ACTE NECESARE PENTRU SUPRALEGALIZAT

- certificate de naştere şi căsătorie (copii legalizate şi traduceri);
- declaraţii notariale (original şi traducere);
- acte de studii - diplome, foi matricole, atestate, programe analitice, vizate de instituţia care le-a eliberat (Ministerul Educaţiei şi Cercetării-copii legalizate şi traduceri);
- procuri notariale;
- contracte de comodat.
Pentru actele care necesită copii legalizate, acestea vor fi efectuate de un notar public, iar traducerile se vor efectua de un traducător autorizat şi se vor legaliza de un notar public.


Vizualizari: 1428