Asociaţia poate fi constituită cel puţin cu acordul a jumătate plus unu din proprietari, dar hotărârea poate fi luată numai dacă la adunarea generală participă minim două treimi dintre locatari.
Este nevoie de acordul furnizorilor de utilităţi: apă, gaz electricitate, etc. pentru a se stabili dacă este cazul sau nu posibil, din punct de vedere tehnic, ca utilităţile să fie separate şi furnizate doar pe anumite tronsoane, de exemplu pe o singură scară de bloc.

Înfiinţarea asociaţiei de proprietari impune următoarele documente:

- Cerere de dobândire a personalităţii juridice adresată judecătoriei în raza teritorială în care îşi are sediul şi urmează să-şi desfăşoare activitatea
- Statutul asociaţiei de proprietari;
- Acordul de asociere al proprietarilor va fi consemnat într-un proces-verbal, în două exemplare;
- Proces - verbal de constituire al adunării generale;
Costurile aproximative se ridică la 500 RON, iar acestea se împart la numărul de apartamente.
După obţinerea personalităţii, administraţia va trece pe fiecare act emis Codul fiscal, adresa şi încheierea judecătorească.

Cine sunt membrii asociaţiei de proprietari?

Membrii asociaţiei de proprietari sunt toţi proprietarii, persoane fizice sau juridice, deţinătorii uneia sau mai multor proprietăţi de tip locuinţe ori spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în condominiul respectiv.

Legislaţie aplicabilă în domeniul asociaţilor de proprietari

- Legea nr. 114/1996 privind locuinţa, publicată în Monitorul Oficial al României nr.254/21.10.1996;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României nr.460/31 11.1998;

- Legea nr.145/199 pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 publicată în Monitorul Oficial al României nr.439/09.09.1999;

- Hotărârea Guvernului nr. 1275/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României nr.690/22.12.2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 366 din 04 aprilie 2001 modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin H.G. 1.275/2000;

- Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, nr.435/03.08.2001;

- Hotărârea Guvernului nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metotologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe vennit, publicată în Monitorul Oficial al României nr.83/11.02.2003;

- Ordonanţa Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.544/01.09.2001-abrogată;

- Legea nr. 234/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial nr. 296/30.04.2002-abrogată;

- Hotărârea Guvernului nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial nr.311/08.05.2003;

- Hotărârea Guvernului nr. 1386/2003 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietri, qaprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 04.12.2003

- Anexa nr. 1 la Legea locuinţei/ Exigenţe minimale pentru locuinţe

- Anexa nr. 2 la Legea locuinţei/ Regulamentul cadru al asociaţiilor de proprietari

- Legea nr. 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termică.

- Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 490 din 23/07/2007.

- Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, hotărâre nr. 1588/2007

- OMEF nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vizualizari: 1296