După ce aţi optat pentru una din şcolile de şoferi din localitatea dumneavoastră aveţi de urmat următori paşi pînă la obţinerea permisului auto:

Etapa I.

1.
 efectuarea 30 de ore de conducere cu un instructor auto
2. efectuarea a 40 de ore de legislaţie rutieră
3. efectuarea cursului de prim ajutor

Etapa II.

4.
 Eliberarea cazierului judiciar de poliţia în raza căruia domiciliaţi.

În Braşov vă puteţi adresa la Poliţia Judeţeană de pe Str. Nicolae Titulescu nr. 28

Program Cazier judiciar

 

Luni 07:00-10:00 13:00-15:00
Marţi 07:00-10:00 13:00-15:00; 16:00-18:00
Miercuri 07:00-10:00 13:00-15:00
Joi 07:00-10:00 13:00-15:00; 16:00-18:00
Vineri 07:00-10:00 13:00-15:00


Depuneţi următoarea documentaţie:

- cerere pentru eliberarea cazierului judiciar
- timbru de 1 leu

În regim de urgenţă, taxa este 5 lei care se achită la Trezoreria din str. Dorobanţilor.

Astfel certificatul se eliberează în 3 zile de la data depunerii cererii.

- Pentru persoanele născute pe raza judeţului, termenul este de 7 zile de la data înregistrării cereri.
- Pentru cei născuţi pe raza altor judeţe, termenul de eliberarea a certificatului este de 30 de zile de la data înregistrării.
- Pentru persoanele aflate temporar sau definitiv în străinătate, certificatul de cazier judiciar se poate elibera numai în baza unei procuri notariale.

Atenţie în ultima vineri din lună nu se lucrează cu publicul
Valabilitatea cazierului judiciar este de 6 lunii de la data eliberării.

Etapa III.

5. Efectuarea analizelor medicale pentru cei care s-au înscris în vederea efectuării şcolii de şoferi. Analizele mediacle fiind necesare şi celor care preschimbă permisul auto.

Pentru cei din Braşov analizele medicale , sunt efectuate de Centrul Medical de Vest, Calea Făgăraşului nr.3-5

Costul total al examenelor medicale se ridică la 35 RON – 350 000 lei

Eliberarea rezultatelor se face pe loc.

Program analize pentru şcoala de şoferi

 
Luni 17: 30-20:00
Joi 17:30-20:00

Etapa IV.

6. Efectuarea Testului Psihologic, în funcţie de şcoală acesta se ridică la 20-30 RON – 200 000 – 300 000 lei.

Înainte de a susţine exemenul auto cu poliţia rutieră, instructorul auto vă va supune la un test preleminar, necesar a vă testa cunoştinţeleşi aptitudinile dobândite.

Etapa V.

7. După ce aţi efectuat cele 30 de ore de conducere şi 40 de ore de legislaţie, urmează să depuneţi dosarul pentru programarea examenului în vederea obţinerii permisului auto.

Depuneţi documentaţia de mai jos la ghişeul nr. 7 din Cadrul poliţiei judeţene

- Cerere
- Timbru de 80 bani
- Taxă examen 5 RON - Trezoreria din Str. Dorobanţilor
- Contravaloarea permisului 45 RON
- Copie xerox după actul de identitate, certificatul de căsătorie (dacă e cazul), ultimul act de studii legalizat.
- 1 fotografie tip buletin sau paşaport
- Documentaţia se prezintă la ghişeul nr. 1 pentru verificarea legalităţii documentaţiei şi procesare imagine, după care se depune la ghişeul nr. 7

Program ghişeu nr. 7 - Programări examen auto

 
Luni 12:00-15.30  
Marţi 09:00-12:00 15:00-18:30
Miercuri 09:00-11.30  
Joi 15:00-18.30  
Vineri 10:00-12:00  

Dacă aţi promovat examenul, felicitări, eliberarea permisului auto va avea loc în 2 zile lucrătoare.

Eliberarea permisului de conducere noi are loc la ghişeul nr. 6.

Program ghişeul nr. 6 - eliberări permise auto

 
Luni 13:00-15:00
Marţi 09:00-11:00
Miercuri 15:00-17:00
Joi 09:00-11:00
Vineri 13:30-16:30

Acte necesare preschimbării permisului de conducere:

- Act de identitate solicitant + copie xerox;
- Vechiul permis de conducere cu viza si fişa medicală + copie xerox;
- Fişă tip a deţinătorului permisului de conducere, dactilografiată şi semnată cu negru în spaţiul destinat;
- Chitanţa reprezentând contravaloarea permisului de conducere achitată la orice unitate CEC sau B.C.R. 46. 50 lei;
- Copie legalizată a actului din care rezultă schimbarea numelui (dacă este cazul);
- Fotografie tip noul permis.

Acte necesare în cazul pierderii sau furtului permisului de conducere:

- Act de identitate solicitant + copie xerox;
- Fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiată şi semnată cu negru în spaţiul destinat;
- Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare si să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi eliberarea unui nou permis de conducere;
- Fişa medicală (dacă permisul de conducere este mai vechi de 1 an);
-Chitanţa reprezentând contravaloarea permisului de conducere achitată la orice unitate CEC sau B.C.R. – 46 50 lei;
- Fotografie tip.


Felicitării – De acum încolo să conduceţi preventiv pe drumurile publice.
Gândiţi-vă la cei care îi puneţi în pericol, pot fi rudele sau prieteni dumneavoastră!

Prestez servicii

- Privind înmatricularea şi înregistrarea auto
- Radierea maşinilor din circulaţie
- I.T.P.

REŢINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

Permisul de conducere se reţine în următoarele situaţii:

- Când titularul a cumulat cel puţin 15 puncte de penalizare într-un an.
- Când titiularul a acumulat cel puţin 10 puncte de penalizare în decurs de 6 luni de la data expirării duratei de suspendare.
- Când titularul a săvărşit una din următoarele fapte care întrunesc elementele constituitve ale infracţiunilor la regimul circulaţiei , prevăzute de în Ordonanţa nr. 195/2002:
- Punerea în circulaţie sau conducerea pr drumurile publice a unui autovechicul ori a unei remorci neînmatriculate sau a unui tramvai neînregistrat – art.77 alin. 1;
- Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare sau tractarea unei remorcii cu număr fals de înmatriculare- art. 77 alin. 2;
- Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul care nu are drept de circulaţie în România sau aunui autovehicul al cărui certificat a fost reţinut pentru defecţiuni tehnice grave la sistemul de direcţie sau frâare şi plăcuţele cu numere de înmatriculare i-au fost retrase- art.77 alin. 3;
- Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vechiculul respectiv, ori acesta i-a fost retras sau anulta sau exeritarea dreptului de a conduce a fost suspendată –art. 78 ali. 2;
- Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80g/1 alcool pur în sânge ori o concentraţie ce depăşeşte o,40mg/1 alcool pur în areu expirat sau care se află sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, inclusiv în cazul în care persoan respectivă efectuează transport public de persoane sau transportă mărfuri ori produse periculoase - art. 79 alin.1şi 3:
- Refuzul, împotrivirea sau sustragerea unei persoane care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabiliriialoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentului cu efecte similare acestora de la testarea aerului expirat –art. 79. alin.4
- Părăsirea locului accidentului fără încuvinţarea poliţiei ori a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, precum şi modificarea sau ştergerea urmelor accidentului de către conducătorul oricărui vehicul angajat într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau amai multor persoane, ori dacă accidentul s+a produs ca urmare a unei infracţiuni –art. 81 alin. 1.

În situaţia săvărşirii faptelor care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiunii la regimul circulaţiei şi care atrag sancţiunea contravenţională complementară de anulare a permisului de conducere, ploiţistul reţine, pe loc, permisul de conducere al persoanei vinovate, eliberând titularului dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie.

Când titluarul acestuia a săvârşit una dintre următoarele fapte care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor, prevăzute de codul penal:

- uciderea din culpă a unei persoane ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie – art. 178 c.p
- vătămarea corporală din culpă, ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie , dacă pentru vindecarea victimei sunt necesare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile – art. 184 c.p

Când împotriva titularului s-a dispus măsura interzicerii dreptului de a conduce autovechicule, potrivit dispoziţiilor art. 64 lit. C sau art. 112 lit. c c.p.
Când fapta titularului a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de OUG nr. 195/2002, iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. 91 c.p.
Când titularul nu a preschimbat permisul de conducere emis anterior datei de 1 decembrie 1996 cu ulimul model aflat în uz –art- 230 lit.g din H.G. nr. 85/2003.
Când titularul nu a preschimbat permisul de conducere la schimbarea numelui ori domiciliului – art. 230 lit.h din H.G. nr.85/2003
Când titularul a fost declarat inapt pentru a conduce autovechicule sau tramavaie pe drumurile publice, de către o instituţie medicală autorizată art. 230 lit.i din H.G. nr.85/2003.
Când permisul prezintă modificări, ştersături, adăugăi ori se află, în mod nejustificat, asupra altei persoane -art. 230 lit. J din H.G. nr. 85/2003
Când permisul de conducere este deteriorat – art. 230 lit. K din H.G. nr. 85/2003
Permisul de conducere se reţine şi în cazul producerii unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat vătămarea gravă a integrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau mai multor persoane sau distrugerea unuia sau mai multor vechicule; permisul de conducere se reţine odată cu constatarea faptei, titularului acestuia eliberându-i-se o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţioe, dacă din primele cercetări rezultă că evenimentul s-a produs din cauza nerespectării, de către acesta, a unei reguli de circulaţie.
Permisul de conducere nu se reţine dacă din primele cercetări rezultă că titularul acestuia nu a încălcat nici o regulă de circulaţie.
Dacă autorul unui accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane a părăsit loculaccidentului, permisul de conducere se reţine de către poliţie odată cu identificarea autorului.
Dacă împotriva titularului s-a luat măsura de siguranţă de interzicere a dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovechicul prevăzută la art. 112 lit. c din codul penal ori pedeapasa complementară prevăzută la art. 64 lit. c din Codul penal, permisul de conduecre se reţine la data luării la cunoştinţă despre hotărâre de către poliţie, titularului eliberându-i –se dovadă înlocuitoare fărădrept de circulaţie.
Dacă permisul de conducere se reţine pe loc, de către poliţie, ca urmare a săvărşirii unor fapte ce întrunesc elementele constituitive ale unei infracţiuni la regimul circulaţiei care atrage şi sancţiunea contravenţională complementară de anulare a permisului de conducere, cu excepţia celor prevăzute la punctul 3 de mai sus, poliţistul reţeine permisul de conducere, eliberând titularului dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.
Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şeful poliţiei specializate, din 30 în 30 de zile, în baza unui document eliberat de procurorul care efectuează urmărirea penală sau acelui care exercită supravegherea cercetării penale, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, iar în cursul judecăţii, de către instanţa sesizată cu judecarea cauzei.

Permisul de conducere se reţine pe loc, odată cu constatrea faptei de către poliţie, în următoarele situaţii:

1. dacă titularul a fost depistat în trafic conducând un autovehicul sau tramvai sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor ori produselor stupefiante sau medicamentelor cu efecete similare acestora, dacă fapta este constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate.
2. Dacă titularul a fost depistat în trafic conducând un vehicul cu defecţiunii tehnice grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie, dacă acestea sunt constatate de poliţie împreună cu specialiştii instituţiilor abilitate.
3. Dacă titularul a fost depistata în trafic conducând un autovehicul cu o viteză ce depăşeşte cu mai mult de 50 Km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehicul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate.
4. Dacă titularul, la trecerea la nivel cu calea ferată, nu a respectata obligaţia dea opri autovehiculul atunci când:
4.1. Barierele sau semibarierile sunt coborâte, în curs de coborâre sau ridicare;
4.2. Semnalul cu lumini roşii şi/ sau semnalul sonor sunt în funcţiune.
5. Dacă titularul nu a opriti autovehiculul la semnalele regulamentare ale poliţiştilor la trecerea coloanelor oficiale sau dacă s-a intercalat ori ataşat la o astfel de coloană.
6. Dacă titularul nu a oprit la semnalul regulamnetar al poliţistului, în scopul sustragerii de la control, dacă a fost necesară urmărirea sa pentru oprire.
7. Dacă titularul nu a respectat semificaţia culorii roşii a semaforului, a regulilor privind prioroitatea de trecere ori a celor de depăşire, dacă prin aceasta s-a produs un accident.
8. Dacă titularul nu a anunţat şi/sau nu s-a prezentat la unitatea de poliţie competentă, în 48 de ore de la implicarea sa într+un accident, când acesta a avut ca urmare pagube materiale.

În situaţia reţinerii permsului de conducere, titularului i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctele 1, 2, 5, 6 şi 8 , când aceasta se eliberează fără drept de circulaţie.

Atunci când conducătorul de autovehicul sau tramvai care a încălcat o regulă de circulaţie pentru care se dispune sancţiunea contravenţională complementară de reţinere a permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce prezintă la control dovada înlocuitoare a acestuia pentru o faptă săvărşiă anterior, aflată în tremenul de valabilitate, i se reţine dovada prezentată, eliberându-i-se o nouă dovadă, cu valabilitate până la 15 zile, fără a depăşi, însă, termenul de valabilitate al primei dovezi.

Reţinerea atestatului profesional

Atestatul profesional se reţine atunci când se constată faptul că valabilitatea acestuia a expirat.
Atestatul profesional se reţine de către poliţistul care constată fapta , menţionându-se despre aceasta în procesul-verbal încheiat, urmând ca documentul să fie trimis autorităţii care l-a eliberat, în vederea luării măsurilor legale.

 


Vizualizari: 1682