Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, emisă în temeiul art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.26 din 25 ianuarie 2000. 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 
DORU IOAN TĂRĂCILĂ 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
VALER DORNEANU 

Bucureşti, 8 aprilie 2002. 

Nr. 156. 


Vizualizari: 1036