Actele necesare pentru obţinerea cazierului fiscal sunt următoarele:

Pentru persoane fizice:

 

- Cerere tip;
- Copie de pe Cartea de Identitate;
- Împuternicire avocaţială sau procură la notar în situaţia în care sunteţi reprezentat de alte persoane

Pentru persoane juridice:

 

- Cerere tip;
- Copie de pe statutul /actul constitutiv al socitetăţi comerciale sau ong-asociație/fundație;
- Copie de pe certificatul de înmatriculare-certificatul de grefă pentru ong;
- Certificat constatator in temeiul legii nr. 26/1990, în termen de valabilitate 30 de zile
- Împuternicire avocatială sau procură la notar în situaţia, în care sunteţi reprezentat de alte persoane.

Cazierul fiscal se emite pe loc de către organul fiscal în a cărui rază teritorială domiciliați, are valabilitate în original 30 de zile.


Vizualizari: 1300