de turism;

c) director de hotel;

d) director de restaurant;

e) cabanier.

(2) Posesorul brevetului de turism poate ocupa si alte functii decat cele inscrise pe acesta, astfel:

a) managerul in activitatea de turism poate ocupa oricare dintre functiile prevazute la alin. (1);

b) directorul de hotel poate asigura fie functia inscrisa in brevet, fie conducerea operativa a activitatilor unui alt tip de unitate de cazare.

- In vederea obtinerii brevetului de turism persoana fizica trebuie sa depuna la sediul MDRT, prin DGT- Serviciul Autorizare, urmatoarele documente:

a) cerere;

b) curriculum vitae, cu precizarea expresa a pregatirii profesionale si a experientei profesionale, precum si cu urmatoarea declaratie: Declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in prezentul inscris sunt reale;

c) copie certificata pentru conformitate de catre titular (solicitant) (adica scris -nume, prenume si semnatura, nu necesita autentificare) de pe actul de identitate;

d) copii certificate pentru conformitate de catre titular (solicitant de pe actele care atesta pregatirea profesionala sa experinta profesionala, dupa caz

e) dovada vechimii in munca de minim 5 ani in domeniul turismului, intr-o activitate calificata dupa caz;

e) copie certificata pentru conformitate de catre titular (solicitant) atestat de limba straina de circulatie internationala, cu exceptia celor care se incadreaza in una din urmatoarele situatii:

1. absolventilor, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate cu profil de turism, colegiu universitar de turism, absolventilor unui master sau doctorat in turism;

2. absolventilor unor forme de invatamant cu predare intr-o limba de circulatie internationala;

3. absolventilor facultatilor de specialitate cu predare �ntr-o limba straina de circulatie internationala si cei ai facultatilor de relatii internationale;

4. celor care fac dovada ca au lucrat la firme de turism in strainatate cel putin un an;

5. absolventilor unor cursuri postuniversitare de limbi straine;

6. cabanierului

f) certificat de cazier judiciar in termen (nu mai vechi de 6 luni) in original.

Conditii si criterii de acordare a brevetului de turism

I. Brevetul de turism pentru manager in activitatea de turism se elibereaza la cerere pentru:

a) absolvent, cu examen de licenta*, al unei facultati acreditate cu profil de turism, colegiu universitare de turism, absolventul unui masterat sau doctorat in turism, dupa caz

b) absolvent, cu examen de licenta*, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala in turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, dupa caz.

c) absolvent, cu examen de licenta*, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care are o vechime in munca de minim 5 ani in domeniul turismului intr-o activitate calificata si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, dupa caz. * cu diploma de licenta

II. Brevetul de turism pentru director de agentie de turism se elibereaza la cerere, pentru:

a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatilor agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, dupa caz;

b) absolvent al unui liceu, cu diploma de bacalaureat, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala, dupa caz.

III. Brevetul de turism pentru director de hotel se elibereaza la cerere pentru:

a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii hoteliere si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala;

b) absolvent al unui liceu, cu diploma de bacaulareat care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii hoteliere si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.

IV. Brevetul de turism pentru director de restaurant se elibereaza la cerere, pentru:

a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de restauratie si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala;

b) absolvent al unui liceu, cu diploma de bacaulareat care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de restauratie si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala.

V. Brevetul de turism pentru cabanier se elibereaza pentru:

a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii de cabanier;

b) absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de calificare profesionala de tehnician in turism.

Procedura inregistrare-eliberare brevet

Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii insotita de documentatia completa prevazuta la art. 40 din Ordinul MDRT nr. 1051/2011. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de autoritatea competenta.

Prelungirea termenului de eliberare a brevetului de turism, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.

- In cazul unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a documentatiei.

- In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea brevetului de turism, autoritatea emitenta comunica in scris in termen motivul neacordarii acestuia.

* Brevetul de turism se elibereaza pe o perioada nedeterminata si este netransmisibil.

Legislatie aplicabila in vigoare pentru BREVETE DE TURISM

- Hotararea de Guvern nr. 1267 din 8 decembrie 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicata in Monitorul Oficial nr. 866 din 22 ianuarie 2011;

- Ordinul MDRT nr. 1051/2011 privind aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicata in Monitorul Oficial nr. 182/15.03.2011.

 

Articol semnat de Consilier juridic-Mihai Danaila

Actualizat la data: 18.03.2011, ora 20:00


BIROUL DE CONSULTANTA MASTER BUSINESS, INTOCMESTE DOCUMENTATIA SI OBTINE BREVETE SI ATESTATE DE TURISM.

 

- Intocmim documentația și efectuăm demersuri, in vederea obținerii brevetului de turism și atestatului de ghid de turism local, național, specializat.

A. BREVETE

Manager in activitatea de turism;

- Director de agenție de turism

- Director de hotel;

- Director de restaurant;

- Cabanier.

B. ATESTATE

Ghid local

- Ghid national

- Ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice:

*montan, drumeție montană ;

*artă;

*supraveghetor;

*animaţie;

*habitat natural: faună, florărie

*ornitologie;

*sportiv, respectiv: alpinism și cățărare pe stânci, schi, bob, inot, canotaj, yachting, zbor cu aparate ultraușoare (deltaplan, parapantă și altele).


Vizualizari: 2598