Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 58 
din 31 ianuarie 2003. 


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare, precum şi celelalte dispoziţii din prezentul regulament. Aceştia trebuie să se comporte pe drumul public astfel încăt să nu constituie un pericol sau un obstacol pentru circulaţia rutieră. 

Art. 2. - (1) Administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia, să aplice, să instaleze, sa intretina si sa tina evidenta mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei. 
(2) Administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere in scopul determinarii pietonilor si conducatorilor de vehicule sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere. 
(3) Aplicarea si instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera, a echipamentelor si amenajarilor rutiere destinate sigurantei circulatiei se efectueaza numai cu acordul politiei. 

Art. 3. - (1) Se interzice inchiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor, depozitarea sau lasarea de materiale ori obiecte pe partea carosabila a drumurilor publice, pe trotuare, precum si in parcari amenajate si semnalizate corespunzator. 
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), inchiderea circulatiei, executarea de lucrari ori instituirea de restrictii pe drumul public se face de catre administratorul acestuia numai cu acordul politiei, conform normelor metodologice comune elaborate de Ministerul de Interne si de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. 
(3) Executantul de lucrari in zona drumului public este obligat sa realizeze amenajari rutiere care sa permita derularea in siguranta a circulatiei, iar atunci cand acestea se efectueaza pe trotuar, sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila si protejate corespunzator. 
(4) La terminarea lucrarilor, executantul este obligat sa aduca drumul la starea initiala, iar administratorul drumului public sa verifice si sa receptioneze lucrarile numai daca acestea corespund normelor de calitate prevazute de lege si avizelor obtinute anterior inceperii lucrarilor. 

Art. 4. - (1) Administratorul drumului public trebuie să ia măsuri de inlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, stării sau dotarii tehnice necorespunzatoare a acestuia.
(2) In cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa îl degajeze, sa curete si sa readuca drumul la starea initiala. 

Art. 5. - (1) La intersecţia unui drum public cu o cale ferata, administratorul caii ferate trebuie să asigure planeitatea trecerii la nivel, iar impreuna cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze si sa intretina mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor, cu acordul politiei. 
(2) La trecerea la nivel cu calea ferata, administratorul cailor ferate si cel al drumului public, impreuna cu detinatorii terenurilor invecinate sunt obligati sa inlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din locul unde conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca. 
(3) Daca la trecerea la nivel cu calea ferata fara bariere nu se pot asigura conditiile prevazute la alin. (2), administratorul drumului public impreuna cu cel al caii ferate, cu acordul politiei, iau masuri, după caz, pentru: 
a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, in ordinea urgentei stabilite de aceste autoritati; 
b) desfiintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferata invecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevăzuta cu bariera manuala; 
c) separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau aeriene. 

Art. 6. - (1) Traseele şi statiile mijloacelor de transport public de persoane se stabilesc conform reglementărilor în vigoare. 
(2) Administratorul drumului public trebuie să realizeze amenajari rutiere, in afara partii carosabile, destinate statiilor pentru oprirea autobuzelor si troleibuzelor. 
(3) Statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia celor pentru tramvaie, se amenajeaza, in conditiile prevazute la alin. (2), la cel putin 50 m de coltul intersectiei, dupa traversarea acesteia. 
(4) Daca in localitati traseele autobuzelor trec peste calea ferata la acelasi nivel, in ambele parti inainte de trecere trebuie sa existe statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta. 
(5) Statiile mijloacelor de transport public de persoane in regim de taxi se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale si administratorii drumurilor, cu acordul politiei. 

Art. 7. - Se interzice organizarea de mitinguri, manifestari sau de orice alte activitati culturale, sportive ori comerciale pe drumurile publice fara acordul politiei si avizul administratorului drumului public. 

Art. 8. - (1) Inspectoratul General al Politiei Române, consiliile judeţene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin structurile specializate, organizează actiuni permanente de popularizare si cunoastere a regulilor de circulatie. 
(2) Politia informeaza si face recomandari cu privire la circulatia pe drumurile publice, nemijlocit ori prin mass-media. 


CAPITOLUL II
Vehiculele 

SECTIUNEA 1 
Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acesteia 

Art. 9. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie în bună stare de funcţionare şi să îndeplinească condiţiile tehnice stabilite de autoritatea competentă din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
(2) Pentru a fi înregistrate, vehiculele apartinând Ministerului de Interne sau Ministerului Apărării Naţionale trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice stabilite prin norme metodologice elaborate de aceste ministere, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 

Art. 10. - (1) Pentru a putea fi menţinute în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele se inspectează periodic din punct de vedere tehnic, în condiţiile stabilite prin norme metodologice ale Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 
(2) Se inspectează din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele cărora le-au fost efectuate reparaţii capitale şi cele care, în urma unor evenimente, au avut avarii grave la mecanismul de direcţie, instalaţia de frânare sau la structura de rezistenţă a caroseriei ori a şasiului. 

Art. 11. - Inspecţia tehnică se efectuează în staţii autorizate de către autoritatea competentă din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuintei, iar termenul până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnică se consemnează în anexa certificatului de înmatriculare sau înregistrare, în funcţie de categoria vehiculului, potrivit legii. 

Art. 12. - (1) Autovehiculele care transportă încărcături periculoase trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice şi de agreare, stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994. 
(2) Conducătorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) trebuie să posede atestat profesional specific transportului pe care-l efectuează. 
§ 1. Condiţiile minime de iluminare, semnalizare luminoasă şi avertizare sonoră pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele, tramvaiele şi remorcile 

Art. 13. - Autovehiculele, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie dotate, prin construcţie, cu instalaţii de iluminare, semnalizare şi avertizare sonoră, omologate, care sa corespundă condiţiilor tehnice stabilite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 

Art. 14. - Se interzic montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, altele decât cele omologate, precum şi circulaţia pe drumurile publice atunci când acestea sunt defecte sau lipsesc. 

Art. 15. - Semnalele şi mijloacele speciale de avertizare luminoasa şi sonora pot fi utilizate numai atunci când autovehiculul pe care acestea sunt montate se deplaseaza în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă 

Art. 16. - Se interzice deţinerea în autovehicul, montarea pe acesta sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor tehnice de detectare a prezenţei aparatelor radar şi a dispozitivelor antiradar. 

§ 2. Condiţiile tehnice minime de iluminare, semnalizare luminoasă şi avertizare sonoră pe care trebuie să le îndeplinească bicicletele, ciclomotoarele, vehiculele cu tracţiune animală şi cele trase sau împinse cu mâna 

Art. 17. - În circulaţia pe drumurile publice, bicicleta fără motor trebuie: 
a) sa fie prevazuta cu dispozitiv de franare eficace; 
b) sa fie dotata cu mijloc de avertizare sonora; se interzic echiparea si folosirea unui mijloc de avertizare sonora specific autovehiculelor; 
c) sa fie echipata in fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar in spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un element reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare. 

Art. 18. - În circulaţia pe drumurile publice, ciclomotorul trebuie: 
a) să fie prevăzut cu instalaţie de frănare eficace; 
b) să fie dotat cu mijloc de avertizare sonoră; 
c) să fie echipat cu instalaţie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică şi de protecţie a mediului; 
d) să fie prevăzut în faţa cu lumini de culoare albă sau galbenă, iar în spate cu lumina şi un dispozitiv reflectorizant de culoare roşie. 

Art. 19. - (1) Vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie dotat în faţa cu doi catadioptri de culoare albă, iar în spate cu doi catadioptri de culoare rosie, omologaţi, montaţi cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului. 
(2) Atunci când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă, ori în alte condiţii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum şi pe timpul nopţii vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie dotat în plus, în partea laterală stânga cu o lumină de culoare albă sau galbenă. 
(3) Mijloacele de semnalizare prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie menţinute curate şi intacte, iar vizibilitatea lor să nu fie obturată de elementele constructive ale vehiculului sau de încarcătura transportată. 
(4) Conducătorul vehiculului cu tracţiune animală trebuie să aplice pe harnaşamentul animalului trăgător materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu usurinţă de către ceilalţi participanţi la trafic. 

Art. 20. - Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuie să fie prevăzut, în faţa şi în spate, cu un dispozitiv reflectorizant omologat, de culoare albă, respectiv roşie. 

Art. 21. - (1) Controlul stării tehnice a vehiculelor se efectuează de către poliţie, împreună cu specialişti din instituţiile abilitate de legislaţia în vigoare. 
(2) Modul de organizare şi efectuare a controlului se stabileşte prin ordin comun al ministrului de interne şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. 

SECTIUNEA a 2-a 
Înmatricularea, înregistrarea şi radierea din circulaţie a vehiculelor 

Art. 22. - (1) Deţinătorii de vehicule sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie şi să solicite radierea lor din evidenţă, potrivit prezentului regulament. 
(2) Deţinătorii de autovehicule înmatriculate trebuie să monteze pe acestea plăcuţele cu numerele de înmatriculare. 
(3) Deţinătorii de vehicule înregistrate trebuie să monteze pe acestea plăcuţele cu numerele de înregistrare sau să înscrie aceste numere pe vehicule. 

§ 1. Înmatricularea autovehiculelor şi remorcilor 

Art. 23. - (1) Vehiculele fabricate în ţară sau, după caz, importate, care, prin construcţie, pot circula cu o viteza mai mare de 6 km/h, trebuie să fie omologate pentru a circula pe drumurile publice. 
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) categoriile de vehicule stabilite de autoritatea competentă. 

Art. 24. - Se înmatriculează numai autovehiculele si remorcile omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român". 

Art. 25. - Omologarea pentru circulaţie atestă că autovehiculul, remorca sau tramvaiul corespunde normelor tehnice de securitate a traficului şi de protecţie a mediului înconjurător, prevăzute de lege, precum şi destinatiei acestora. 

Art. 26. - (1) În urma omologării pentru circulaţie a autovehiculului sau remorcii, deţinătorului i se eliberează cartea de identitate a vehiculului. 
(2) Caracteristicile constructive sau de folosinţă ale vehiculului omologat pentru circulaţie nu pot fi modificate decât în condiţiile prevăzute de lege. 

Art. 27. - (1) Autovehiculele şi remorcile pot fi certificate din punct de vedere al autenticităţii de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care eliberează în acest sens certificate de autenticitate. 
(2) Certificarea autenticităţii unui vehicul atestă că acesta nu prezintă modificări ale elementelor de identificare atribuite de constructor şi ca documentele vehiculului eliberate de autorităţile străine sunt autentice. Opţional, certificarea pentru autenticitate poate atesta şi faptul că vehiculul nu este reclamat ca fiind furat în ţara sau străinătate, la data solicitarii, potrivit bazelor de date la care Regia Autonomă "Registrul Auto Român" are acces. 

Art. 28. - (1) Autovehiculul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterării sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor ori autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor deţinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulaţia pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul şi remorca pentru care poliţia poate stabili provenienţa legală a acestuia. 
(2) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreunâ cu Ministerul de Interne stabilesc, pe baza de protocol, categoriile de vehicule pentru care este obligatorie certificarea autenticitatii, inainte de inmatriculare, precum si extinderea sau restrangerea acestor categorii. 
(3) Autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate in Romania sau in strainatate si date in urmarire de Inspectoratul General al Politiei Romane nu se inmatriculeaza. 
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) autovehiculele si remorcile pentru care organul de urmarire penala a emis o dispozitie prin care se permite inmatricularea pana la finalizarea cercetarilor, caz in care in certificatul de inmatriculare si in cartea de identitate a vehiculului se inscrie mentiunea "Autovehicul declarat furat din (tara) la data de ... .". 
(5) Circulatia vehiculelor prevazute la alin. (4) este permisa doar pe teritoriul Romaniei. 

Art. 29. - Autoritatile competente pentru inmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. 

Art. 30. - (1) Autovehiculul si remorca se inmatriculeaza, permanent, temporar sau pentru probe, la autoritatea competenta in raza careia proprietarul isi are domiciliul sau sediul, pentru persoanele romane, ori resedinta sau domiciliul in cazul cetatenilor straini. 
(2) La cererea persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate inmatricula la autoritatea competenta in raza careia persoana juridica are reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unitati subordonate. 
(3) Autovehiculele apartinand Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne, inregistrate in sistem propriu, pot fi inmatriculate si la autoritatea competenta.

Art. 31. - (1) Persoana care detine autovehicule sau remorci inmatriculate in alte state si are sau isi stabileste domiciliul ori resedinta in Romania este obligata sa le inmatriculeze in termen de 90 de zile de la data intrarii in tara a acestora sau de la data stabilirii domiciliului ori resedintei proprietarului in Romania. 
(2) Orice vehicul inmatriculat in strainatate care nu este in proprietatea unei persoane cu domiciliul, resedinta sau sediul in Romania, dar se afla in folosinta cu orice titlu a unei astfel de persoane, poate circula in Romania o singura perioada de maximum 120 de zile de la intrarea in tara. 
(3) In cazul nerespectarii dispozitiilor de la alin. (1) si (2), dupa expirarea termenelor, pe langa sanctiunea contraventionala, politia va retine certificatul si placutele cu numerele de inmatriculare straine, care vor fi remise autoritatilor emitente. 

Art. 32. - La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie placute cu un singur numar de inmatriculare, cu exceptia cazurilor autorizate de Ministerul de Interne. 


Art. 33. - (1) Inmatricularea autovehiculului si a remorcii se face pe baza urmatoarelor documente: 
a) cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia, pe proprie raspundere, cu privire la modul de intrare in proprietatea sa a vehiculului; 
b) fisa de inmatriculare, semnata, dupa caz, de actualul si de fostul proprietar, cu vizele care atesta plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport; 
c) cartea de identitate a vehiculului, prevazuta cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", in original si in copie; 
d) actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, in original si in copie; 
e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie; 
f) dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate, cu exceptia autovehiculelor noi, la prima inmatriculare; 
g) copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei; 
h) dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv (pentru inmatricularea permanenta) sau temporar (pentru inmatricularea temporara), in cazul autovehiculelor si al remorcilor dobandite din strainatate; 
i) dovada de plata a taxei de inmatriculare; 
j) dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare; 
k) dovada de plata a contravalorii placutelor cu numere de inmatriculare; 
l) dovada de identificare a vehiculului, eliberata de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", cu exceptia vehiculelor aflate la prima inmatriculare, sau certificatul de autenticitate al vehiculului, dupa caz. 
(2) Documentele originale prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea cu copiile acestora. 
(3) In cazul autovehiculului si remorcii de provenienta straina care nu sunt comercializate de agenti economici autorizati si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, se solicita, pe langa documentele prevazute la alin. (1), documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in original. In cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificari prin structurile specializate ale politiei, timp in care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii provizorii de circulatie. 
(4) Persoana juridica care solicită înmatricularea trebuie sa depuna, pe langa documentele prevazute la alin. (1), si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal. 

Art. 34. - Autovehiculele şi remorcile apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care işi desfasoară activitatea în Romania, se inmatriculeaza, la cererea celor interesati, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza acelorasi documente prevazute la art. 33, cu exceptia taxei de inmatriculare si a dovezii de plata a taxei asupra mijloacelor mecanice de transport daca, pe baza de reciprocitate, se acorda scutiri pentru acestea. 

Art. 35. - (1) Se inmatriculeaza temporar autovehiculele si remorcile care: 
a) urmează sa fie scoase definitiv din România; 
b) sunt importate ân regim temporar, potrivit legii; 
c) sunt de provenienta straina, comercializate in Romania in sistem leasing. 
(2) Pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), inmatricularea temporara se efectueaza pentru o perioada ce nu poate depasi termenul de valabilitate al asigurarii internationale (cartea verde), iar pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), perioada de inmatriculare temporara nu poate depasi sfarsitul anului in curs, daca solicitarea a fost facuta in primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfarsitul anului urmator, daca solicitarea a fost facuta in ultimele 3 luni ale anului in curs. 
(3) Pentru autovehiculele si remorcile care se introduc in Romania printr-o operatiune de leasing extern sau pentru cele prevazute la alin. (1) lit. c), durata de inmatriculare temporara se atribuie pana la expirarea contractului de leasing, fara a se depasi termenul limita stabilit pentru importul temporar. 

Art. 36. - Pentru fiecare autovehicul sau remorca inmatriculata se elibereaza un certificat de inmatriculare.Forma si continutul acestuia se stabilesc de catre autoritatea competenta.

Art. 37. - In cazul schimbarii oricaror date referitoare la proprietar ori la vehicul, inscrise in certificatul de inmatriculare, titularul acestuia este obligat sa solicite autoritatii emitente eliberarea unui nou astfel de document, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceasta modificare. 

Art. 38. - (1) Autoritatea competenta autorizeaza provizoriu circulatia autovehiculelor si a remorcilor neinmatriculate, pentru o perioada de cel mult 30 de zile, in vederea efectuarii formalitatilor premergatoare inmatricularii. In cazuri bine intemeiate, se pot atribui succesiv mai multe astfel de autorizatii pentru acelasi vehicul. 
(2) Autorizatia provizorie de circulatie da dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul Romaniei. 

Art. 39. - (1) Autoritatea competenta inmatriculeaza pentru probe autovehicule si remorci: 
a) care efectueaza probe in vederea omologarii, precum si a autosasiurilor care efectueaza deplasari de la unitatile constructoare la cele care le caroseaza, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau incercarea autovehiculelor sau a remorcilor; 
b) care se comercializeaza, in vederea probelor solicitate de clienti, la cererea persoanelor juridice care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vanzari de cel putin 5 autovehicule sau remorci intr-un interval de o luna. 
(2) Certificatele de inmatriculare pentru probe sunt valabile cel mult un an de la data eliberarii. 
(3) Autovehiculele care participa la concursuri automobilistice pe teritoriul Romaniei pot fi autorizate provizoriu pentru circulatie, pe o perioada de cel mult 30 de zile si numai pe traseele mentionate in autorizatie. 
(4) Se interzic transportul comercial de bunuri si persoane cu autovehicule si remorci care circula in baza inmatricularii pentru probe, folosirea acestor certificate pentru autovehicule si remorci de provenienta straina pentru care nu au fost efectuate formalitatile vamale in Romania, precum si circulatia vehiculelor prevazute la alin. 1 lit. b), in afara judetului sau a municipiului Bucuresti, in raza caruia isi are sediul titularul certificatului de inmatriculare pentru probe. 

Art. 40. - Se interzice circulatia pe drum a autovehiculelor sau remorcilor daca: 
a) termenul prevazut pentru inmatricularea provizorie, pentru probe sau temporara a expirat; 
b) dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare retinut potrivit legii este fara drept de circulatie sau cu durata dreptului de circulatie expirata. 

§ 2. Înregistrarea vehiculelor 

Art. 41. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, maşinile autopropulsate pentru lucrări, masinile agricole sau forestiere, vehiculele cu tracţiune animala, precum si cele pentru care nu exista obligaţia inmatricularii se inregistreaza la consiliile locale, potrivit reglementarilor emise de acestea. 
(2) O data cu inregistrarea vehiculelor prevazute la alin. (1), se emite certificatul si se atribuie un numar de inregistrare compus din denumirea localitatii sau abrevierea denumirii localitatii si un numar de ordine. 
(3) Consiliile locale stabilesc traseele de circulatie ale vehiculelor prevazute la alin. (1).

Art. 42. - Se interzic circulatia pe drumul public a vehiculelor neinregistrate ori care nu poarta numarul de inregistrare, precum si circulatia acestora pe alte trasee decat cele stabilite. 

§ 3. Numerele de inmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii şi de probe 

Art. 43. - (1) La inmatriculare, fiecarui autovehicul sau fiecarei remorci i se atribuie un număr de inmatriculare compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si o combinatie de trei litere. 
(2) Numarul de inmatriculare al autovehiculelor si remorcilor prevazute la art. 34 este compus din indicativul CD, CO sau TC, dupa caz, si numarul de ordine. 
(3) In cazul numarului de inmatriculare temporara, la indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine se adauga luna şi anul in care expira valabilitatea inmatricularii. 
(4) La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numaăr compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucureşti si numarul de ordine. 
(5) La inmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si inscrisul "PROBE". 
(6) La data inmatricularii, inregistrarii sau autorizarii pentru circulatie se elibereaza si placutele cu numarul atribuit. 


Art. 44. - (1) Numarul de inmatriculare, cel provizoriu si de probe se aplica pe placute metalice, avand fondul alb reflectorizant si inscrisul cu litere majuscule si cifre arabe, in relief. 
(2) Placutele se fixeaza la partea din fata si din spate a autovehiculului, iar la motocicleta, motoreta si remorca, numai la partea din spate, in locurile special destinate. 
(3) Pe placuta din spate se aplica ecusonul care atesta efectuarea inspectiei tehnice periodice. 

Art. 45. - Indicativele judetelor si al municipiului Bucuresti, alcatuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului placilor si ale inscrisurilor aplicate, precum si conditiile de calitate sunt stabilite prin standard de stat, potrivit legii. 

Art. 46. - Numerele de inregistrare, forma si dimensiunile placutelor cu numere de inregistrare pentru vehiculele apartinand Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne se stabilesc si se atribuie de aceste institutii. 

§ 4. Radierea din circulaţie a vehiculelor 

Art. 47. - (1) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau inregistrate sunt obligati sa solicite radierea din evidenta a acestora, in termen de 30 de zile, in urmatoarele cazuri: 
a) la trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane; 
b) la schimbarea domiciliului sau sediului în raza de competenţă a altei unităţi administrativ-teritoriale decât aceea unde vehiculul este înmatriculat sau înregistrat; 
c) la scoaterea definitivă din România a autovehiculului sau remorcii; 
d) cand vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul public si daca fac dovada ca acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii. 
(2) In cazul furtului, radierea din circulatie se efectueaza dupa 90 de zile de la data inregistrarii plangerii, la solicitarea proprietarului. 
(3) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurător se radiaza in baza ordonanţei motivate a procurorului sau a incheierii instantei de judecata. 
(4) Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia daca nu mai doreste sa-l pastreze in circulatie, cu conditia depozitarii lui in alte spatii decat cele apartinand domeniului public. 
(5) Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori făra stapan, in condiţiile prevăzute de lege, precum şi vehiculul care a apartinut unei persoane juridice desfiintate si pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioada mai mare de 3 ani. 
(6) Radierea se comunică in termen de 30 de zile, de catre autoritatea care a efectuat-o, administratiei financiare competente, potrivit legii. 

Art. 48. - Radierea se face pe baza depunerii certificatului si placutelor cu numere de inmatriculare, a cartii de identitate a autovehiculului, a fisei de inmatriculare cu viza administratiei financiare competente, precum si a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 47 alin. (1)-(5). 


SECTIUNEA a 3-a 
Obligaţiile deţinatorilor de vehicule 

Art. 49. - Detinatorii de vehicule sunt obligati sa comunice, la cererea politiei, identitatea persoanelor carora le-au incredintat vehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice, in cazul in care aceste persoane au savarsit infractiuni sau au comis contraventii. 

Art. 50. - (1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul sau resedinta în Romania, este obligat: 
a) să declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inmatriculare, in cel mult 48 de ore de la constatare; 
b) să solicite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" publicarea pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înmatriculare; 
c) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus; 
d) să depuna imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de inmatriculare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia; 
e) să prezinte vehiculul pentru a fi supus inspectiei tehnice la termenul si in conditiile prevazute de lege. 
(2) Persoanele juridice detinatoare de vehicule au, pe langa cele prevazute la alin. (1), si urmatoarele obligatii: 
a) sa verifice starea tehnica a vehiculelor, să faca mentiuni despre aceasta in foaia de parcurs sau ordinul de serviciu si sa nu permita iesirea in circulatie a celor care nu indeplinesc conditiile tehnice; 
b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleaca in cursa; 
c) sa nu permita conducerea vehiculului de catre persoane care nu poseda permis de conducere corespunzator sau atestat profesional; 
d) sa nu permita conducatorilor de vehicule sa plece in cursa sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori intr-o stare accentuata de oboseala; 
e) să tina seama de observatiile facute de politisti sau de conducatorii de vehicule in foaia de parcurs; 
f) sa anunte imediat politia despre orice accident savarsit de conducatorii de vehicule proprii; 
g) sa instaleze la intrarile si iesirile din garaje si depouri indicatoare de prevenire; 
h) sa verifice respectarea timpilor de repaus si de odihna, precum si a regimului legal de viteza, prin citirea inregistrarilor aparatelor prevazute la art. 259; 
i) sa asigure prin mijloace proprii testarea anuala a calificarii conducatorilor de autovehicule in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale ce reglementeaza circulatia pe drumurile publice. 

Art. 51. - (1) Detinatorii de autovehicule pot monta pe acestea sisteme antifurt. 
(2) Se interzice montarea pe autovehicule a sistemelor antifurt sonore care se declanseaza la trecerea, in imediata apropiere, a altui vehicul. Durata semnalului nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pragul fonic prevazut in reglementarile legale in vigoare. Capitolul III 
Conducătorii de vehicule 
SECTIUNEA 1
Permisul de conducere 

Art. 52. - Conducatorii de autovehicule si tramvaie trebuie sa posede permis de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus. 

Art. 53. - Permisul de conducere se elibereaza pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii si subcategorii de vehicule: 
a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fara atas; 
b) CATEGORIA B: 
1. autovehiculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8; 
2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 
3. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator; 
c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu depaseste 3.500 kg; 
d) CATEGORIA C: 
1. autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg; 
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 
e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg; 
f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 
g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane; 
h) CATEGORIA Tr: tractor si masina autopropulsata pentru lucrari; 
i) CATEGORIA Tb: troleibuz; 
j) CATEGORIA Tv: tramvai; 
k) SUBCATEGORIA A1: motocicleta usoara cu o capacitate care nu depaseste 125 cm3 si o putere care nu depaseste 11 kW; 
l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti avand masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, si echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrica mai mare de 45 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin constructie mai mare de 50 km/h; 
m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 
n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator; 
o) SUBCATEGORIA D1: 
1. autovehiculul destinat transportului de persoane avand cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, in afara locului conducatorului; 
2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; 
p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane. 

Art. 54. - (1) Permisul de conducere se obtine pe baza de examen. 
(2) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere se organizeaza si se sustine la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in a carui raza de competenta isi are domiciliul candidatul. 
(3) Modul de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pregatirea si atestarea examinatorilor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 

Art. 55. - (1) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 
a) sa aiba varsta de cel putin 16 ani impliniti, pentru subcategoriile A1 si B1; 
b) sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti, pentru categoriile A, B, BE, Tr, C si CE, precum si pentru subcategoriile C1 si C1E; 
c) sa aiba varsta de cel putin 21 de ani impliniti, pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, precum si subcategoriile D1 si D1E; 
d) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea; 
e) sa faca dovada absolvirii, cel putin, a cursurilor primare; 
f) sa faca dovada ca indeplineste conditiile prevazute de art. 24 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumita in continuare ordonanta de urgenta. 
(2) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conduca o motocicleta cu o putere care depaseste 25 kW sau un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg, numai daca are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificatii tehnice inferioare sau daca persoana are 21 de ani si promoveaza un test specific de cunostinte si comportament. 
(3) Membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare se pot prezenta la examen in vederea obtinerii permisului de conducere in conditiile stabilite prin protocol de Ministerul de Interne si Ministerul Afacerilor Externe. 

Art. 56. - (1) Persoana care solicita prezentarea la examen in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa faca dovada ca a absolvit cursurile unei scoli de pregatire a conducatorilor de autovehicule, organizate, potrivit legii, pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea. 
(2) Pregatirea candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1 si BE poate fi efectuata si de catre instructori auto independenti. 

Art. 57. - Pentru admiterea prezentarii la examen persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa depuna urmatoarele documente: 
a) cererea-tip; 
b) fisa de scolarizare; 
c) fisa medicala si avizul psihologic; 
d) certificatul de cazier judiciar; 
e) copia actului de identitate; 
f) copia actului de studii care sa ateste indeplinirea conditiei prevazute la art. 55 alin. (1) lit. e); 
g) chitanta de plata a taxei de examinare. 

Art. 58. - (1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in: 
a) proba teoretica, de cunoastere a legislatiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical si a notiunilor elementare de mecanica auto; 
b) proba de conducere a autovehiculului in traseu, corespunzatoare categoriei de permis solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1 pentru care se verifica numai indemanarea in conducere in poligoane special amenajate. 
(2) Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia. 

Art. 59. - (1) Rezultatul examinarii se consemneaza prin calificativul "admis" sau "respins". Persoana care nu promoveaza oricare dintre probe este declarata "respins". 
(2) In cazul in care se constata ca o persoana a fost declarata "admis" prin incalcarea dispozitiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anuleaza de catre autoritatea emitenta. 
(3) Persoana care, desi admisa la proba teoretica, nu se prezinta in termen de 90 de zile pentru sustinerea probei practice este declarata "respins". 
(4) Persoana declarata "respins" poate sustine un nou examen numai dupa o perioada de cel putin 15 zile, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea scolii, in caz contrar urmand sa efectueze un nou curs de pregatire. 

Art. 60. - (1) Permisul de conducere se elibereaza de catre serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. 
(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. 
(3) Permisul de conducere este valabil pe o perioada de 10 ani de la data eliberarii, inclusiv cel cu valabilitate de 5 ani, emis anterior anului 1998. 
(4) La expirarea perioadei de valabilitate, acesta va fi preschimbat, fara sustinerea unui nou examen. 

Art. 61. - (1) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr - tractor - are dreptul sa conduca si un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si una sau doua remorci. 
(2) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tr - tractor. 
(3) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tb - troleibuz. 
(4) Posesorii permiselor de conducere valabile pentru categoriile Tr, Tv sau Tb pot conduce vehicule din aceste categorii doar pe teritoriul Romaniei. 

Art. 62. - (1) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C si D trebuie sa faca dovada ca poseda permis de conducere valabil pentru categoria B. 
(2) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile BE, CE si DE trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C si, respectiv, D. 

Art. 63. - (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce si autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include. 
(2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil si pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, daca titularul acestuia poseda categoria B. 
(3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil si pentru categoria DE, daca titularul acestuia poseda categoria D. 
(4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil si pentru subcategoria D1E, daca titularul acestuia poseda subcategoria D1. 

Art. 64. - (1) Organizarea si defasurarea cursurilor de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se fac potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne, in baza programei de invatamant a unitatilor care le organizeaza, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si avizata de Ministerul de Interne. 
(2) Organizarea si desfasurarea, in cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, a cursurilor de pregatire a personalului propriu pentru obtinerea permisului de conducere se autorizeaza de catre aceste institutii. 
(3) Autorizarea ca profesor de legislatie si/sau instructor de conducere auto a personalului din cadrul institutiilor prevazute la alin. (2) se face de catre acestea, in baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne. 

Art. 65. - (1) Autovehiculele destinate invatarii conducerii, cu exceptia motocicletelor, vor fi dotate cu dubla comanda pentru frana si ambreiaj. 
(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta avand inscriptia "Scoala", cu dimensiunile si caracteristicile prevazute in actele normative in vigoare. Fac exceptie autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, care vor avea inscriptia "Scoala" aplicat pe partile laterale, in fata si in spate. 

Art. 66. - (1) Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor prevazute la art. 65 de catre persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica pentru obtinerea permisului de conducere este permisa numai sub supravegherea instructorilor auto autorizati, care raspund pentru incalcarea regulilor de circulatie de catre acestea. 
(2) Pregatirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere se face numai pe trasee stabilite de politie. 

Art. 67. - (1) In termen de 30 zile de la schimbarea oricaror date inscrise in permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia, titularul este obligat sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere. 
(2) Titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, sunt obligati sa solicite autoritatii competente preschimbarea acestora, in termen de 90 de zile, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne. 
(3) Posesorii permiselor de conducere obtinute in alte state, care nu pot fi preschimbate in conditiile prevazute la alin. (2), pot sustine examen pentru obtinerea permisului de conducere, fara efectuarea cursurilor de pregatire teoretica si practica. 

Art. 68. - Titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, in cel mult 48 de ore de la constatare, si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si eliberarea unui nou permis de conducere. 

Art. 69. - Permisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de catre persoana care il detine, in termen de 30 de zile, autoritatii emitente. 

Art. 70. - Evidenta conducatorilor de autovehicule si de tramvaie se tine, la nivel central, de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, iar la nivel local, de catre serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor. 


SECTIUNEA a II-a 
Atestatul profesional 

Art. 71. - (1) Atestatul profesional este documentul care da dreptul posesorului permisului de conducere, angajat pe baza de contract, sa conduca autovehicule destinate transportului public de marfuri sau persoane. 
(2) Atestatul profesional se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana in conditiile stabilite prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. 

Art. 72. - Atestatul profesional se elibereaza conducatorului de autovehicul care efectueaza: 
a) transport de marfuri cu vehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, in trafic intern si/sau international; 
b) transport public de persoane in trafic intern si/sau international; 
c) transport de produse sau substante periculoase; 
d) transport cu autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite. 

Art. 73. - Atestatul profesional se suspenda sau se anuleaza de catre autoritatea care l-a eliberat, in cazul in care titularul a savarsit abateri grave sau repetate de la reglementarile specifice privind transportul rutier si protectia mediului. 

Art. 74. - Titularul permisului de conducere valabil pentru una sau mai multe categorii de autovehicule nu poate efectua transport public de marfuri sau persoane fara a avea atestat profesional valabil pentru tipul de activitate pe care o executa. 

CAPITOLUL IV 
Semnalizarea rutieră

Art. 75. - Semnalizarea rutiera se realizeaza prin semnale luminoase, indicatoare si marcaje, precum si prin alte mijloace prevazute in prezentul regulament. 

Art. 76. - (1) Persoanele care folosesc drumurile publice trebuie sa se conformeze semnificatiei semnalelor luminoase, indicatoarelor, marcajelor, precum si semnalelor agentilor care dirijeaza circulatia si ale conducatorilor de vehicule. 
(2) Ordinea de prioritate intre regulile de circulatie, diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutiera si semnalele agentului care dirijeaza circulatia este urmatoarea: 
a) semnalele speciale de avertizare luminoasa si/sau sonora; 
b) semnalele politistului; 
c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei; 
d) semnalele luminoase; 
e) indicatoarele; 
f) marcajele; 
g) regulile de circulatie. 

Art. 77. - (1) Mijloacele de semnalizare rutiera si echipamentele destinate sigurantei circulatiei se instaleaza si/sau se aplica de administratorul drumului public, cu acordul politiei. 
(2) Semnificatia, precum si dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea si conditiile de executie, amplasarea, instalarea si aplicarea acestora sunt stabilite prin standarde de stat. 

SECTIUNEA 1 
Semnalele luminoase 

§ 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor 

Art. 78. - (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor. 
(2) Dupa numarul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt: 
a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare; 
b) cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni si biciclisti; 
c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule; 
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie. 
(3) Semafoarele se monteaza in axul vertical al stalpului sau pe consola, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus in jos, fiind urmatoarea: 
a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde; 
b) la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este: rosu, verde; 
c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara si unul la partea inferioara, toate cu lumina alba. 

Art. 79. - (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulatiei in intersectii se instaleaza obligatoriu inainte de intersectie, astfel incat sa fie vizibile de la o distanta de cel putin 50 m. Acestea pot fi repetate in mijlocul, deasupra ori de cealalta parte a intersectiei. 
(2) Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor este valabila pe intreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru directii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz in care semnificatia semnalelor luminoase se limiteaza la banda sau benzile astfel semnalizate. 

Art. 80. - Semnalele rosu, galben si verde pot fi in forma de sageti de aceeasi culoare, pe fond negru. In acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sageti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce insotesc, la partea inferioara, semafoarele. Sageata pentru mersul inainte are varful in sus. 

Art. 81. - (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba si trebuie insotite de panouri cu semne aditionale. 
(2) Semnalul de libera trecere pentru tramvaie este dat de combinatia luminoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea superioara pentru indicarea directiei. 
(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea superioara a casetei. 

Art. 82. - (1) Semnalul verde permite trecerea. 
(2) Se interzice intrarea intr-o intersectie chiar daca semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, daca din cauza aglomerarii circulatiei conducatorul de vehicul risca sa ramana imobilizat, stanjenind sau impiedicand desfasurarea traficului. 
(3) Cand semaforul este insotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare verde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru catre dreapta, acestea permit trecerea numai in directia indicata, oricare ar fi in acel moment semnalul in functiune al semaforului. 
(4) In cazurile prevazute la alin. (3), conducatorii vehiculelor sunt obligati sa acorde prioritate de trecere participantilor la trafic cu care se intersecteaza si circula conform semnificatiei culorii semaforului care li se adreseaza. 

Art. 83. - (1) Semnalul rosu interzice trecerea. 
(2) La semnalul rosu vehiculul trebuie oprit inaintea marcajului pentru oprire sau, dupa caz, pentru trecerea pietonilor, iar in lipsa acestuia, in dreptul semaforului. Daca semaforul este instalat deasupra ori de cealalta parte a intersectiei, in lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit inainte de marginea partii carosabile a drumului ce urmeaza a fi intersectat. 
(3) Atunci cand semnalul rosu functioneaza concomitent cu cel galben, acesta anunta aparitia semnalului verde. 

Art. 84. - (1) Cand semnalul galben apare dupa semnalul verde, conducatorul vehiculului care se apropie de intersectie nu trebuie sa treaca de locurile prevazute la art. 83 alin. (2), cu exceptia situatiei in care, la aparitia semnalului, se afla atat de aproape de acele locuri, incat nu ar mai putea opri vehiculul in conditii de siguranta. 
(2) Semnalul galben intermitent permite trecerea, cu respectarea semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie aplicabile in acel loc. 
(3) Aceeasi semnificatie o are si semnalul galben intermitent al unei lampi instalate intr-un loc periculos. 

Art. 85. - In intersectii dirijarea circulatiei tramvaielor se poate realiza si prin semafoare avand semnale luminoase de culoare alba, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei celorlalte vehicule. 

Art. 86. - Semnalul luminos destinat numai dirijarii circulatiei bicicletelor are in campul sau imaginea unei biciclete de culoare rosie, respectiv verde pe fond negru. Aceeasi destinatie o are si semnalul luminos al unui semafor insotit de un panou aditional pe care figureaza o bicicleta. 

Art. 87. - (1) Cand deasupra benzilor, delimitate prin marcaje longitudinale, sunt instalate dispozitive care emit semnale rosii si verzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulatie reversibila. Semnalul rosu, avand forma a doua bare inclinate si incrucisate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra careia se gaseste, iar semnalul verde, de forma unei sageti cu varful in jos, permite intrarea vehiculelor si circulatia pe acea banda.
(2) Semnalul luminos intermediar care anunta schimbarea semnalului verde in cazul benzilor cu circulatie reversibila are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu varful orientat in diagonala catre in jos, spre dreapta. Acest semnal anunta ca banda deasupra careia se afla este pe punctul de a fi inchisa circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza si ca acestia sunt obligati sa se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sageti. 

Art. 88. - Conducatorul vehiculului care intra intr-o intersectie la culoarea verde a semaforului este obligat sa respecte si semnificatia indicatoarelor instalate in interiorul acesteia. 

Art. 89. - (1) Autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta, cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care impun urgenta, pot circula prin intersectii, chiar daca semnalele luminoase ale semaforului interzic trecerea sau daca indicatoarele existente obliga la acordarea prioritatii ori interzic accesul. 
(2) Conducatorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) sunt obligati sa foloseasca din timp mijloacele de avertizare sonora si luminoasa. 

§ 2. Semnalele luminoase pentru pietoni 

Art. 90. - (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde si rosie. Acestea functioneaza corelat cu semnalele pentru dirijarea circulatiei vehiculelor. 
(2) Semnalul verde poate avea in campul sau imaginea unui pieton in mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit. 
(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi insotite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de catre nevazatori. 
(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul politiei, poate amplasa in zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuala a cererii de verde, care se poate face direct de catre pietoni. 

Art. 91. - (1) Semnalul verde permite trecerea. 
(2) Cand semnalul verde incepe sa functioneze intermitent inseamna ca timpul afectat traversarii drumului este in curs de epuizare si urmeaza semnalul rosu. 

Art. 92. - (1) Semnalul rosu interzice pietonilor sa se angajeze pe partea carosabila. 
(2) Pietonul surprins in timpul traversarii de semnalul rosu trebuie sa grabeasca trecerea, iar daca drumul este prevazut cu un refugiu sau spatiu interzis circulatiei vehiculelor, sa astepte pe acesta aparitia semnalului verde. 

§ 3. Alte semnale luminoase.
Art. 93. - In cazul semaforizarii corelate, in lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum si dispozitive luminoase care sa arate participantilor la trafic timpii stabiliti prin programul de semaforizare, iar pentru conducatorii de autovehicule si viteza de deplasare. 

Art. 94. - Semaforul de avertizare se instaleaza la iesirea din intersectie si este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbena intermitenta. Acesta poate avea in campul sau imaginea unui pieton in miscare, de culoare galbena pe fond negru. 

Art. 95. - Pentru semnalizarea si dirijarea circulatiei pe sectoarele de drumuri, cu exceptia autostrazilor, unde se executa lucrari pe partea carosabila, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligatia presemnalizarii vizibile a acestora de la o distanta de cel putin 150 m. 

SECTIUNEA a 2-a 
Indicatoarele 

Art. 96. - (1) Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt: 
a) de avertizare; 
b) de reglementare, care pot fi: 
1. de prioritate; 
2. de interzicere sau restrictie; 
3. de obligare; 
c) de orientare si informare. 
(2) Indicatoarele pot fi insotite de panouri cu semne aditionale. 

Art. 97. - (1) Indicatoarele se instaleaza, de regula, pe partea dreapta a sensului de mers. In cazul in care condiţiile locale impiedica observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii carora li se adreseaza, ele se pot instala ori repeta pe partea stanga, in zona mediana a drumului, pe un refugiu ori spatiu interzis circulaţiei vehiculelor, deasupra părtii carosabile sau de cealaltă parte a intersecţiei, in loc vizibil pentru toti participantii la trafic. 
(2) Indicatoarele pot fi insotite de panouri cu semne aditionale conţinand inscripţii sau simboluri care le precizează, completeaza ori limiteaza semnificatia. 
(3) Semnele aditionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, daca intelegerea semnificatiei acestora nu este afectata. 
(4) Pentru a fi vizibile pe timp de noapte, indicatoarele trebuie să fie reflectorizante, luminoase ori iluminate. 

Art. 98. - (1) Semnificatia unui indicator este valabilă pe intreaga lăţime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează. 
(2) Cand indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lor este valabilă numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate. 
(3) Semnificatia indicatoarelor de avertizare incepe din dreptul locului sau sectorului periculos pe care il semnalizeaza si inceteaza imediat dupa acesta. 
(4) Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau restrictie incepe sau este aplicabila din dreptul acestor indicatoare. In lipsa unei semnalizari care sa precizeze lungimea sectorului pe care se aplica reglementarea ori a unor indicatoare care sa anunte sfarsitul interdictiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare inceteaza in intersectia cea mai apropiata. Cand indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate impreuna cu indicatorul ce anunta intrarea intr-o localitate, semnificatia lor este valabila pe drumul respectiv, cu exceptia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel. 

Art. 99. - Pentru informatii, avertizari sau reguli de circulatie aplicabile temporar, se folosesc aceleasi indicatoare ca in semnalizarea permanenta, insa simbolurile vor fi aplicate pe fond galben. 

SECTIUNEA a 3-a 
Marcajele 

Art. 100. - (1) Marcajele servesc la organizarea circulatiei, avertizarea sau indrumarea participantilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau impreuna cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completeaza, le intaresc sau le precizeaza semnificatia. 
(2) Marcajele aplicate pe drumurile publice neiluminate trebuie sa fie reflectorizante sau insotite de dispozitive reflectorizante, atunci cand se adreseaza conducatorilor vehiculelor aflate in miscare. 

Art. 101. - Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt: 
a) longitudinale, care pot fi: 
1. de separare a sensurilor de circulatie; 
2. de delimitare a benzilor de circulatie; 
3. de delimitare a partii carosabile; 
b) transversale, care pot fi: 
1. de oprire; 
2. de cedare a trecerii; 
3. de traversare pentru pietoni; 
4. de traversare pentru biciclisti; 
c) alte marcaje, care pot fi: 
1. diverse: 
1.1. de ghidare; 
1.2. pentru spatii inguste; 
1.3. pentru spatii interzise; 
1.4. pentru interzicerea stationarii; 
1.5. pentru statii de autobuze, troleibuze, taximetre; 
1.6. pentru locurile de parcare; 
2. laterale: 
2.1. pe lucrari de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin etc.); 
2.2. pe parapete; 
2.3. pe stalpi si copaci aflati pe platforma drumului; 
2.4. pe borduri. 

Art. 102. - (1) Administratorul drumului public este obligat sa aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, dupa caz, atat pentru separarea sensurilor si benzilor de circulatie, cat si pentru delimitarea partii carosabile. 
(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simpla sau dubla interzice trecerea cu vehiculul peste el. Daca o asemenea linie separa sensurile de circulatie, se interzice trecerea pe partea opusa sensului de mers. 
(3) Marcajul format dintr-o linie continua aplicata pe bordura trotuarului sau la marginea partii carosabile interzice stationarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Cand o asemenea linie insoteste un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizeaza lungimea sectorului de drum pe care este valabila interzicerea. 
(4) Banda delimitata printr-un marcaj longitudinal format din linii continue, pe care este aplicat si un marcaj simbolizand o anumita categorie sau anumite categorii de vehicule, delimiteaza banda rezervata circulatiei acelei sau acelor categorii de vehicule. 

Art. 103. - Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, daca manevra impune acest lucru. 

Art. 104. - (1) Linia discontinua simpla este destinată: 
a) delimitarii benzilor in vederea ordonarii circulatiei, caz in care intervalul dintre segmentele de linie este considerabil mai mare decat lungimea acestora; 
b) anuntarii apropierii de o linie continua si a interdictiei impuse de aceasta sau apropierea de un alt loc ce prezinta un risc particular, cazuri în care intervalul dintre segmentele de linie este considerabil mai mic decât lungimea lor. 
(2) Linia discontinuă dubla este destinata delimitării uneia sau mai multor benzi cu circulatie reversibila. Pe asemenea benzi marcajul este insoţit de dispozitivele luminoase speciale prevăzute la art. 87 alin. (1) si (2). 
(3) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă si una discontinuă alăturate are pentru conducătorul de vehicul semnificaţia liniei celei mai apropiate in sensul de mers. Aceasta dispozitie nu-l impiedica pe cel care a efectuat o depasire sa-si reia locul pe sensul de mers. 
(4) Nu sunt considerate marcaje longitudinale liniile continue sau discontinue care delimiteaza marginile partii carosabile sau care, unite cu liniile transversale, delimiteaza locurile de stationare. 

Art. 105. - (1) Marcajul transversal constând dintr-o linie continuă, aplicata pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indică linia inaintea căreia vehiculul trebuie oprit la intalnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusă printr-un semnal luminos, printr-o comandă a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferata, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Inaintea marcajului ce însoteste indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabila inscriptia "STOP". 
(2) Marcajul transversal constand dintr-o linie discontinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depasita atunci cand se impune cedarea trecerii. Inaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub forma de triunghi avand o latura paralela cu linia discontinua, iar varful indreptat spre vehiculul care se apropie. 
(3) Marcajul transversal constand din linii paralele cu axul drumului indică locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. Aceste linii au lăţimea mai mare decat a oricaror alte marcaje. 
(4) Marcajul transversal constand din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fata de axul drumului, indica locul destinat traversarii partii carosabile de catre biciclisti. 

Art. 106. - (1) Marcajele, cum sunt: sagetile, inscriptiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi furnizate, in mod adecvat, prin indicatoare. 
(2) Marcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea directiei sau directiilor astfel indicate. Sageata de repliere care este oblica fata de axul drumului, aplicata pe o banda sau intercalata intr-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza obligatia ca vehiculul care nu se afla pe banda indicata de sageata sa fie condus pe acea banda. 
(3) Marcajul format dintr-o linie in zig-zag semnifica interzicerea stationarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completata cu inscrisul "BUS" sau "TAXI" poate fi folosita pentru semnalizarea statiilor de autobuze si troleibuze, respectiv de taximetre. 
(4) Marcajul aplicat in afara benzilor, format din linii paralele, inconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spatiul interzis circulatiei. 
(5) Marcajele se pot aplica si pe ziduri de sprijin, parapete de protectie sau alte amenajari rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducatorilor de vehicule. 
(6) Marcajele sunt de regulă de culoare alba, cu excepţia celor ce se aplica pe elementele laterale drumului care sunt de culoare alba, neagra sau galbena si neagra, precum si a celor provizorii, folosite la organizarea circulatiei in zona lucrarilor, care sunt de culoare galbena. In zonele unde stationarea vehiculelor este limitata in timp, marcajele pot fi si de alte culori. 

SECTIUNEA a 4-a
Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata 

Art. 107. - (1) La trecerea la nivel cu calea ferata semnalul luminos pentru anuntarea apropierii trenurilor este compus din doua lumini rosii care functioneaza intermitent alternativ. In cazul trecerii la nivel prevazute cu bariere sau semibariere, acest semnal anunta coborarea acestora. 
(2) Semnalul luminos pentru anuntarea apropierii trenurilor trebuie sa fie insotit de un semnal sonor de avertizare. Pe drumurile de pamant, cu circulatie de vehicule redusa, si pe cararile pentru pietoni poate fi folosit doar un semnal sonor de avertizare. 
(3) In timpul cat semnalul cu lumini rosii prevazut la alin. (1) este stins, trebuie sa functioneze permanent un semnal cu lumina intermitenta de culoare alba, având cadenta lenta, care semnifica permisiunea de a trece. 
(4) Lampile cu lumini rosii si albe sunt montate pe acelasi suport si indreptate in aceeasi directie. Acestea se amplaseaza de fiecare parte a caii ferate, pe partea dreapta in sensul de mers, iar cand conditiile de vizibilitate impun, si pe partea stanga, pe un refugiu in mijlocul partii carosabile ori deasupra acesteia. 

Art. 108. - La apropierea trenurilor semnalul luminos cu lumini rosii si cel sonor trebuie sa intre in functiune, in mod automat, concomitent cu stingerea semnalului de culoare alba si sa ramana in functiune pana la trecerea acestora. 

Art. 109. - Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferata se semnalizeaza cu indicatoare cu aceasta semnificatie instalate succesiv la 150, 100 si 50 m de calea ferata. 

Art. 110. - (1) Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferata curenta fara bariere se semnalizeaza, dupa caz, cu indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere", insotite de indicatorul "Oprire". Semnalizarea luminoasa la trecerea la nivel cu calea ferata este insotita, in toate cazurile, de unul dintre indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere". 
(2) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala se instaleaza indicatorul "Alte pericole", insotit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomotive, iar circulatia se dirijeaza de un agent de cale ferata. 
(3) Barierele si semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie si alba si pot fi prevazute, la mijloc, cu un disc rosu. Pe drumurile neiluminate benzile trebuie sa fie reflectorizante, iar pe timp de noapte barierele si semibarierele trebuie sa fie iluminate ori prevazute cu dispozitive cu lumina rosie. 
(4) Portile de gabarit instalate inaintea unei treceri la nivel cu o cale ferata electrificata, destinate sa interzica accesul vehiculelor a caror incarcatura depaseste in inaltime limita de siguranta admisa, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena si neagra. Pe stalpii de sustinere ai portilor de gabarit se instaleaza indicatoare rutiere prin care se precizeaza inaltimea maxima de trecere admisa. 
(5) Indicatoarele, barierele si semibarierele trebuie sa fie echipate cu dispozitive reflectorizante, omologate. 

SECTIUNEA a 5-a 
Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului si a lucrarilor 

Art. 111. - (1) Limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaza prin stalpi laterali de delimitare sau prin parapete dotate cu dispozitive reflectorizante de culoare rosie si alba ori galbena, omologate. Dispozitivele rosii trebuie sa fie vizibile numai pe partea dreapta a drumului, in sensul de mers. Materialele din care acestea sunt confectionate nu trebuie sa fie dure. 
(2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta si pe parapetele de protectie, peretii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajari rutiere ori instalatii laterale drumului. 

Art. 112. - (1) Semnalizarea sectoarelor de drum public pe care se executa lucrari este obligatorie, are semnificatia interzicerii circulatiei in zona afectata de lucrari si scopul de a asigura desfasurarea in conditii corespunzatoare a circulatiei pe sectorul de drum ramas neafectat sau devierea acesteia pe variante ocolitoare, dupa caz. 
(2) Limitele sectoarelor afectate de lucrari trebuie semnalizate vizibil cu panouri, bariere, stalpi de delimitare, conuri sau alte mijloace fluorescent-reflectorizante. Daca aceste mijloace nu sunt reflectorizante, ele trebuie insotite pe timp de noapte de lumini de culoare galbena, iar cand lucrarea afecteaza axul drumului, luminile pot fi de culoare alba sau galbena. 
(3) Pentru organizarea circulatiei pe sectoarele de drum public aflate in lucru se instaleaza indicatoare si balize reflectorizante sau, dupa caz, amenajari rutiere tip "limitatoare de viteza" si se aplica marcaje, corespunzator situatiei create. Daca este cazul, dirijarea circulatiei se realizeaza prin semnale luminoase ori semnale ale lucratorului de drumuri desemnat si special instruit. 

Art. 113. - (1) Semnalizarea instituita pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari trebuie intretinuta si modificata corespunzator evolutiei acestora. La terminarea lucrarilor executantul trebuie sa asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, si refacerea semnalizarii initiale sau modificarea ei, potrivit noilor conditii de circulatie. 
(2) Persoanele care executa lucrari de orice natura pe partea carosabila a drumului public sunt obligate sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent si reflectorizant, de culoare galbena sau portocalie, pentru a fi observate cu usurinta de participantii la trafic.

Art. 114. - Conditiile privind inchiderea circulatiei ori instituirea de restrictii ca urmare a lucrarilor ce afecteaza drumul public, precum si modul de semnalizare corespunzator pozitiei si suprafetei de drum afectate se stabilesc prin norme de aplicare si standarde, dupa caz, potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum. 

Art. 115. - Nici o lucrare care afecteaza drumul public nu poate fi inceputa sau, dupa caz, continuata daca executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului si acordul politiei, nu a realizat semnalizarea corespunzatoare, termenul aprobat a fost depasit ori lucrarea se executa in alte conditii decat cele stabilite in autorizatie. 

SECTIUNEA a 6-a
Semnalele politistilor si ale altor persoane care dirijeaza circulatia 

Art. 116. - (1) Semnalele politistului care dirijeaza circulatia au urmatoarele semnificatii: 
a) bratul ridicat vertical semnifica "atentie, oprire" pentru toti participantii la trafic care se apropie, cu exceptia conducatorilor de vehicule care nu ar mai putea opri in conditii de siguranta. Daca semnalul este dat intr-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conducatorilor de vehicule care se afla deja angajati in traversare;
b) bratul sau bratele intinse orizontal semnifica "oprire" pentru toti participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele intinse. Dupa ce a dat acest semnal, politistul poate cobori bratul sau bratele, pozitia sa insemnand, de asemenea, "oprire" pentru participantii la trafic care vin din fata ori din spate; 
c) balansarea cu bratul, pe verticala, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifica "oprire" pentru participantii la trafic, spre care este indreptat; 
d) balansarea pe verticala a bratului semnifica reducerea vitezei; 
e) rotirea vioaie a bratului semnifica marirea vitezei si grabirea traversarii drumului de catre pietoni. 
(2) Politistul care dirijeaza circulatia poate face semn cu bratul ca vehiculul sa avanseze, sa depaseasca, sa treaca prin fata ori prin spatele sau, sa il ocoleasca prin partea sa stanga sau dreapta, iar pietonii sa traverseze drumul ori sa se opreasca. 
(3) La efectuarea comenzilor prevazute la alin. (1) si (2), politistul poate folosi si fluierul.

Art. 117. - (1) Oprirea conducatorilor de vehicule si a pietonilor este obligatorie si la semnalele date de: 
a) agentii de cale ferata, la trecerile la nivel; 
b) lucratorii de drumuri, in zona lucrarilor pe partea carosabila; 
c) conducatorii coloanelor de militari sau ai grupurilor organizate de pietoni; 
d) membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea scolilor. 
(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca si la semnalul nevazatorilor, dat prin ridicarea bastonului alb, atunci cand acestia traverseaza strada. 

Art. 118. - (1) Persoanele prevazute la art. 116 alin. (1) si art. 117 alin. (1), care dirijeaza circulatia ori care adreseaza semnale de oprire participantilor la trafic, trebuie sa fie echipate si plasate astfel incat sa poata fi observate si recunoscute cu usurinta de catre participantii la trafic. 
(2) Semnalele persoanelor prevazute la alin (1) primeaza atat fata de semnificatia mijloacelor de semnalizare, cat si fata de regulile de circulatie. Aceste semnale se executa pe timpul zilei cu bratul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul noptii numai cu un dispozitiv cu lumina rosie sau cu bastonul reflectorizant. 

SECTIUNEA a 7-a 
Semnalele autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara si obligatiile celorlalti participanti la trafic 

Art. 119. - (1) Autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta au regim de circulatie prioritara atunci cand conducatorii acestora se deplaseaza in actiuni de interventie sau misiuni care au caracter de urgenta si pun in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa si sonora. Mijloacele de avertizare luminoasa si sonora pot fi folosite si separat, in functie de natura misiunii. 
(2) Autovehiculele care formeaza o coloana, insotite de un autovehicul cu regim prioritar, trebuie sa aiba in functiune luminile de intalnire. 
(3) Se interzice folosirea de catre conducatorul unuia dintre autovehiculele prevazute la alin. (1) a semnalelor luminoase si sonore de prioritate in alte cazuri decat cele justificate de urgenta interventiei sau misiunii lor. 
(4) Autovehiculele cu regim de circulatie prioritara ce se deplaseaza in conditiile prevazute la alin. (1) nu se supun restrictiilor de viteza. La intrarea in intersectii conducatorii acestora sunt obligati sa circule cu atentie si sa ia toate masurile pentru prevenirea accidentelor. 

Art. 120. - (1) La apropierea autovehiculelor cu insemnele politiei si ale pompierilor, aflate in misiune, care au in functiune semnalele luminoase de culoare rosie si albastra si, respectiv, rosie, concomitent cu cele sonore, conducatorii celorlalte vehicule sunt obligati sa opreasca de indata in afara partii carosabile sau, cand nu este posibil, cat mai aproape de partea din dreapta a partii carosabile si sa permita trecerea acestora. 
(2) La apropierea de autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care au in functiune semnalele luminoase de culoare albastra, concomitent cu cele sonore, conducatorii celorlalte vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa elibereze banda pe care se deplaseaza autovehiculul prioritar ori sa circule cat mai aproape de bordura sau acostament, iar la intersectii, sa le acorde prioritate de trecere. 
(3) Conducatorii de autovehicule care se apropie de o coloana cu regim de circulatie prioritara pot depasi coloana daca li se semnalizeaza aceasta manevra de catre conducatorul coloanei. Se interzice altor conducatori de autovehicule sa se intercaleze sau sa se ataseze unei coloane cu regim de circulatie prioritara. 

Art. 121. - Oprirea unui autovehicul de catre un politist aflat intr-un autovehicul cu regim prioritar se face si prin punerea in functiune a dispozitivelor luminoase cu mesaje variabile sau cu bratul. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce. Conducatorul de autovehicul caruia i s-a adresat semnalul este obligat sa puna in functiune de indata luminile de directie din dreapta si sa opreasca in afara partii carosabile sau, daca aceasta nu este posibil, cat mai aproape de bordura sau acostament. 
Art. 122. - (1) Coloanele oficiale se insotesc de echipaje ale politiei, in conditiile stabilite prin instructiuni emise de ministrul de interne. 
(2) Coloanele cu specific militar ale Ministerului Apararii Nationale se insotesc de echipaje de control al circulatiei care apartin acestui minister. 

Art. 123. - Transporturile agabaritice sau speciale pot fi insotite de echipaje ale politiei numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Romane. 

CAPITOLUL V
Reguli de circulatie 

SECTIUNEA 1 
Reguli generale 

Art. 124. - Vehiculele se conduc pe partea dreapta a drumului public, in directia de mers, cu exceptia celor trase sau impinse cu mana, care circula pe partea stanga. 

Art. 125. - (1) Se interzic participantilor la trafic aruncarea, lasarea si abandonarea de obiecte, materiale sau substante, precum si crearea de obstacole pe drumul public. 
(2) Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligata sa il inlature si, daca nu este posibil, sa ii semnalizeze prezenta si sa anunte imediat administratorul drumului public si cea mai apropiata unitate de politie ori primul politist intalnit. 
(3) Obligatia de anuntare a politiei revine si participantilor la trafic care au sesizat existenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei alte situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei. 

Art. 126. - (1) Conducatorii si pasagerii autovehiculelor, care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta, sunt obligati sa le poarte in timpul circulatiei pe drumurile publice, atat in localitati, cat si in afara acestora. 
(2) Copiii cu varsta sub 12 ani sau cu inaltimea sub 150 cm trebuie sa poarte centuri de siguranta adaptate greutatii si dimensiunilor lor, iar cei cu varsta sub 3 ani se transporta numai in dispozitive de retinere omologate. 
(3) Se excepteaza de la obligatia de a purta centura de siguranta, in interiorul localitatilor:
a) conducatorii autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta; 
b) conducatorii de autoturisme pe timpul executarii manevrei de mers inapoi; 
c) femeile in stare vizibila de graviditate; 
d) conducatorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, in regim de taxi; 
e) instructorii auto in timpul orelor de pregatire a cursantilor. 
(4) In cazul in care in autovehicul exista atat locuri dotate cu centuri de siguranta, cat si locuri fara astfel de dispozitive, se ocupa de preferinta locurile dotate cu centuri de siguranta. 

Art. 127. - (1) Conducatorii si pasagerii motocicletelor si ciclomotoarelor sunt obligati sa poarte in timpul circulatiei pe drumurile publice casti de protectie omologate. 
(2) Se interzice transportul pe autovehiculele prevazute la alin. (1) a mai multe persoane decat locurile stabilite prin constructie si al obiectelor voluminoase. 
(3) Copiii in varsta de pana la 7 ani, daca sunt tinuti in brate, precum si cei de pana la 14 ani se transporta numai in atasul motocicletelor. 

Art. 128. - Conducatorilor de autovehicule, ciclomotoare si tramvaie le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci cand acestia se afla in timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip "maini libere". 

SECTIUNEA a 2-a 
Utilizarea părtii carosabile 

Art. 129. - Conducatorii sunt obligati sa conduca vehiculele cat mai aproape de marginea din dreapta partii carosabile. 

Art. 130. - Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, partile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. In cazul in care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru ciclomotoare, biciclete si celelalte vehicule fara motor, acestea pot fi conduse si pe acostament in sensul de mers, daca circulatia se poate face fara pericol. 

Art. 131. - (1) In cazul in care drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele vor fi conduse pe banda situata langa acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stanga, daca banda de circulatie utilizata este ocupata, cu obligatia de a reveni pe banda din dreapta atunci cand acest lucru este posibil.
(2) Pe partile carosabile cu circulatie in ambele sensuri si care au cel putin trei benzi, vehiculele nu trebuie sa fie conduse pe banda situata la marginea din stanga partii carosabile in sensul de mers, daca printr-un mijloc de semnalizare nu se dispune altfel.

Art. 132. - Vehiculele grele, lente sau agabaritice ori cele care se deplaseaza cu viteza redusa trebuie conduse numai pe banda de langa acostament sau bordura, daca in sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestora. 
Art. 133. - Pe drumul public cu cel mult doua benzi pe sens si cu o a treia banda pe care este amplasata linia tramvaiului langa axul drumului, conducatorii de vehicule pot folosi aceasta banda, cu obligatia sa lase libera calea tramvaiului, la apropierea acestuia. 

Art. 134. - Vehiculele din serviciile de transport public de persoane se conduc pe banda rezervata acestora, daca o astfel de banda exista si este semnalizata ca atare. Pe aceeasi banda pot circula si autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta. 

SECTIUNEA a 3-a 
Reguli pentru circulatia vehiculelor 

§ 1. Pozitii in timpul mersului 

Art. 135. - (1) Pe drumurile publice pe care sunt aplicate marcaje, conducătorilor de vehicule le este interzisă trecerea peste linia continua, simpla sau dubla, si peste marcajul pentru spaţii interzise. 
(2) Marcajul discontinuu delimiteaza benzile, putandu-se trece peste el numai atunci cand conducatorii de vehicule schimba banda de circulatie, directia de deplasare ori cand s-au angajat in depasire. Aceste manevre se vor executa numai dupa ce acestia au semnalizat si s-au asigurat ca nu pericliteaza siguranta celorlalti participanti la trafic care ii urmeaza sau ii preceda sau circula din sens opus. 
(3) Obligatiile prevazute la alin. (2) revin conducatorilor de vehicule si atunci cand pe drumul public nu sunt aplicate marcaje. 
(4) In cazul în care sensul de circulatie este separat de o linie continuă si una discontinua, conducatorii de vehicule sunt obligati sa respecte semnificatia liniei celei mai apropiate de vehicul in directia de deplasare. 

Art. 136. - (1) Pe un drum public prevazut cu minimum trei benzi pe sens, cand conducatorii a doua autovehicule circulă in aceeasi directie, dar pe benzi diferite si intentioneaza sa se inscrie pe banda libera dintre ei, cel care circula pe banda din dreapta este obligat sa permita celui care vine din stanga sa ocupe acea banda. 
(2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducatorii de autovehicule care circula pe o banda care se sfarseste, pentru a continua deplasarea pe banda din stanga trebuie sa permita trecerea vehiculelor care circula pe acea banda. 

Art. 137. - (1) La intersecţiile cu marcaje, conducătorii de vehicule trebuie să se incadreze pe benzile corespunzatoare directiei de mers voite, cu cel putin 50 m inainte de intersectie si sunt obligati sa respecte semnificatia indicatoarelor si marcajelor pentru semnalizarea directiei de mers. 
(2) La intersecţiile fara marcaje, conducatorii vehiculelor ocupă in mers, cu cel putin 50 m inainte de intersectie, următoarele pozitii: 
a) randul din dreapta, cei care vor sa schimbe directia de mers spre dreapta; 
b) randul din stanga, cei care vor sa schimbe directia de mers spre stanga; 
c) oricare dintre randuri, cei care vor sa mearga inainte. 
(3) Daca in intersectie circula si tramvaie, iar spaţiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua randuri, toti conducatorii de vehicule, indiferent de directia de deplasare, vor circula pe un singur rand, lasand liber traseul tramvaiului. 
(4) In cazul in care tramvaiul este oprit intr-o statie fara refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie sa opreasca in ordinea sosirii, in spatele acestuia, si sa-si reia deplasarea numai dupa ce usile tramvaiului au fost inchise. 

Art. 138. - Schimbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la stanga este interzisa in locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie. 

Art. 139. - Daca in apropierea unei intersecţii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga sa se circule intr-o anumita directie, vehiculele trebuie sa fie conduse numai in directia sau directiile indicate. 

Art. 140. - Se interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoarele de drum public la inceputul carora sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie. 

§ 2. Semnalele conducătorilor de vehicule

Art. 141. - Conducătorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de avertizare sonora, luminoasa sau cu bratul, ori de cate ori este necesar, pentru evitarea unui pericol imediat. 

Art. 142. - (1) Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel putin 25 m fata de cei carora li se adreseaza, pe o durata de timp care sa asigure perceperea semnalului si fara sa-i determine pe acestia la manevre ce pot pune in pericol siguranta circulatiei. 
(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosita in zonele de actiune a indicatorului "Claxonarea interzisa", cu exceptia cazurilor prevazute la art. 141. 
(3) Se excepteaza de la alin. (2) autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta. 

Art. 143. - (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi ca de la lasarea serii şi pana in zorii zilei, ziua cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori in alte conditii care reduc vizibilitatea pe drumul public, precum si in tuneluri, sa foloseasca instalatia de iluminare a vehiculului astfel: 
a) luminile de poziţie sau de staţionare, în timpul opririi pe partea carosabilă in afara localitatilor; 
b) luminile de intalnire sau de drum, in mers, atat in localitati, cat si in afara acestora, dupa gradul de iluminare a drumului public, iar cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori in alte conditii care reduc vizibilitatea pe drum, si luminile de ceata. 
(2) La apropierea a doua vehicule care circula din sensuri opuse, conducatorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de cel putin 200 m sa foloseasca luminile de intalnire concomitent cu reducerea vitezei. 
(3) Semnalizarea prin schimbarea luminilor de intalnire cu cele de drum se foloseste pe timp de noapte la intersectiile care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau de catre politisti, precum si in conditii de vizibilitate redusa. 

Art. 144. - Sunt obligaţi să foloseasca ziua, permanent, luminile de intalnire: 
a) conducatorii motocicletelor si ciclomotoarelor; 
b) conducatorii autovehiculelor care insotesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane si cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta marfuri si produse periculoase. 

Art. 145. - (1) Conducatorii de vehicule sunt obligaţi sa semnalizeze schimbarea directiei de deplasare, depasirea, oprirea si punerea in miscare. 
(2) Intentia conducatorilor de autovehicule de a schimba directia de mers, depasirea si oprirea se semnalizeaza prin punerea in functiune a luminii intermitente a semnalizatoarelor cu cel putin 50 m in localitati si 100 m in afara localitatilor, inainte de efectuarea manevrelor. 
(3) Oprirea autovehiculelor pe partea carosabila se semnalizeaza cu lumina rosie din spate. 

Art. 146. - Conducătorii vehiculelor cu doua roti, precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau impinse cu mana semnalizeaza intentia lor de a schimba directia de deplasare sau de a depasi, cu bratul intins orizontal, cu cel putin 25 m inainte de efectuarea manevrelor. Oprirea acestor vehicule se semnalizeaza prin balansarea bratului drept in plan vertical. 

Art. 147. - (1) Luminile de avarie se folosesc cand vehiculul a ramas in pana ori a fost avariat si nu poate fi deplasat imediat in afara partii carosabile. 
(2) Luminile de avarie se utilizeaza si in orice alte imprejurari in care vehiculul imobilizat pe drumul public sau care se deplaseaza foarte lent constituie el insusi un pericol pentru ceilalti participanti la trafic. 
(3) Conducatorii de autovehicule trebuie sa puna in functiune luminile de avarie, in mod succesiv, in ordinea opririi si in cazul in care aceasta manevra este impusa de blocarea circulatiei pe sensul de mers. 

Art. 148. - Se interzice detinerea in autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a semnalelor speciale de avertizare luminoasa si sonora, cu exceptia autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta. 

§ 3. Depasirea 

Art. 149. - (1) Depasirea vehiculelor se face numai pe partea stanga, in sensul de mers, cu exceptia celor ai căror conducători au semnalizat si s-au incadrat corespunzator schimbarii directiei de deplasare spre stanga si a tramvaielor, care se depasesc pe partea dreapta. 
(2) Tramvaiele aflate in mers pot fi depasite si pe partea stanga atunci cand drumul public este cu sens unic sau cand intre sina din dreapta si marginea drumului nu exista spatiu suficient pentru depasire. 

Art. 150. - Conducatorul de vehicul care efectueaza depasirea este obligat: 
a) sa se asigure ca cel care il urmeaza sau il preceda nu a semnalizat intentia inceperii unei manevre similare si ca poate depasi fara a pune in pericol sau stanjeni circulatia din sens opus; 
b) sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii; 
c) sa pastreze in timpul depasirii o distanta laterala suficienta fata de vehiculul depasit; 
d) sa reintre pe banda de circulatie initiala dupa ce s-a asigurat ca poate efectua aceasta manevra in conditii de siguranta pentru vehiculul depasit si pentru ceilalti participanti la trafic. 

Art. 151. - Conducatorul de vehicul care urmeaza sa fie depasit este obligat: 
a) sa nu mareasca viteza de deplasare; 
b) sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile. 

Art. 152. - (1) Se interzice depasirea vehiculelor: 
a) in intersectii cu circulatia nedirijata prin mijloace de semnalizare rutiera ori de catre politisti; 
b) in apropierea varfurilor de rampa, cand vizibilitatea este redusa sub 50 m; 
c) in curbe si in orice alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 50 m; 
d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri si in tuneluri. Prin exceptie, pot fi depasite in aceste locuri vehiculele cu tractiune animala, motocicletele, ciclomotoarele si bicicletele, daca lungimea segmentului de vizibilitate a drumului este mai mare de 20 m, iar latimea drumului, de cel putin 7 m; 
e) pe treceri pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje; 
f) pe treceri la nivel cu calea ferata curenta si la mai putin de 50 m de acestea; 
g) in statii de tramvai, atunci cand acesta este oprit, iar statia nu este prevazuta cu refugiu pentru pietoni; 
h) in zona de actiune a indicatorului "Depasirea interzisa"; 
i) cand pentru efectuarea manevrei se trece efectiv peste marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculele circula pe contrasens; 
j) in situatia cand din sens opus se apropie un alt vehicul al carui conducator este obligat sa efectueze manevre de evitare pentru a nu intra in coliziune; 
k) in locul unde s-a format o coloana de vehicule in asteptare, daca prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie. 
(2) Se interzice depasirea coloanei oficiale asigurate, inainte si in urma, cu echipaje ale politiei. 

§ 4. Trecerea pe langa vehiculele care circula din sens opus 

Art. 153. - (1) La intalnirea a doua vehicule care circula din sensuri opuse, conducatorii acestora sunt obligati sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile, in sensul lor de mers. Â
(2) Daca mersul inainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, conducatorul vehiculului este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a permite trecerea vehiculelor care circula din sens opus. 
(3) Pe drumurile publice inguste, unde trecerea vehiculelor care circula din sensuri opuse, unele pe langa altele, este imposibila sau periculoasa, conducatorii acestora se vor conforma semnalizarii existente. 
(4) Pe drumurile publice cu declivitati pronuntate, unde trecerea vehiculelor care circula din sensuri opuse, unele pe langa altele, este imposibila sau periculoasa, cele care coboara sunt obligate sa opreasca pentru a permite trecerea vehiculelor care urca. 
(5) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4), daca unul dintre vehicule trebuie sa execute o manevra de mers inapoi, ansamblul de vehicule trece inaintea oricarui alt vehicul, vehiculul greu inaintea celui usor, iar autobuzul inaintea autovehiculului de transport marfuri. 
(6) La vehiculele de aceeasi categorie, obligatia de a efectua o manevra de mers inapoi revine conducatorului care coboara, cu exceptia cazului cand este mai usor si exista conditii pentru conducatorul care urca sa execute aceasta manevra, mai ales atunci cand se afla aproape de un refugiu. 

§ 5. Viteza si distanta intre vehicule 

Art. 154. - (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa respecte viteza maximă admisa pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum si cea impusa prin mijloacele de semnalizare. 
(2) Nerespectarea regimului de viteza stabilit potrivit prezentului regulament se constata de catre politisti, cu mijloace tehnice certificate, in conditiile legii. 

Art. 155. - (1) Limita maxima de viteza in localitati este de 50 km/h. 
(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili pentru autoturisme si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu acordul politiei. 
(3) Pe anumite sectoare de drum din interiorul municipiilor si oraselor, tinand seama de imprejurari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu acordul politiei, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai putin de 30 km/h. 
(4) Limitele maxime de viteza, in afara localitatilor, sunt: 
a) pe autostrazi, 130 km/h; 
b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E), 100 km/h; 
c) pe celelalte categorii de drumuri, 90 km/h. 

Art. 156. - Vitezele maxime admise in afara localitatilor pentru categoriile de autovehicule prevazute la art. 53 sunt: 
a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoria A si B; 
b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoria C, D si D1; 
c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile B1 si C1; 
d) 50 km/h, pentru tractoare si ciclomotoare. 
Art. 157. - (1) Se interzice conducatorilor de vehicule sa circule cu viteza sub limita minima admisa, sa reduca brusc viteza ori sa efectueze o oprire neasteptata, fara motiv intemeiat. 
(2) Conducatorul de vehicul este obligat, in functie de viteza cu care circula, sa pastreze o distanta de siguranta fata de vehiculul ce-l preceda, pentru a putea evita o coliziune in cazul cand conducatorul acestuia reduce brusc viteza sau opreste in mod neasteptat. 

Art. 158. - Conducatorul de vehicul este obligat sa reduca viteza, daca prevede un pericol, in urmatoarele situatii: 
a) la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijata; 
b) pe poduri, sub poduri sau in tuneluri; 
c) in curbe periculoase sau lipsite de vizibilitate; 
d) la trecerile la nivel cu calea ferata; 
e) la trecerea pe langa grupuri si coloane, indiferent daca acestea se afla in mers sau stationeaza; 
f) la trecerea pe langa animale; 
g) in perimetrul pietelor aglomerate; 
h) atunci cand circula din directie opusa tramvaielor, troleibuzelor sau autobuzelor oprite in statii, pe drumurile cu o singura banda pe sens; 
i) la depasirea troleibuzelor si autobuzelor oprite in statii, precum si a tramvaielor aflate in statii prevazute cu refugiu; 
j) pe timp de ceata, ploaie torentiala sau ninsoare abundenta; 
k) pe drumuri cu denivelari, semnalizate ca atare, precum si pe cele acoperite cu polei, zapada, mazga sau piatra cubica umeda; 
l) in zona de actiune a indicatoarelor de avertizare "Copii" sau "Animale"; 
m) la trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare sau marcaje; 
n) la schimbarea directiei de mers prin viraje; 
o) atunci cand autovehiculul care circula inaintea sa semnalizeaza intentia de a schimba banda de circulatie sau directia de deplasare. 

Art. 159. - Administratorul drumului public, cu acordul politiei, este obligat ca in locurile prevazute la art. 158 sa instaleze indicatoare de avertizare si sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere care sa determine conducatorii de vehicule sa reduca viteza de deplasare. 

§ 6. Reguli referitoare la manevre in timpul mersului 

Art. 160. - (1) Conducatorul de vehicul care intentioneaza sa porneasca de pe loc sau sa opreasca, sa intoarca, sa iasa dintr-un rand de vehicule stationate sau sa intre intr-un asemenea rand, sa vireze spre dreapta sau spre stanga pentru schimbarea benzii ori directiei de deplasare sau sa mearga inapoi este obligat sa efectueze aceste manevre numai dupa ce a semnalizat si s-a asigurat ca o poate face fara a pune in pericol participantii la trafic care il urmeaza, il preceda ori cu care urmeaza sa se intalneasca, tinand seama de pozitia, directia si viteza acestora. 
(2) Semnalul dat trebuie mentinut pe intreaga durata a manevrei si oprit de indata ce aceasta a fost efectuata. 
(3) In situatiile in care exista benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea directiei de deplasare se face prin stanga, iar daca exista un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificatiei acestuia. 
(4) Schimbarea directiei de mers spre stanga, in cazul autovehiculelor care intra intr-o intersectie circuland pe acelasi drum in aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaza prin stanga centrului intersectiei, fara intersectarea traiectoriei acestora. 
(5) Amenajarile rutiere sau obstacolele din zona mediana a partii carosabile se ocolesc prin partea dreapta. 

Art. 161. - Conducatorul de vehicul care constata ca vehiculele care circula inaintea lui semnalizeaza intentia de a schimba banda de circulatie sau directia de deplasare este obligat sa asigure conditiile pentru realizarea acestor manevre in deplina siguranta. 

Art. 162. - La apropierea de o statie de troleibuz sau autobuz prevazuta cu alveola, din care conducatorul unui astfel de vehicul semnalizeaza intentia de a iesi, conducatorul de autovehicul care circula pe banda de langa acostament sau bordura este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a-i permite reintrarea in trafic. 

Art. 163. - Pentru a putea intoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celalalt prin manevra inainte si inapoi sau prin viraj, conducatorul acestuia este obligat sa semnalizeze si sa se asigure ca din fata, din spate sau din lateral nu circula in acel moment nici un vehicul. 

Art. 164. - Se interzice intoarcerea vehiculului: 
a) in locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia "Intoarcerea interzisa"; 
b) pe trecerile pentru pietoni; 
c) in curbe si alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 50 m; 
d) in apropierea varfurilor de rampa sau la mai putin de 50 m de o parte si de alta a acesteia; 
e) in locurile unde soliditatea drumului nu permite; 
f) pe poduri, sub poduri, in tuneluri, pe viaducte si pasaje denivelate; 
g) pe trecerile la nivel cu calea ferata sau la mai putin de 50 m de acestea; 
h) pe drumurile cu sens unic; 
i) in locurile unde oprirea este interzisa, cu exceptia intersectiilor. 

Art. 165. - (1) Se interzice mersul inapoi cu vehiculul: 
a) in cazurile prevazute la art. 164, cu exceptia lit. h); 
b) pe o distanta mai mare de 50 m; 
c) la iesirea din garaje si curti ori alte spatii laterale drumului. 
(2) In cazul in care vizibilitatea in spate este impiedicata, vehiculul poate fi manevrat inapoi numai atunci cand conducatorul acestuia este dirijat de persoane aflate in afara vehiculului. 
(3) Mersul inapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor si cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre. 

§ 7. Intersecţii si obligatia de a ceda trecerea 

Art. 166. - (1) Cand doua vehicule se apropie simultan de o intersectie, venind de pe drumuri publice pe care nu sunt instalate indicatoare de prioritate, vehiculele care vin dinspre dreapta au prioritate de trecere. 
(2) Are prioritate si vehiculul care circula pe un drum public pe care este instalat indicatorul cu semnificatia "Drum cu prioritate" ori "Prioritate fata de circulatia din sens invers" sau care se apropie de o intersectie unde este instalat indicatorul cu semnificatia "Intersectie cu un drum fara prioritate". 
(3) Au prioritate de trecere autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta, precum si tramvaiele in miscare, cu respectarea celorlalte dispozitii din prezentul regulament. 
(4) Cand doua vehicule urmeaza sa se intalneasca intr-o intersectie dirijata prin indicatoare, venind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semnificatie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate. 

Art. 167. - Nu are prioritate de trecere: 
a) vehiculul care intra pe un drum public venind de pe un drum lateral, de categorie inferioara; 
b) vehiculul care intra intr-o intersectie venind de pe un drum public pe care nu este instalat vreun indicator de prioritate, fata de vehiculele care circula dinspre dreapta; 
c) vehiculul care circula pe un drum public pe care este instalat unul din indicatoarele cu semnificatia "Cedeaza trecerea" sau "Oprire"; 
d) vehiculul care intalneste indicatorul "Prioritate pentru circulatia din sens invers"; 
e) vehiculul care intra intr-o intersectie cu circulatie in sens giratoriu fata de cel care circula in interiorul acesteia; 
f) vehiculul care coboara o panta fata de vehiculul care urca; 
g) vehiculul care se pune in miscare sau care iese din garaj, curte, gang fata de vehiculul care circula pe drumul public, indiferent de directia de deplasare. Se excepteaza autovehiculul din serviciile de transport public de persoane care se pune in miscare din statiile prevazute cu alveole; 
h) vehiculul care executa virajul spre stanga fata de cel care circula din sens opus, inclusiv atunci cand circulatia in intersectie este dirijata prin semnale luminoase; 
i) tramvaiul care efectueaza virajul spre stanga fata de vehiculele care circula din sens opus, daca semnalizarea rutiera din acea zona nu stabileste o alta regula; 
j) vehiculul care efectueaza un viraj spre stanga sau spre dreapta si se intersecteaza cu un biciclist care circula pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare. 

§ 8. Trecerea la nivel cu calea ferata 

Art. 168. - (1) La trecerea la nivel cu calea ferata curenta, conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu viteza redusa si sa se asigure ca din stanga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar. 
(2) La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligati sa se asigure ca din stanga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar. 
Art. 169. - (1) Conducatorul de vehicul poate traversa calea ferata curenta prevazuta cu bariere sau semibariere, daca acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu functioneaza, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este in functiune. 
(2) Cand circulatia la trecerea la nivel cu calea ferata curenta este dirijata de agenti de cale ferata, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte semnalele acestora. 

Art. 170. - (1) Conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca atunci cand: 
a) barierele sau semibarierele sunt coborate, in curs de coborare sau ridicare; 
b) semnalul cu lumini rosii si/sau semnalul sonor sunt in functiune; 
c) intalneste indicatorul "Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere", "Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere" sau "Oprire". 
(2) Vehiculele trebuie sa opreasca, in ordinea sosirii, in dreptul indicatoarelor prevazute la alin. (1) lit. c) sau, dupa caz, inaintea marcajului pentru oprire, in locul in care exista vizibilitate maxima asupra caii ferate ori inaintea barierelor sau semibarierelor, cand acestea sunt inchise, in curs de coborare sau ridicare. 

Art. 171. - (1) In cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferata, conducatorul acestuia este obligat sa scoata imediat pasagerii din vehicul si sa elibereze platforma caii ferate, iar cand nu este posibil, sa semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat. 
(2) Participantii la trafic, care se gasesc in apropierea locului unde un vehicul a ramas imobilizat pe calea ferata, sunt obligati sa acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, cand nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui. 
(3) Conducatorului de vehicul ii este interzis sa treaca sau sa ocoleasca portile de gabarit instalate inaintea cailor ferate electrificate, daca inaltimea sau incarcatura vehiculului atinge ori depaseste partea superioara a portii. 

Art. 172. - (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferata industriala, accesul vehiculelor feroviare se face numai dupa semnalizarea corespunzatoare si din timp de catre cel putin un agent de cale ferata. 
(2) In cazul prevazut la alin. (1), conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze numai semnificatiei semnalelor agentilor de cale ferata. 

§ 9. Oprirea, stationarea si parcarea 

Art. 173. - (1) In localitati vehiculele oprite sau stationate voluntar pe partea carosabila trebuie asezate cat mai aproape de marginea din dreapta a sensului de mers, paralel cu trotuarul sau cu axul drumului, pe un singur rand, daca printr-un mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, ciclomotoarele si bicicletele pot fi oprite sau stationate cel mult doua, una langa alta. 
(2) Pe drumurile cu sens unic, oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor este permisa si pe partea stanga, daca ramane libera cel putin o banda de circulatie. 
(3) In afara localitatilor oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor se face in afara partii carosabile, iar atunci cand nu este posibil, cat mai aproape de marginea din dreapta drumului, paralel cu axul acestuia. 

Art. 174. - Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor: 
a) in zona de actiune a indicatorului "Oprirea interzisa" si a marcajului cu semnificatia de interzicere a opririi; 
b) la o distanta mai mica de 50 m de o trecere la nivel cu calea ferata; 
c) pe poduri, pe si sub pasaje denivelate, pe viaducte si in tuneluri; 
d) in curbe si in alte locuri cu vizibilitate redusa sub 50 m; 
e) in locul unde este instalat indicatorul "Trecere pentru pietoni" sau pe marcajele de traversare pentru pietoni ori la mai putin de 25 m inainte si dupa acestea; 
f) in intersectii, inclusiv cele cu sens giratoriu, precum si in zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar in lipsa acestora, la o distanta mai mica de 5 m de coltul intersectiei; 
g) la mai putin de 25 m de indicatorul statiei pentru mijloacele de transport public de persoane; 
h) in dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabila, daca prin aceasta se stanjeneste circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum si in dreptul marcajului continuu, in cazul in care conducatorii celorlalte vehicule care circula in acelasi sens ar fi obligati, din aceasta cauza, sa treaca peste acest marcaj; 
i) pe sectoarele de drum unde este instalat indicatorul cu semnificatia "Depasirea interzisa"; 
j) in dreptul unui indicator sau semnal luminos, daca prin aceasta se impiedica observarea lor; 
k) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatia "Drum ingustat", "Prioritate pentru circulatia din sens invers" sau "Prioritate fata de circulatia din sens invers"; 
l) pe pistele obligatorii pentru pietoni si/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare; 
m) pe platforma caii ferate sau de tramvai ori in apropierea acestora, daca circulatia vehiculelor pe sine ar putea fi stanjenita sau impiedicata; 
n) pe autostrazi, pe drumurile expres si pe cele nationale europene (E). 

Art. 175. - Se interzice stationarea voluntara a vehiculelor: 
a) in toate cazurile in care este interzisa oprirea voluntara; 
b) in zona de actiune a indicatorului cu semnificatia "Stationarea interzisa" si a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii; 
c) pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m; 
d) in dreptul cailor de acces care deservesc proprietatile alaturate drumurilor publice; 
e) pe partea carosabila a drumurilor nationale. In cazul in care nu este posibila scoaterea vehiculelor in afara partii carosabile, acestea vor stationa cat mai aproape de marginea drumului; 
f) in pante si in rampe; 
g) in locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia "Stationare alternanta", in alta zi sau perioada decat cea permisa, sau indicatorul cu semnificatia "Zona de stationare cu durata limitata" peste durata stabilita. 

Art. 176. - (1) Orice vehicul care stationeaza pe timp de noapte pe partea carosabila a unui drum public, acolo unde stationarea este permisa, trebuie sa fie semnalizat cu lanterne de pozitie, daca locul de stationare nu este iluminat. 
(2) Se interzice stationarea pe drumurile publice in timpul noptii a tractoarelor, masinilor si utilajelor agricole, remorcilor, vehiculelor cu tractiune animala ori a celor trase sau impinse cu mana. 

Art. 177. - (1) Se interzice oprirea sau stationarea pe trotuare. Autoritatea competenta poate permite oprirea sau stationarea, partial sau total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar in lipsa acestuia, numai daca ramane liber cel putin un culoar de minimum 1,5 m latime inspre marginea opusa partii carosabile, pentru circulatia pietonilor. 
(2) Sunt exceptate de la prevederile art. 174 si 175 autovehiculele prevazute la 
Art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta. 

Art. 178. - (1) Se interzice conducatorului de autovehicul si pasagerilor ca in timpul opririi sau stationarii sa deschida sau sa lase deschise usile acestuia ori sa coboare fara sa se asigure ca nu creeaza un pericol pentru circulatie. 
(2) Conducatorul care stationeaza cu autovehiculul trebuie sa opreasca motorul, sa introduca maneta intr-o treapta de viteza ori in treapta de parcare, sa puna in functiune dispozitivele de franare, de stationare si antifurt si sa incuie usile. 
(3) Conducatorul care stationeaza cu autovehiculul in panta sau in rampa, in afara obligatiilor prevazute la alin. (1), trebuie sa bracheze rotile spre trotuar sau spre un obstacol aflat la marginea drumului. 

Art. 179. - Parcarea vehiculelor este permisa numai in locurile special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare sau marcaje. In aceste locuri vehiculele vor trebui asezate unul langa altul, conducatorii lor avand obligatia sa respecte si celelalte reguli stabilite pentru stationare. 

§ 10. Alte obligatii si interdictii pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie 

Art. 180. - Conducatorul de autovehicul sau tramvai este obligat: 
1. Sa aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare. 
2. Sa circule numai pe sectoarele de drum pe care ii este permis accesul si sa respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate admise de autoritatea competenta pentru autovehiculele conduse. 
3. Sa verifice functionarea sistemului de lumini si semnalizare, a instalatiei de climatizare, sa mentina permanent curate parbrizul, luneta si geamurile laterale ale autovehiculului, precum si placutele cu numarul de inmatriculare sau inregistrare ale autovehiculului si remorcii. 
4. Sa aiba in autovehicul trusa medicala de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingator de incendiu omologate. 
5. Sa transporte politistii, la cererea acestora, pentru luarea de masuri legale ce nu sufera amanare si nu pot fi aduse la indeplinire altfel. 
6. Sa opreasca imediat autovehiculul la semnalele regulamentare ale politistilor de frontiera, aflati in zona de competenta. 
7. Sa acorde prioritate pietonilor angajati in traversarea drumurilor publice, pe trecerile marcate sau semnalizate cu indicator. Atunci cand drumul este prevazut cu cel putin doua benzi de circulatie pe sens, conducatorul de autovehicul sau tramvaie trebuie sa acorde prioritate de trecere pietonilor angajati in traversare pe sensul lui de mers. 
8. Sa sesizeze cea mai apropiata unitate de politie imediat ce ia cunostinta despre existenta, pe drumul public pe care a circulat, a obstacolelor sau surparilor de natura a pune in pericol siguranta circulatiei. 
9. Sa inmaneze, la cerere, politistului documentele prevazute la pct. 1, precum si cele referitoare la bunurile transportate. 
Certificatele de inregistrare ale autovehiculelor apartinand Ministerului Apararii Nationale si documentele referitoare la natura si greutatea bunurilor transportate cu aceste autovehicule sunt exceptate de la controlul politistilor. 
10. Sa se prezinte in termen la unitatea de politie care l-a invitat, pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de conducator de autovehicul sau de detinator de vehicul inmatriculat sau inregistrat. 
11. Sa permita controlul starii tehnice a vehiculului, precum si al bunurilor transportate, in conditiile legii. 
12. Sa conduca in asa fel incat sa nu stropeasca pe ceilalti participanti la trafic. 
13. Sa opreasca motorul si sa semnalizeze autovehiculul imobilizat in pasaje subterane sau tuneluri. 
14. Sa ia toate masurile pentru inlaturarea defectiunilor survenite pe parcursul deplasarii, atunci cand autovehiculul nu mai indeplineste conditiile tehnice, iar daca nu le poate remedia pe loc, sa se deplaseze la cea mai apropiata unitate de depanare, cu o viteza care sa ii asigure evitarea oricarui accident. 
15. Sa ajute la scoaterea de pe partea carosabila sau la deplasarea langa bordura sau acostament a autovehiculului ramas in pana sau avariat intr-un accident. 
16. Sa dea intaietate, la alimentarea cu combustibil, autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta. 
17. Sa se prezinte la verificarea medicala sau psihologica la solicitarea politiei ori periodic, potrivit legii. 
18. Sa aplice pe parbrizul si pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducatorii de autovehicule incepatori, daca are o vechime in conducere sub 1 an. 

Art. 181. - Se interzice conducatorului de autovehicul sau tramvai: 
1. Sa conduca autovehiculul sau tramvaiul dupa ce a consumat bauturi alcoolice, produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, precum si in cazul in care este bolnav, ranit sau intr-o stare avansata de oboseala, de natura a pune in pericol siguranta circulatiei. 
2. Sa transporte in autovehicul sau tramvai mai multe persoane decat numarul de locuri stabilite in certificatul de inmatriculare sau inregistrare. 
3. Sa transporte persoane in stare de ebrietate pe motocicleta sau in cabina ori in caroseria autovehiculului destinat transportului de marfuri. 
4. Sa transporte persoane in caroseria autobasculantei, pe autocisterna, pe platforma, deasupra incarcaturii, pe partile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau in picioare in caroseria autocamionului, pe scari si in remorca, cu exceptia celei special amenajate pentru transportul persoanelor. 
5. Sa transporte copii in varsta de pana la 12 ani pe scaunul din fata al autovehiculului, chiar daca sunt tinuti in brate de persoane majore. 
6. Sa transporte in si pe autoturism obiecte a caror lungime sau latime depaseste, impreuna cu incarcatura, dimensiunile acestuia. 
7. Sa deschida usile autovehiculului sau tramvaiului in timpul mersului, sa porneasca de pe loc cu usile deschise. 
8. Sa aiba in timpul mersului preocupari de natura a-i distrage in mod periculos atentia ori sa foloseasca instalatii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea in siguranta, a lui si a celorlalti participanti la trafic. 
9. Sa intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pot pune in pericol siguranta circulatiei. 
10. Sa aplice pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afise, reclame publicitare sau inscrisuri de natura a conferi libera trecere, acces sau prioritate in circulatia pe drumurile publice, cu exceptia autovehiculelor apartinand medicilor avizati de Ministerul Sanatatii si Familiei si a celor destinate transportului copiilor si persoanelor cu handicap, care vor avea aplicate in coltul din stanga jos al parbrizului semnul distinctiv stabilit de acest minister. 
11. Sa aiba aplicate folii sau accesorii pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale ce restrang sau estompeaza vizibilitatea in timpul mersului, atat din interior, cat si din exterior, ori sa impiedice sau sa diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare. 
12. Sa lase liber in timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda. 
13. Sa foloseasca in mod abuziv mijloacele de avertizare sonora. 
14. Sa circule cu autovehiculul cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, in perioadele si pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. 
15. Sa circule avand montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in certificatul de inmatriculare ori care prezinta taieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate peste limita admisa. 
16. Sa foloseasca un autovehicul care emana noxe peste limita legala admisa ori al carui zgomot in mers sau stationare depaseste pragul fonic prevazut de lege. 
17. Sa circule cu autovehiculul avand placutele cu numerele de inmatriculare deteriorate ori neconforme cu standardul. 
18. Sa savarseasca acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa adreseze expresii jignitoare sau vulgare, sa ameninte cu acte de violenta pe ceilalti participanti la trafic, de natura sa provoace indignarea ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora. 
19. Sa circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei. 

§ 11. Transportul de marfuri si persoane 

Art. 182. - (1) Varsta minima a conducatorului de vehicule angajat in transportul de marfuri este dupa cum urmeaza: 
a) 18 ani, pentru vehicule sau ansambluri de vehicule, avand masa maxima totala autorizata de pana la 7,5 tone; 
b) 21 de ani pentru alte vehicule sau 18 ani daca persoana in cauza detine un atestat profesional care sa confirme ca a absolvit un curs de calificare pentru conducatorii de vehicule destinate transportului rutier de marfuri. 
(2) Conducatorul de vehicul angajat in transportul public de persoane trebuie sa aiba cel putin 21 de ani impliniti. In cazul in care conducatorul de vehicul angajat in transportul public de persoane circula pe rute care depasesc 50 de km trebuie sa indeplineasca in plus si una din urmatoarele conditii: 
a) sa fi condus cel putin un an vehicule cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, destinate transportului de marfuri; 
b) sa fi condus cel putin un an vehicule destinate transportului public de persoane pe rute ce nu depasesc 50 de km, daca autoritatea competenta considera experienta astfel dobandita ca fiind suficienta; 
c) sa detina un atestat profesional care sa confirme ca a absolvit un curs de calificare pentru conducatorii de vehicule utilizate in transportul public de persoane. 
(3) Conducatorul vehiculului care efectueaza transport de marfuri sau public de persoane trebuie sa respecte, pe langa conditiile prevazute in prezentul regulament, timpii de conducere, de repaus si de odihna stabiliti prin reglementarile interne si internationale in vigoare. 

Art. 183. - (1) Incarcatura unui autovehicul trebuie sa fie asezata si, la nevoie, astfel fixata incat: 
a) sa nu puna in pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietatii publice sau private; 
b) sa nu stanjeneasca vizibilitatea conducatorului sau sa pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului; 
c) sa nu fie tarata, sa nu se scurga ori sa nu cada pe drum; 
d) sa nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii si placutele cu numerele de inmatriculare sau inregistrare, iar in cazul vehiculelor fara motor, semnalele facute cu bratele de conducatorul acestora; 
e) sa nu provoace zgomot care sa jeneze conducatorul, participantii la trafic ori sa sperie animalele si sa nu produca praf sau mirosuri pestilentiale. 
2) Lanturile, cablurile, prelatele si alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protectia incarcaturii trebuie sa o fixeze cat mai bine de vehicul si sa nu constituie, ele insele, un pericol pentru siguranta circulatiei. 
(3) Incarcatura care consta in materiale sau produse ce se pot imprastia in timpul mersului trebuie acoperita cu o prelata. Cand incarcatura consta in obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixata pentru a nu se deplasa, pe timpul transportului si a nu depasi gabaritul vehiculului. 

Art. 184. - Conducatorul autovehiculului si tramvaiului care efectueaza transport public de persoane este obligat: 
a) sa opreasca pentru urcarea sau coborarea pasagerilor numai in statiile semnalizate ca atare, cu exceptia transportului public de persoane in regim de taxi; 
b) sa deschida usile numai dupa ce autovehiculul a fost oprit in statie; 
c) sa inchida usile numai dupa ce pasagerii au coborat ori au urcat; 
d) sa repuna in miscare autovehiculul sau tramvaiul din statie dupa ce a semnalizat intentia si s-a asigurat ca poate efectua, in siguranta, aceasta manevra. 

Art. 185. - Se interzice calatorilor: 
a) sa urce, sa coboare, sa tina deschise ori sa forteze deschiderea usilor in timpul mersului autovehiculului; 
b) sa calatoreasca pe scari sau pe partile exterioare ale caroseriei unui autovehicul; 
c) sa arunce din autovehicul orice fel de obiecte sau substante. 

§ 12. Remorcarea 

Art. 186. - (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singura remorca. Se excepteaza autotractorul care poate tracta doua remorci, precum si autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane in localitatile turistice, cu conditia ca acesta sa nu fie mai lung de 25 m si sa nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h. 
(2) Autobuzul poate tracta numai o remorca pentru bagaje. 
(3) Motocicleta fara atas, precum si bicicleta pot tracta o remorca usoara avand o singura axa. 

Art. 187. - Cuplarea unui vehicul cu una sau doua remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai daca: 
a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate si compatibile; 
b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului tragator; 
c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depasesc limitele prevazute de lege; 
d) elementele de cuplare ale echipamentelor de franare si de iluminare si semnalizare luminoasa sunt compatibile; 
e) caroseriile vehiculelor care compun ansamblul de vehicule nu se ating la trecerea peste denivelari, la efectuarea virajelor sau la schimbarea directiei de mers. 

Art. 188. - (1) In cazul ramanerii in pana a autovehiculelor ori remorcilor, conducatorii acestora sunt obligati sa le scoata imediat in afara partii carosabile sau, daca nu este posibil, sa le deplaseze langa bordura ori acostament, asezandu-le paralel cu axul drumului si luand masuri pentru remedierea defectiunilor sau, dupa caz, de remorcare. 
(2) Autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare si semnalizare luminoasa nu pot fi conduse sau remorcate, pe timpul noptii sau in conditii de vizibilitate redusa, fara sa aiba in functiune, obligatoriu pe partea stanga, in fata, o lumina de intalnire si, in spate, una de pozitie. 

Art. 189. - (1) Daca autovehiculele ori remorcile imobilizate pe partea carosabila a drumului nu pot fi deplasate, conducatorii acestora sunt obligati sa puna in functiune luminile de avarie si sa instaleze triunghiul de presemnalizare. 
(2) Triunghiul de presemnalizare se instaleaza in spatele vehiculului si pe aceeasi banda, la o distanta de cel putin 30 m de acesta, astfel incat sa poata fi vazut de conducatorii care se apropie. In localitati, atunci cand circulatia este intensa, triunghiul de presemnalizare se poate aseza la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul, astfel incat, si in aceasta situatie, sa poata fi observat din spate. 
(3) Daca vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducatorul poate folosi, pe timpul noptii ori in conditii de vizibilitate redusa, o lampa portativa cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a vehiculului. 
(4) Se interzice folosirea triunghiului de presemnalizare sau a luminilor de avarie in mod nejustificat sau pentru a simula o ramanere in pana in locurile unde oprirea ori stationarea sunt interzise. 
(5) In cazul caderii din vehicule, pe partea carosabila, a unei parti din incarcatura care constituie un obstacol ce nu poate fi inlaturat imediat, conducatorul este obligat sa-l semnalizeze cu unul din mijloacele prevazute la alin. (1)-(3). 

Art. 190. - (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urmatoarelor reguli: 
a) conducatorii autovehiculelor tragator si, respectiv, remorcat, trebuie sa posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule; 
b) autovehiculul tragator sa nu remorcheze un autovehicul mai greu decat masa lui proprie, cu exceptia cazului cand remorcarea se efectueaza de catre un autovehicul destinat special depanarii; 
c) remorcarea trebuie sa se realizeze prin intermediul unei bare metalice in lungime de cel mult 4 m. Autoturismul al carui echipament de franare nu este defect poate fi remorcat cu o legatura flexibila omologata, in lungime de 3-5 m. Bara sau legatura flexibila trebuie fixata la elementul de remorcare cu care este prevazut autovehiculul tragator; 
d) conducatorul autovehiculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzator semnalelor efectuate de conducatorul autovehiculului tragator. Atunci cand sistemul de iluminare si semnalizare nu functioneaza, este interzisa remorcarea acestuia pe timpul noptii si in conditii de vizibilitate redusa, iar ziua poate fi remorcat daca pe partea din spate are aplicata inscriptia "Fara semnalizare", precum si indicatorul "Alte pericole". 
(2) Daca remorcarea se realizeaza prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a partii din fata a autovehiculului remorcat, atunci in acesta nu trebuie sa se afle nici o persoana. 
(3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu doua roti cu sau fara atas, a autovehiculului al carui sistem de directie nu functioneaza sau care nu este inmatriculat ori inregistrat sau cand drumul este acoperit cu polei, gheata sau zapada. Se interzice si remorcarea a doua sau mai multe autovehicule, a carutelor, a vehiculelor care in mod normal sunt trase sau impinse cu mana ori a utilajelor agricole. 
(4) Conducatorul poate impinge sau tracta, cu propriul autovehicul, in situatii deosebite, pe distante scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul in functiune sau pentru a efectua scurte manevre, fara a pune in pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic. 

§ 13. Zona rezidentiala si pietonala 

Art. 191. - (1) In zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toata latimea partii carosabile, iar jocul copiilor este permis. 
(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa circule cu o viteza maxima de 20 km/h, sa nu stationeze sau sa parcheze vehiculul in afara spatiilor anume destinate si semnalizate ca atare, sa nu stanjeneasca sau sa impiedice circulatia pietonilor chiar daca, in acest scop, trebuie sa opreasca. 

Art. 192. - In zona pietonala, semnalizata ca atare, conducatorul poate intra numai daca locuieste in zona sau presteaza servicii publice "din poarta in poarta" si nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 km/h, sa nu stanjeneasca sau sa impiedice circulatia pietonilor si, daca este necesar, sa opreasca. 

Art. 193. - La iesirea din zonele prevazute la art. 191 si 192, conducatorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaza. 

SECTIUNEA a 4-a 
Reguli pentru alti participanti la trafic 

§ 1. Circulatia bicicletelor 

Art. 194. - (1) Bicicletele si, respectiv, ciclomotoarele trebuie sa fie conduse pe drumul public numai pe un singur rand. 
(2) Daca pe directia de deplasare exista o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare, conducatorii vehiculelor prevazute la alin. (1) sunt obligati sa circule numai pe aceasta pista. 
(3) Copiii care nu au implinit varsta de 14 ani pot conduce biciclete numai pe drumurile cu circulatie redusa. 
(4) Persoana care conduce ciclomotoare pe drumurile publice trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani impliniti. 
(5) Se recomanda ca, in circulatia pe drumurile publice, biciclistul sa poarte casca de protectie omologata. 

Art. 195. - Se interzice conducatorilor vehiculelor prevazute la art. 194: 
a) sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul avand semnificatia "Accesul interzis bicicletelor"; 
b) sa invete sa conduca biciclete sau ciclomotoare pe drumurile intens circulate; 
c) sa circule fara a tine cel putin o mana pe ghidon si ambele picioare pe pedale; 
d) sa circule in paralel, in afara competitiilor sportive organizate; 
e) sa circule in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice; 
f) sa se tina de un vehicul aflat in mers ori sa fie remorcat de un alt vehicul sau impins ori tras de o persoana aflata intr-un vehicul; 
g) sa transporte o alta persoana, cu exceptia copilului pana la 7 ani si numai daca vehiculul are montat in fata un suport special; 
h) sa circule pe partea carosabila in aceeasi directie de mers, cand exista o cale laterala, o poteca sau un acostament practicabil, ce pot fi folosite; 
i) sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stanjenesc sau pericliteaza conducerea vehiculului ori circulatia celorlalti participanti la trafic; 
j) sa circule pe trotuare ori pe aleile din parcuri sau gradini publice, cu exceptia cazurilor cand nu stanjenesc circulatia pietonilor; 
k) sa circule pe timp de noapte sau cand vizibilitatea este redusa, fara sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 17 si 18; 
l) sa circule atunci cand partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada. 

§ 2. Insotirea animalelor 

Art. 196. - Animalele de povara, de tractiune ori de calarie, precum si alte animale izolate sau in turma trebuie sa aiba un insotitor in varsta de cel putin 14 ani impliniti, care sa nu aiba afectiuni de natura sa ii diminueze capacitatile psihomotorii. 

Art. 197. - (1) Animalele de povara, de tractiune ori de calarie, precum si animalele in turma nu pot fi conduse pe autostrazi, pe drumurile nationale, in municipii si orase, precum si pe drumurile la inceputul carora exista indicatoare care le interzic accesul, cu exceptia animalelor de calarie apartinand politiei si jandarmeriei. 
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), administratorul drumului public este obligat sa amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege. 
(3) Daca turmele sau grupurile mai mici de animale nu pot fi conduse decat pe trasee in care se includ si drumuri modernizate, acestea trebuie transportate in vehicule special amenajate. 
(4) Animalele pot fi conduse si pe drumurile publice, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (3), daca in sensul de mers nu exista o alta cale care poate fi folosita. 
(5) Atunci cand sunt conduse pe drumul public, animalele si insotitorii acestora trebuie sa circule pe acostamentul din partea stanga a drumului, in sensul de mers, iar cand acesta nu exista, cat mai aproape de marginea din stanga a partii carosabile. 

Art. 198. - Persoana prevazuta la art. 196 este obligata: 
a) sa ia masurile necesare ca, pe timpul deplasarii pe drum, animalele sa nu impiedice circulatia celorlalti participanti la trafic; 
b) sa fractioneze turma in grupuri compacte si de dimensiuni reduse, lasand intre ele intervale suficient de mari pentru a permite depasirea lor de catre ceilalti participanti la trafic; 
c) sa nu lase nesupravegheate animalele; 
d) sa asigure traversarea drumurilor nationale numai prin locurile special amenajate; 
e) sa poarte, pe timpul noptii sau in orice alte situatii cand vizibilitatea este redusa, un dispozitiv cu lumina vizibila din ambele directii; 
f) sa nu organizeze si sa nu participe la intreceri cu animale, pe drumurile publice. 

§ 3. Circulatia vehiculelor cu tractiune animala si a celor trase sau impinse cu mana 

Art. 199. - Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculul cu tractiune animala trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 19, sa fie inregistrat si sa aiba un conducator in varsta de cel putin 16 ani impliniti, care sa nu aiba afectiuni de natura sa ii diminueze capacitatile psihomotorii. 

Art. 200. - (1) Vehiculul cu tractiune animala nu poate fi condus pe autostrazi, drumuri nationale, in municipii, precum si pe drumurile la inceputul carora exista indicatoare care ii interzic accesul. 
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), administratorul drumului public este obligat sa amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei vehiculelor cu tractiune animala, potrivit competentelor stabilite prin lege. 

Art. 201. - Conducatorul vehiculului cu tractiune animala este obligat: 
a) sa cunoasca si sa respecte semnificatia semnalelor, indicatoarelor si marcajelor rutiere; 
b) sa conduca animalele astfel incat acestea sa nu constituie un pericol pentru el si ceilalti participanti la trafic; 
c) sa opreasca sau sa stationeze numai pe acostament, iar in lipsa acestuia, in afara partii carosabile. Pe timpul opririi sau stationarii, animalele trebuie sa fie legate astfel incat acestea sa nu poata intra pe partea carosabila. 

Art. 202. - (1) Se interzice conducatorului vehiculului cu tractiune animala: 
a) sa circule fara sa aiba asupra lui actul de identitate, certificatul de inregistrare, iar pe vehicul aplicata placuta cu numarul de inregistrare; 
b) sa conduca in timp ce se gaseste sub influenta bauturilor alcoolice; 
c) sa schimbe directia de mers fara a semnaliza cu bratul si a se asigura ca din fata sau din spate nu circula vehicule carora le poate pune in pericol siguranta deplasarii; 
d) sa circule pe timp de noapte sau cand vizibilitatea este redusa, fara ca vehiculul sa aiba in fata un dispozitiv cu lumina alba sau galbena si in spate un dispozitiv cu lumina rosie, amplasate pe partea laterala stanga, ori un dispozitiv cu lumina vizibila din ambele directii; 
e) sa paraseasca vehiculul sau animalele ori sa doarma in timpul mersului; 
f) sa transporte obiecte care depasesc in lungime, latime sau inaltime vehiculul, daca incarcatura nu este semnalizata ziua cu un stegulet de culoare rosie, iar noaptea sau in conditii de vizibilitate redusa cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat in partea din spate a incarcaturii; 
g) sa circule cu animale ce insotesc vehiculul, daca acestea nu sunt legate la partea din spate a vehiculului sau cat mai aproape de partea dreapta a acestuia; 
h) sa intre cu vehiculul murdar de noroi pe drumurile modernizate sau pietruite; 
i) sa transporte in vehicule persoane aflate in picioare; 
j) sa abandoneze vehiculul pe drumurile publice.
(2) Conducatorul de trasura care efectueaza transport public de persoane este obligat sa circule in conditiile stabilite in licenta de autoritatea competenta. 

Art. 203. - Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor trase sau impinse cu mana se face, de regula, pe trotuare sau acostament, iar in lipsa acestora, numai pe partea stanga a drumului si nu poate fi incredintata minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani si nici celor care au afectiuni de natura sa le diminueze capacitatile psihomotorii. 

Art. 204. - Se interzice conducatorului vehiculului tras sau impins cu mana: 
a) sa circule pe autostrazi; 
b) sa circule pe drumurile nationale, atunci cand in afara partii carosabile exista spatiu pentru circulatia acestora sau drumuri laterale; 
c) sa circule, pe timp de noapte ori ziua cand vizibilitatea este redusa, pe partea stanga a drumului fara sa aiba asupra sa o sursa de lumina vizibila din ambele directii; 
d) sa traverseze drumurile publice prin alte locuri decat cele prevazute pentru pietoni. 

§ 4. Circulatia pietonilor 

Art. 205. - (1) Pietonii trebuie sa circule numai pe trotuare sau pe pistele special amenajate. 
(2) In afara localitatilor, pietonul trebuie sa circule pe potecile laterale sau acostamentele drumurilor publice, iar in lipsa acestora, cat mai aproape de marginea din stanga partii carosabile, in sensul lui de mers. 
(3) Traversarea drumului public de catre pieton se face perpendicular pe axul acestuia, numai prin locurile marcate ori/si semnalizate cu indicatoare, iar in localitati, in lipsa acestora, pe la coltul strazii, dupa ce s-a asigurat ca o poate face in siguranta pentru el si ceilalti participanti la trafic. 
(4) Dispozitiile referitoare la pietoni se aplica si persoanelor care imping sau trag un vehicul pentru copii, bolnavi ori infirmi, celor care se deplaseaza pe langa o bicicleta sau ciclomotor si persoanelor cu handicap locomotor care se deplaseaza intr-un scaun rulant actionat de ei insisi ori care circula cu viteza redusa, precum si celor care folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile. 

Art. 206. - Se recomanda ca, pe timp de noapte, pietonul care circula pe partea carosabila a drumului sa poarte, aplicate pe imbracaminte, accesorii reflectorizante sau sa poarte o sursa de lumina vizibila din ambele sensuri. 

Art. 207. - Se interzice pietonilor: 
a) sa circule pe autostrazi; 
b) sa circule pe partea carosabila a drumului public daca exista amenajari rutiere destinate circulatiei acestora; 
c) sa traverseze drumul public prin alte locuri decat cele permise ori prin locurile permise, in fuga si/sau fara sa se asigure; 
d) sa prelungeasca timpul de traversare a drumului public, sa intarzie ori sa se opreasca fara motiv; 
e) sa ocupe partea carosabila in scopul impiedicarii circulatiei; 
f) sa se angajeze in traversarea drumului public atunci cand se apropie un autovehicul dintre cele prevazute la art. 32 alin. (1) din ordonanta de urgenta. 

Art. 208. - (1) Persoanele care se deplaseaza pe drumul public in grupuri organizate si coloanele militare trebuie sa circule grupate cate doua sau, dupa caz, cate trei, pe partea stanga a partii carosabile, in sensul lor de mers. 
(2) Persoanele care formeaza un cortegiu sunt obligate sa circule pe partea dreapta a drumului, ocupand cel mult o banda de circulatie, in sensul lor de mers. 

Art. 209. - Conducatorii grupurilor organizate care se deplaseaza pe partea carosabila a drumului sunt obligati: 
a) sa formeze coloana din cel mult doua persoane in rand, cu exceptia manifestatiilor sau a defilarilor; 
b) sa asigure semnalizarea prezentei pe drum a grupului, ziua, in randurile din fata si din spate cu stegulete rosii, iar noaptea sau ziua cand vizibilitatea este redusa, cu o sursa de lumina alba sau galbena, purtata de o persoana aflata in partea din dreapta fata a grupului, si o sursa de lumina rosie, purtata de o persoana aflata in partea din dreapta spate, vizibila din spatele grupului, sau o sursa de lumina galbena vizibila din ambele directii, purtata de o persoana aflata in flancul din dreapta grupului; 
c) sa fractioneze grupul, daca marimea acestuia impiedica depasirea lui de catre vehiculele care circula din fata ori traversarea in siguranta a unei cai ferate; 
d) sa supravegheze permanent deplasarea coloanei, pentru a nu stanjeni circulatia vehiculelor; 
e) sa nu admita mersul in cadenta la trecerea peste poduri. 

SECTIUNEA a 5-a 
Circulatia pe autostrazi 

Art. 210. - (1) Se interzice pe autostrazi circulatia autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite, cu exceptia celor autorizate, tractoarelor si masinilor autopropulsate, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h. 
(2) De asemenea, pe autostrazi sunt interzise invatarea conducerii unui vehicul, incercarile prototipurilor de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile. 

Art. 211. - (1) Conducatorii de autovehicule care intra pe autostrazi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie sa cedeze trecerea autovehiculelor care circula pe prima banda a autostrazilor si sa nu stanjeneasca in nici un fel circulatia acestora. 
(2) Conducatorii care urmeaza sa paraseasca autostrada sunt obligati sa semnalizeze din timp si sa se angajeze pe banda de iesire (de decelerare). 

Art. 212. - Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se desfasoara numai pe banda din partea dreapta a autostrazii. 

Art. 213. - (1) Pe autostrazi se interzice: 
a) circulatia pe banda de urgenta; 
b) abandonarea autovehiculelor; 
c) remorcarea autovehiculelor ramase in pana dincolo de cea mai apropiata iesire de pe autostrada ori intrarea pe autostrada cu un autovehicul remorcat; 
d) efectuarea manevrei de intoarcere sau mers inapoi ori intrarea in zona mediana, inclusiv pe racordurile dintre cele doua parti carosabile; 
e) stationarea ori parcarea autovehiculelor in alte locuri decat cele special amenajate si semnalizate prin indicatoare. In cazul imobilizarii fortuite, conducatorii sunt obligati sa scoata autovehiculele pe banda de urgenta, iar daca nu o pot face, sa le semnalizeze imediat prezenta. 
(2) Deplasarea si imobilizarea voluntara pe banda de urgenta sunt permise autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgenta numai in cazurile cand circulatia pe celelalte benzi este blocata. 

CAPITOLUL VI 
Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase 

§ 1. Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite 

Art. 214. - Autovehiculul care, prin constructie sau datorita incarcaturii transportate, depaseste masa si/sau gabaritul prevazute de normele legale, poate circula pe drumul public numai in baza autorizatiei speciale emise de administratorul acestuia. 

Art. 215. - (1) Autovehiculul care depaseste masa si/sau gabaritul trebuie echipat cu urmatoarele dispozitive suplimentare de semnalizare: 
a) o placuta de identificare reflectorizanta, avand fondul alb si chenarul rosu, montata la partea din stanga fata; 
b) un marcaj reflectorizant aplicat la partea din spate a autovehiculului sau incarcaturii, cat mai aproape de marginile laterale, format din benzi alternante albe si rosii, descendente catre exterior, daca latimea autovehiculului depaseste 2,5 m; 
c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel incat lumina emisa de acestea sa fie vizibila din fata, din spate si din ambele parti laterale, precum si catadioptri de culoare galbena montati pe partile laterale la distanta de 1,5 m intre ei; 
d) lumini montate pe partile laterale extreme ale incarcaturii ori vehiculului care depaseste latimea de 2,5 m, care trebuie sa functioneze concomitent cu luminile de pozitie, precum si un catadioptru. 
(2) Pe autostrazi autovehiculul care, cu sau fara incarcatura, depaseste latimea de 3,5 m trebuie urmat de un autovehicul de insotire. Pe celelalte drumuri publice autovehiculul cu latimea intre 3,5 m si 5 m trebuie insotit in fata de un autovehicul, iar cel cu latimea mai mare de 5 m, de doua autovehicule care sa circule unul in fata si celalalt in spate. Autovehiculul de insotire trebuie sa fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare si sa aiba montata, in functie de locul ocupat la insotire, la partea din fata sau din spate, placuta de identificare prevazuta la alin. (1) lit. a). 
(3) Conducatorul autovehiculului cu masa si/sau gabaritul depasite, precum si conducatorii autovehiculelor de insotire sunt obligati sa puna si sa mentina in functiune semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgenta, pe toata perioada deplasarii pe drumul public. 

Art. 216. - Este interzisa circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depasite: 
a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restrictie sau limitare a accesului acestora, daca vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depaseste latimea, inaltimea, lungimea sau masa in sarcina admise; 
b) cand vizibilitatea este redusa sau partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada. 
§ 2. Transportul marfurilor sau produselor periculoase 

Art. 217. - Autovehiculul care transporta marfuri sau produse periculoase trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice si de agreare stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994. 

Art. 218. - Transportul marfurilor sau produselor periculoase se efectueaza numai pe traseele stabilite de autoritatea competenta si se comunica politiei din localitatile pe raza carora se deruleaza transportul. 

Art. 219. - (1) Marfurile si produsele periculoase se transporta numai cu autovehicule special amenajate, purtand semne distinctive de identificare si in conditiile stabilite prin normele legale in vigoare. 
(2) Marfurile si produsele prevazute la alin. (1) pot fi insotite pe tot parcursul de persoane care sa cunoasca bine caracteristicile acestora, iar conducatorul trebuie sa aiba asupra sa documentele de transport prevazute de lege si sa cunoasca normele referitoare la transportul si la manipularea incarcaturii. 
(3) In cabina autovehiculului care transporta marfuri sau produse periculoase pot fi transportate numai persoanele autorizate. 
(4) Daca din cauza deteriorarii ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se imprastie pe drum, conducatorul este obligat sa opreasca imediat, sa ia masuri de avertizare a celorlalti conducatori care circula pe drumul public si a persoanelor din jur, sa semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la indemana si sa anunte administratorul drumului sau cea mai apropiata unitate de politie. 

Art. 220. - Se interzice conducatorului de autovehicul care transporta marfuri sau produse periculoase: 
a) sa provoace socuri autovehiculului in mers; 
b) sa fumeze in timpul mersului ori sa aprinda foc la oprire sau stationare, la o distanta mai mica de 50 m de autovehicul; 
c) sa lase autovehiculul si incarcatura fara supravegherea sa, a insotitorului ori a unei alte persoane calificate; 
d) sa remorcheze un vehicul ramas in pana; 
e) sa urmeze alte trasee sau sa stationeze in alte locuri decat cele stabilite, precum si pe partea carosabila a drumului pe timp de noapte; 
f) sa transporte alte incarcaturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului; 
g) sa permita prezenta in autovehicul a altor persoane, cu exceptia celuilalt conducator, a insotitorilor sau a celor care incarca ori descarca marfurile sau produsele transportate; 
h) sa intre pe sectoarele de drum pe care ii este interzis accesul; 
i) sa pastreze in autovehicul rezerve de combustibil in ambalaje care nu sunt special confectionate in acest scop. 

Art. 2201. - (1) Pentru prevenirea producerii evenimentelor rutiere se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care efectueaza transport rutier de marfuri periculoase, intre orele 22,00-5,00, precum si in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale. 
(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin vehicul care efectueazatransport rutier de marfuri periculoase se intelege orice vehicul caruia ii sunt aplicabile prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizatain traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se pot efectua transporturi rutiere de marfuri periculoase pe timp de noapte, precum si in zilele de sambata, duminicasi sarbatori legale, cu avizul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - ARR, al directiei regionale de drumuri si poduri a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., precum si cu avizul inspectoratelor judetene de politie. 
(4) Autovehiculele care au primit avizele conform alin. (3) trebuie safie precedate de un autovehicul de insotire asigurat de catre operatorul de transport. Acestea trebuie saaibamontate semnalele speciale de avertizare cu luminagalbena, prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgenta, iar conducatorii acestora trebuie sale mentinain functiune pe toataperioada deplasarii pe drumul public. 

CAPITOLUL VII
Obligatii in caz de accident 

Art. 221. - Accidentul de circulatie este evenimentul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 
a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea intr-un asemenea loc; 
b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori cel putin un vehicul a fost avariat sau au rezultat alte pagube materiale; 
c) in eveniment a fost implicat cel putin un vehicul in miscare. 

Art. 222. - (1) Conducatorul vehiculului implicat intr-un accident de circulatie de pe urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane sau in orice alt accident de circulatie care, prin urmari, constituie o fapta prevazuta de legea penala este obligat: 
a) sa opreasca, sa anunte imediat politia, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei; 
b) sa nu schimbe pozitia vehiculelor ori a obiectelor ramase la locul faptei si care provin din accident decat atat cat se impune pentru evitarea agravarii consecintelor accidentului; 
c) sa transporte ranitii la cea mai apropiata unitate sanitara, in lipsa altor mijloace de transport, dupa care sa revina imediat la locul accidentului. Conducatorul care a transportat ranitii trebuie sa se legitimeze si sa comunice numarul de inmatriculare al vehiculului unitatii sanitare; 
d) sa nu consume bauturi alcoolice, substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea evenimentului, pana la testarea concentratiei alcoolului in aerul expirat si/sau recoltarea probelor biologice. 
(2) Unitatea sanitara la care a fost transportata persoana ranita intr-un accident de circulatie este obligata sa anunte de indata politia despre accident. 
(3) Conducatorilor de vehicule implicati in accidente de circulatie li se recolteaza in mod obligatoriu probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei sau consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare si acestia se trimit pentru examinare medicala la o unitate sanitara autorizata. 
(4) Victimelor accidentelor de circulatie li se recolteaza in mod obligatoriu probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei sau consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. 
(5) Daca in accident a fost angajat un autovehicul dintre cele prevazute la art. 81 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta, conducatorul acestuia este obligat sa anunte de indata unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul, urmand ca dupa terminarea misiunii sa se prezinte la sediul acesteia in vederea intocmirii actelor de constatare. 
(6) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta despre producerea unui accident de circulatie soldat cu moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, precum si atunci cand in eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri sau produse periculoase, este obligata sa anunte de indata politia apeland numarul unic pentru urgente 112 si sa transporte persoanele accidentate la cea mai apropiata unitate sanitara, numai daca prin aceasta nu se agraveaza starea de sanatate a victimelor. 

Art. 223. - (1) Conducatorii implicati in accidente in urma carora au rezultat numai pagube materiale si care nu constituie fapte prevazute de legea penala sunt obligati: 
a) sa scoata imediat vehiculele in afara partii carosabile ori, daca nu este posibil si nici nu pot sa isi continue circulatia, sa le deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-le prezenta; 
b) sa anunte imediat unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs evenimentul; 
c) sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul, in termenul comunicat de aceasta, care nu poate depasi 48 de ore de la producerea accidentului, pentru intocmirea documentelor de constatare, care se elibereaza numai in baza declaratiilor scrise ale celor implicati; 
d) sa solicite unitatii de politie competente eliberarea autorizatiei de reparatie. 
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) lit. d) revine si detinatorilor de vehicule avariate in alte imprejurari decat in circulatia pe drumurile publice. 

CAPITOLUL VIII 
Circulatia in trafic international 

Art. 224. - (1) Autovehiculele si remorcile inmatriculate in Romania care circula in trafic international trebuie sa aiba la partea din spate simbolul "RO" de forma ovala, cu dimensiunile de 175/115 mm, si scrisul de culoare neagra pe fond alb, cu dimensiunile de 80/10 mm, plasat in mijlocul simbolului oval. 
(2) Autovehiculele si remorcile inmatriculate in strainatate care circula in Romania trebuie sa poarte in partea din spate simbolul statului in care sunt inmatriculate. 
(3) Autovehiculele si remorcile inmatriculate in alte state pot circula pe drumurile publice din Romania daca indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise in circulatia internationala numai pentru perioada de valabilitate a asigurarii de raspundere civila (carte verde). 

Art. 225. - (1) Permisul de conducere eliberat de autoritatile romane este valabil in circulatia internationala pe teritoriul statelor care au aderat la Conventia asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania. 
(2) Pentru a circula pe teritoriul statelor care nu au aderat la conventia prevazuta la alin. (1), posesorii permiselor de conducere eliberate de autoritatile romane trebuie sa aiba si un permis de conducere international, eliberat de Automobil Clubul Roman. 
(3) Persoanele care domiciliaza in alte state, venite temporar in Romania, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis valabil, eliberat de autoritatea competenta din statul respectiv, dupa modelul stabilit in conventia prevazuta la alin. (1), sau a carui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate. 
(4) Persoanele care domiciliaza in alte state, venite temporar in Romania, care poseda permise de conducere eliberate de autoritatile statelor care nu sunt semnatare ale conventiei prevazute la alin. (1), pot conduce autovehicule numai daca permisele nationale valabile sunt insotite de permise de conducere internationale valabile, eliberate de asociatii afiliate la Federatia Internationala a Automobilului ori la Alianta Internationala de Turism. 

CAPITOLUL IX 
Sanctiuni contraventionale. 
Amenzi contraventionale si puncte de penalizare 

Art. 226. - Constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
a) nerespectarea prevederilor art. 20, art. 22 alin. (2) si (3), art. 44 alin. (1) si (2), art. 50 alin. (1) si alin. (2) lit. b) si g), art. 68, art. 92, art. 102 alin. (3), art. 113 alin. (2), art. 126 alin. (1) si (2), art. 127 alin. (3), art. 133, art. 142 alin. (1) si (2), art. 144, art. 146, art. 147, art. 153 alin. (1), (2) si (4)-(6), art. 160, art. 161, art. 171 alin. (1) si (2), art. 178, art. 180 pct. 1-5, 12, 15, 16 si 18, art. 181 pct. 5, 12 si 14, art. 184, art. 185, art. 197 alin. (3) si (4), art. 198, art. 204, art. 205, art. 207-209 si art. 212, cu avertisment sau cu amenda de la 500.000 lei la 700.000 lei; 
b) nerespectarea prevederilor art. 17-19, art. 42, art. 50 alin. (2) lit. e), art. 51 alin. (2), art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (2), art. 82 alin. (2), art. 84 alin. (1), art. 87 alin. (2), art. 106 alin. (2)-(4), art. 117 alin. (1) lit. c) si d), art. 125, art. 127 alin. (2), art. 130-132, art. 134, art 135 alin. (2) teza a 2-a si alin. (3), art. 136, art. 137 alin. (1)-(3), art. 138-140, art. 143 alin. (1) si (3), art. 145, art. 154 alin. (1), art. 157, art. 158, art. 163, art. 164, art. 165, art. 173, art. 176 alin. (1), art. 179, art. 180 pct. 8, 10, 11 si 14, art. 181 pct. 2, 3, 7, 8, 9, 13, 17 si 19, art. 188, art. 189, art. 190 alin. (1) lit. b)-d) si alin. (2)-(4), art. 191 alin. (2), art. 192, art. 194 alin. (1), (2) si (4), art. 195, art. 197 alin. (5), art. 200-202, art. 211 si art. 215, cu avertisment sau cu amenda de la 600.000 lei la 800.000 lei; 
c) nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (1), art. 67 alin. (2), art. 82 alin. (3), art. 87 alin. (1), art. 88, art. 117 alin. (2), art. 127 alin. (1), art. 128, art. 135 alin. (4), art. 137 alin. (4), art. 162, art. 174, art. 177 alin. (1), art. 180 pct. 6, 9, 13 si 17, art. 181 pct. 4, 6, 10, 11, 15, 16 si 18, art. 183, art. 187, art. 197 alin. (1), art. 210, art. 213, art. 214 si art. 216, cu amenda de la 700.000 lei la 1.000.000 lei; 
d) nerespectarea prevederilor art. 14, art. 40 lit. b), art. 49, art. 50 alin. (2) lit. h), art. 74, art. 83 alin. (2), art. 119 alin. (3), art. 120 alin. (2), art. 143 alin. (2), art. 175, art. 180 pct. 7 si art. 222 alin. (1), (2), (5) si (6), cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei; 
e) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), art. 31 alin. (1) si (2), art. 37, art. 39 alin. (4), art. 47 alin. (1), art. 50 alin. (2) lit. a), c), f) si i), art. 67 alin. (1), art. 117 alin. (1) lit. a) si b), art. 120 alin. (1), art. 135 alin. (1), art. 167, art. 170 alin. (2), art. 171 alin. (3), art. 176 alin. (2), art. 193 si art. 223, cu amenda de la 1.500.000 lei la 5.000.000 lei; 
f) nerespectarea prevederilor art. 7, art. 50 alin. (2) lit. d), art. 55 alin. (2), art. 120 alin. (3), art. 121, art. 149-152, art. 170 alin. (1) si art. 172 alin. (2) art. 2201, cu amenda de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei. 

Art. 227. - (1) Savarsirea de catre conducatorii de autovehicule si tramvaie a contraventiilor prevazute in prezentul regulament sau in ordonanta de urgenta atrage, pe langa sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza: 
a) pentru fiecare dintre contraventiile prevazute la art. 226 lit. c), 2 puncte de penalizare; 
b) pentru fiecare dintre contraventiile prevazute la art. 226 lit. d) din prezentul regulament si pentru cea de la art. 91 lit. c) din ordonanta de urgenta, 3 puncte de penalizare; 
c) pentru fiecare dintre contraventiile prevazute la art. 226 lit. e) din prezentul regulament si cea de la art. 90 lit. c) din ordonanta de urgenta, 4 puncte de penalizare; 
d) pentru fiecare dintre contraventiile prevazute la art. 226 lit. f), 6 puncte de penalizare, cu exceptia contraventiei savarsite prin incalcarea prevederilor art. 7. 
(2) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce atrage anularea punctelor de penalizare cumulate pana la data savarsirii faptei pentru care s-a dispus sanctiunea contraventionala complementara. 

Art. 228. - (1) Neindeplinirea de catre administratorii drumurilor publice ori de catre executantii de lucrari pe acestea si, dupa caz, de catre administratorii cailor ferate a obligatiilor ce le revin potrivit dispozitiilor art. 5, art. 30 alin. (3), (4) si (5), art. 33 alin. (1) si (2), art. 48 alin. (2), art. 51 si art. 65 alin. (2) din ordonanta de urgenta si ale art. 2, art. 3 alin. (2), (3) si (4), art. 4, art. 5, art. 6, art. 41 alin. (3), art. 97 alin. (1) si (4), art. 100 alin. (2), art. 108-110, art. 111 alin. (1), art. 113 alin. (1), art. 115, art. 155 alin. (2), art. 159, art. 172 alin. (1) si art. 197 alin. (2) din prezentul regulament constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei. 
(2) Cu amenda prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si detinerea in autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare luminoasa sau sonora, cu exceptia autovehiculelor prevazute la art. 32 alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si a mijloacelor tehnice de detectare a aparatelor radar sau a dispozitivelor antiradar. 

Art. 229. - (1) Contraventiilor prevazute la art. 226 si 228 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(2) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de contraventie ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 226 si 228, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. 

CAPITOLUL X 
Sanctiuni contraventionale complementare 

SECTIUNEA 1
Retinerea permisului de conducere, a atestatului profesional, a certificatului de inmatriculare ori de inregistrare sau a placutelor cu numerele de inmatriculare 

§ 1. Retinerea permisului de conducere 
Art. 230. - Permisul de conducere se retine in urmatoarele situatii: 
a) cand titularul a cumulat cel putin 15 puncte de penalizare intr-un an; 
b) cand titularul a cumulat cel putin 10 puncte de penalizare in decurs de 6 luni de la data expirarii duratei de suspendare; 
c) cand titularul se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1), (3) si (4) si la art. 81 alin. (1) din ordonanta de urgenta; 
d) cand titularul acestuia a savarsit una dintre infractiunile prevazute la art. 178 sau 184 din Codul penal, daca acestea au fost comise ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice; 
e) cand prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva impotriva titularului acestuia s-a dispus interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. c) ori art. 112 lit. c) din Codul penal; 
f) cand fapta conducatorului de autovehicul sau tramvai a fost urmarita ca infractiune prevazuta de ordonanta de urgenta, iar procurorul sau instanta de judecata a dispus inlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute la art. 91 din Codul penal; 
g) detinatorul nu a preschimbat permisul de conducere, emis anterior datei de 1 decembrie 1996, cu ultimul model aflat in uz; 
h) la schimbarea numelui ori a domiciliului titularului; 
i) cand titularul a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice de catre o institutie medicala autorizata; 
j) cand prezinta modificari, stersaturi, adaugari ori se afla, in mod nejustificat, asupra altei persoane; 
k) cand este deteriorat; 
l) cand titularul a savarsit una dintre contraventiile prevazute la art. 231. 

Art. 231. - (1) Permisul de conducere se retine de catre politie o data cu constatarea faptei, potrivit art. 98 lit. d) din ordonanta de urgenta, in urmatoarele cazuri: 
a) conducerea unui autovehicul sau tramvai sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor ori produselor stupefiante sau medicamentelor cu efecte similare acestora, daca este constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate; 
b) conducerea vehiculului cu defectiuni tehnice grave la sistemul de franare sau la mecanismul de directie, daca sunt constatate de politie impreuna cu specialistii institutiilor abilitate; 
c) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate; 
d) nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferata prevazute la art. 170 alin. (1) lit. a) si b) din prezentul regulament; 
e) nerespectarea semnalelor politistilor la trecerea coloanelor oficiale sau intercalarea ori atasarea la o astfel de coloana; 
f) neoprirea la semnalul regulamentar al politistului, in scopul sustragerii de la control, daca a fost necesara urmarirea pentru oprire; 
g) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului, a regulilor privind prioritatea de trecere ori a celor de depasire, daca prin aceasta s-a produs un accident. 
h) neanuntarea si/sau neprezentarea la unitatea de politie competenta, in 48 de ore de la implicarea intr-un accident, daca acesta a avut ca urmare pagube materiale. 
(2) O data cu retinerea permisului de conducere, titularului i se elibereaza o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (1) lit. a), b), e), f) si h), cand aceasta se elibereaza fara drept de circulatie. 

Art. 232. - (1) In cazul producerii unui accident de circulatie in urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea grava a integritatii corporale ori sanatatii uneia sau mai multor persoane sau distrugerea unuia sau mai multor vehicule, permisul de conducere se retine o data cu constatarea faptei, titularului acestuia eliberandu-i-se o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, daca din primele cercetari rezulta ca evenimentul s-a produs din cauza nerespectarii de catre acesta a unei reguli de circulatie. 
(2) Permisul de conducere nu se retine in cazurile prevazute la alin. (1), daca din primele cercetari rezulta ca titularul acestuia nu a incalcat nici o regula de circulatie. 
(3) In cazurile prevazute de art. 81 alin. (1) din ordonanta de urgenta permisul de conducere se retine de catre politie o data cu identificarea autorului, iar in situatia in care impotriva titularului s-a luat masura de siguranta prevazuta la art. 112 lit. c) din Codul penal ori pedeapsa complementara prevazuta la art. 64 lit. c) din Codul penal, pe data luarii la cunostinta despre hotarare de catre politie conducatorului de autovehicule i se elibereaza dovada inlocuitoare fara drept de circulatie. 

Art. 233. - (1) In situatia savarsirii unor fapte ce intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni la regimul circulatiei care atrag sanctiunea contraventionala complementara de anulare a permisului de conducere, cu exceptia celor prevazute la art. 77 alin. (2) si (3), art. 78 alin. (3), art. 79 alin. (1) si (4), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (1) si la art. 84 alin. (3) din ordonanta de urgenta, politistul retine permisul de conducere, eliberand titularului o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile. 
(2) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei specializate, din 30 in 30 de zile, in baza unui document eliberat de procurorul care efectueaza urmarirea penala sau de cel care exercita supravegherea cercetarii penale, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, iar in cursul judecatii, de catre instanta sesizata cu judecarea cauzei. 

Art. 234. - Dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile si in situatiile prevazute la art. 230 lit. g), h) si k).

Art. 235. - Conducatorului de autovehicul sau tramvai care a incalcat o regula de circulatie pentru care se dispune sanctiunea contraventionala complementara de retinere a permisului de conducere in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce si care prezinta la control dovada inlocuitoare a acestuia pentru o fapta savarsita anterior, aflata in termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentata si i se elibereaza o noua dovada, cu valabilitate pana la 15 zile, fara a se depasi insa termenul de valabilitate al primei dovezi. 

§ 2. Retinerea atestatului profesional 
Art. 236. - (1) Atestatul profesional se retine atunci cand se constata faptul ca valabilitatea acestuia a expirat. 
(2) Retinerea atestatului profesional se dispune de catre agentul constatator si se trimite autoritatii care l-a eliberat. 
(3) Retinerea atestatului se consemneaza in procesul-verbal de constatare a contraventiei. 

§ 3. Retinerea certificatului de inmatriculare sau inregistrare 
Art. 237. - (1) Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare al autovehiculelor si tramvaielor se retine in urmatoarele situatii: 
a) inspectia tehnica periodica a expirat; 
b) in autovehicul este instalat un mijloc tehnic de detectare a prezentei aparatelor radar sau dispozitiv antiradar; 
c) autovehiculul are montate mijloace speciale de avertizare luminoasa si sonora, cu incalcarea prevederilor legale; 
d) nerespectarea regulilor referitoare la transportul produselor periculoase; 
e) avariile existente la autovehicul nu au fost reparate in termenul prevazut la art. 181 pct. 19; 
f) dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute in normele tehnice in vigoare, sunt defecte sau lipsa, farurile nu sunt reglate sau sunt montate alte dispozitive decat cele omologate; 
g) sistemele de franare sunt defecte; 
h) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise; 
i) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in cartea de identitate a autovehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa; 
j) zgomotul in mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul; 
k) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise; 
l) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului; 
m) autovehiculul are montate dispozitive sau accesorii neomologate de autoritatea competenta; 
n) autovehiculul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise, reclame publicitare sau inscrisuri de natura a conferi libera trecere, acces sau prioritate in circulatia pe drumurile publice; 
o) autovehiculul are aplicate folii sau accesorii pe parbriz, luneta ori geamurile laterale, care restrang sau estompeaza vizibilitatea in timpul mersului, atat din interior, cat si din exterior, sau care impiedica ori diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare; 
p) autovehiculul prezinta scurgeri de carburant sau lubrifiant; 
r) placutele cu numerele de inmatriculare sau inregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decat cele omologate; 
s) datele din certificatul de inmatriculare sau inregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului; 
t) vehiculul nu a fost radiat din circulatie in conditiile prezentului regulament, caz in care se retin si placutele cu numerele de inmatriculare. Acestea se remit titularului certificatului de inmatriculare; 
u) detinatorul nu face dovada incheierii asigurarii auto de raspundere civila; 
v) in cazul nerespectarii prevederilor art. 39 alin. (4); 
w) detinatorul nu a preschimbat certificatul de inmatriculare, emis anterior datei de 1 ianuarie 1998, cu ultimul model aflat in uz. 
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) certificatul de inmatriculare nu se retine daca conducatorul autovehiculului sau tramvaiului remediaza pe loc deficientele constatate, caz in care se aplica numai sanctiunea contraventionala. 
(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-e), g), h), p), r), t) si u), in locul certificatului de inmatriculare sau de inregistrare se elibereaza dovada inlocuitoare fara drept de circulatie. 

Art. 238. - Certificatul de inmatriculare sau de inregistrare se restituie detinatorului vehiculului la incetarea motivului pentru care documentul a fost retinut. 

Art. 239. - Cand conducatorul este depistat in trafic conducand un vehicul avand dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare fara valabilitate sau cu valabilitatea expirata, politistul aplica si masura retinerii placutelor cu numerele de inmatriculare sau inregistrare, pana la incetarea motivului pentru care documentul a fost retras. 

Art. 240. - (1) Pentru cazurile prevazute la art. 237 lit. d) politistul ia masuri pentru parcarea autovehiculului in cel mai apropiat spatiu amenajat, retinand certificatul de inmatriculare si placile cu numarul de inmatriculare sau inregistrare. 
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) politistul este obligat sa anunte de indata unitatea de politie din care face parte pentru a se stabili, impreuna cu unitatile de pompieri si de aparare civila, destinatia finala pentru parcarea autovehiculului. 

SECTIUNEA a 2-a 
Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie 

Art. 241. - (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se aproba, in cazurile prevazute de art. 230 lit. a) si b), de catre autoritatile prevazute la art. 88 alin. (4) din ordonanta de urgenta, in raza carora domiciliaza titularul permisului, iar in cele prevazute la art. 230 lit. f) si art. 231 alin. (1), de catre aceleasi autoritati pe raza carora contravenientul a savarsit fapta, la propunerea politistului care a constatat contraventia. 
(2) In cazul concursului de contraventii care atrag si puncte de penalizare, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se stabileste dupa cum urmeaza: 
a) pe o perioada de 30 de zile, daca punctele prevazute pentru fiecare contraventie, insumate cu punctele din evidenta, totalizeaza 15 puncte; 
b) pe o perioada de 60 de zile, daca punctele prevazute pentru fiecare contraventie, insumate cu punctele din evidenta, totalizeaza intre 16 si 20 de puncte; 
c) pe o perioada de 90 de zile, daca punctele prevazute pentru fiecare contraventie, insumate cu punctele din evidenta, totalizeaza peste 20 de puncte. 
(3) In cazul in care impotriva titularului permisului de conducere s-a hotarat suspendarea dreptului de a conduce, de catre o autoritate straina competenta, pentru o fapta savarsita pe teritoriul altui stat, in conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de Romania prin Legea nr. 126/1997, seful directiei de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane aproba suspendarea exercitarii dreptului de a conduce. 
(4) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin. (3), nu poate depasi 90 de zile. 
Art. 242. - Perioadele de suspendare pot fi reduse, dar nu mai putin de 30 de zile, daca titularul permisului absolva un curs de siguranta rutiera organizat de o scoala de conducatori de autovehicule autorizata, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 94 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din ordonanta de urgenta, precum si in situatia cand fapta a fost urmarita ca infractiune, iar procurorul sau instanta de judecata a dispus inlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute la art. 91 din Codul penal, cu conditia sa nu mai fi beneficiat de o astfel de masura in ultimii 3 ani.

SECTIUNEA a 3-a 
Restituirea permisului de conducere 

Art. 243. - Permisul de conducere se restituie titularului, la cererea acestuia, cand a intervenit una dintre situatiile prevazute de art. 100 din ordonanta de urgenta. 

Art. 244. - Permisul de conducere se restituie titularului de catre autoritatea competenta pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta, in cazul strainilor, cand perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce a expirat. In aceasta situatie titularul permisului de conducere intra in posesia documentului prezentand dovada inlocuitoare a acestuia, in original, precum si actul de identitate. 

Art. 245. - (1) Permisul de conducere se restituie titularului de catre autoritatea competenta care a retinut documentul: 
a) cand, in conditiile art. 88 alin. (4) din ordonanta de urgenta, s-a hotarat ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda; 
b) la incetarea masurii de siguranta prevazute la art. 112 lit. c) din Codul penal; 
c) in baza ordonantei procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau incetarea urmaririi penale; 
d) la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus achitarea; 
e) la incetarea motivelor pentru care s-a dispus retragerea documentului. 
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) cererea de restituire a permisului de conducere trebuie sa fie insotita de documente care sa ateste una dintre situatiile pentru care se restituie documentul, de dovada inlocuitoare a acestuia si de actul de identitate al solicitantului. 
(3) Permisul de conducere se restituie si in cazul in care contravenientul a exercitat calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in conditiile prevazute de lege, iar instanta de judecata nu a solutionat cauza ori hotararea judecatoreasca a ramas definitiva dupa 1 an de zile de la introducerea plangerii, situatii in care intervine termenul de prescriptie a executarii sanctiunii. 

SECTIUNEA a 4-a 
Anularea permisului de conducere 

Art. 246. - (1) Anularea permisului de conducere se dispune de catre autoritatile prevazute la art. 101 alin. (1) din ordonanta de urgenta, pe raza carora s-a petrecut fapta sau de catre aceleasi autoritati, pentru faptele constatate de politistii din subordine, in baza hotararii judecatoresti ramase definitiva pentru savarsirea infractiunilor prevazute la art. 101 alin. (1) din ordonanta de urgenta, precum si in cazul prevazut in alin. (2) din acelasi act normativ. 
(2) Anularea permisului de conducere se dispune de catre directia politiei specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in cazul in care impotriva titularului acestuia s-a hotarat o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta, pentru o fapta savarsita pe teritoriul altui stat, in conditiile stabilite prin conventia prevazuta la art. 241 alin. (3). 

Art. 247. - (1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat va fi incunostiintata in scris despre masura luata, in termen de cel mult 5 zile de la luarea hotararii. 
(2) Impotriva hotararii de anulare a permisului de conducere se poate introduce actiune in justitie, in contenciosul administrativ, potrivit legii. 

Art. 248. - Anularea permisului de conducere se mentioneaza in evidentele Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, prin serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor care a eliberat acel document. 

SECTIUNEA a 5-a 
Obtinerea unui nou permis de conducere 

Art. 249. - Persoana al carei permis de conducere a fost anulat se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, daca indeplineste conditiile prevazute la art. 103 din ordonanta de urgenta.

Art. 250. - Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda, pe langa documentele prevazute la art. 57: 
a) cererea de prezentare la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere in locul celui anulat; 
b) copia hotararii judecatoresti ramase definitiva; 
c) dovada ca a absolvit un curs de legislatie rutiera si conduita preventiva organizat de o scoala de conducatori de autovehicule autorizata. 

SECTIUNEA a 6-a 
Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la savarsirea contraventiilor 

Art. 251. - (1) Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la savarsirea contraventiilor se dispune de catre politisti, prin acelasi proces-verbal de constatare a contraventiei, o data cu aplicarea sanctiunii amenzii. 
(2) Sunt supuse confiscarii: 
a) mijloacele speciale de avertizare luminoasa si sonora detinute, montate si folosite pe alte autovehicule decat cele prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2)-(4) din ordonanta de urgenta; 
b) mijloacele tehnice de detectare a prezentei aparatelor radar si a dispozitivelor antiradar. 

SECTIUNEA a 7-a 
Imobilizarea vehiculului 

Art. 252. - Imobilizarea unui vehicul consta in scoaterea acestuia in afara partii carosabile, pe acostament sau cat mai aproape de marginea drumului, ca urmare a savarsirii de catre conducatorul acestuia a unei fapte prevazute la art. 104 alin. (1) din ordonanta de urgenta si punerea acestuia in imposibilitate de miscare de catre persoanele autorizate, conform normelor legale, prin folosirea unor dispozitive tehnice sau alte mijloace de retinere. 

Art. 253. - (1) Imobilizarea vehiculelor se dispune prin proces-verbal de catre politist. 
(2) Imobilizarea nu se dispune atunci cand vehiculul poate fi repus in circulatie de catre un alt conducator calificat indicat de persoana vinovata sau de catre proprietar, precum si atunci cand cauzele care impuneau luarea acestei masuri au fost inlaturate pe loc. 
(3) Efectele imobilizarii inceteaza in momentul in care au fost inlaturate motivele care au dus la luarea acestei masuri si se dispune de catre agentul constatator sau seful acestuia.

Art. 254. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, de catre politistii de frontiera. 
(2) Constatarea contraventiilor se poate face si fara oprirea contravenientului, precum si in lipsa acestuia, daca savarsirea contraventiilor este probata cu un mijloc tehnic certificat, potrivit legii, din dotarea politiei. 
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 226 si 228, la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C.-S.A. sau la Trezoreria Ministerului Finantelor Publice, agentul constatator facand mentiune despre aceasta in procesul-verbal. 

CAPITOLUL XI 
Dispozitii finale si tranzitorii 

Art. 255. - Sistemul cu puncte penalizatoare se pune in aplicare in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament. A se vedea si Hotarare nr. 931 din 14/08/2003 

Art. 256. - In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor, politia poate solicita sprijinul unor conducatori de autovehicule care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii. 

Art. 257. - Cu ocazia preschimbarii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile si noile categorii se face dupa cum urmeaza: 
a) categoria G cu categoria A; 
b) categoria A cu categoria A; 
c) categoria B cu categoria B; 
d) categoria C cu categoria C; 
e) categoria D cu categoria D; 
f) categoriile C, E si/sau C + E cu categoria CE; 
g) categoriile B, C, E si/sau B + E si C + E cu categoriile BE si CE; 
h) categoriile C, D, E si/sau C + E si D + E cu categoriile CE si DE; 
i) categoriile B, C, D, E si/sau B + E, C + E si D + E cu categoriile BE, CE si DE; 
j) categoria F cu categoria Tr; 
k) categoria H cu categoria Tb; 
l) categoria I cu categoria Tv. 

Art. 258. - (1) Politia asigura insotirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei. 
(2) Se insotesc cu echipaje ale politiei demnitari romani sau oficialitati straine cu functii similare acestora, dupa cum urmeaza: 
a) presedintele Romaniei; 
b) presedintele Senatului; 
c) presedintele Camerei Deputatilor; 
d) primul-ministru al Guvernului. 
(3) In situatii deosebite, care impun deplasarea in regim de urgenta, pot beneficia de insotirea cu echipaje de politie si ministrii din Guvernul Romaniei sau omologi din strainatate aflati in vizita oficiala in Romania, precum si sefii misiunilor diplomatice, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare. 
(4) Beneficiaza de insotire si candidatii la functia de Presedinte al Romaniei, pe timpul campaniei electorale, dupa validarea candidaturii, numai pe raza localitatilor unde au loc activitatile electorale. 
(5) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restrictionarea circulatiei pe anumite sectoare, precum si transporturile agabaritice sau speciale vor fi insotite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Romane, in functie de disponibilitati, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale. 
(6) Beneficiaza de insotire cu echipaje de politie fostii presedinti ai Romaniei, in conditiile legii. 

Art. 259. - Societatile detinatoare de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri sunt obligate sa le doteze cu aparate de control al timpilor de odihna si al vitezei de deplasare, omologate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Art. 260. - (1) In toate unitatile de invatamant, curs primar si gimnazial, se vor preda elevilor saptamanal si respectiv lunar, pe parcursul anului scolar, lectii de circulatie rutiera. 
(2) Politistii din structura abilitata a Ministerului de Interne vor sprijini si indruma cadrele didactice din unitatile de invatamant in desfasurarea acestei activitati. 

Art. 261. - La data organizarii, potrivit legii, a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, atributiile prevazute de prezentul regulament pentru Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne se exercita, dupa caz, de catre acestea. 
Abrogat 

Art. 262. - In sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au urmatorul inteles: 
1. viabilitatea drumului - starea tehnica corespunzatoare a partii carosabile, constand in practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor si existenta amenajarilor rutiere si a mijloacelor de semnalizare, care sa asigure fluenta si siguranta circulatiei; 
2. amenajare rutiera - orice constructie amplasata pe partea carosabila sau in zona acesteia, destinata reglementarii circulatiei rutiere; 
3. declivitate - inclinarea unui drum pe o portiune uniforma fata de axa orizontala; 
4. urgenta - situatia de criza sau de pericol potential major care necesita deplasarea imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinte negative, pentru salvarea de vieti omenesti sau a integritatii unor bunuri ori pentru limitarea distrugerii mediului inconjurator; 
5. coloana cu regim prioritar - o grupare de doua sau mai multe autovehicule, insotite de unul sau mai multe autovehicule cu regim de circulatie prioritar.


Vizualizari: 1414