(Publicata in Monitorul Oficial nr. 233 din 05/09/2001) 


In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. 

Art. I
Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in M.Of. 559/10 noiembrie 2000, cu modificarile aduse prin O.U.G. 18/2001, publicata in M.Of. 64/6 februarie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
1. Alineatul (3) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins: 
"(3) In cazul prevazut la art. 7 lit. e) este competent executorul judecatoresc din circumscriptia judecatoriei unde sunt situate sau se afla bunurile in privinta carora s-a dispus aplicarea acestei masuri." 
2. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 63
(1) La cerere, executorii judecatoresti in functie, care la data inceperii activitatii potrivit art. 67 alin. (3) au o vechime in aceasta activitate de cel putin 2 ani, precum si cei care au o vechime de peste 2 ani in functii de specialitate juridica indiferent de vechimea in activitatea de executor judecatoresc, vor fi numiti executori judecatoresti, cu respectarea dispozitiilor art. 15 lit. a), b), d), e) si f). 
(2) Executorii judecatoresti in functie, care nu opteaza in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc, vor fi transferati in interesul serviciului in alte functii din sistemul justitiei, pentru care indeplinesc conditiile cerute de lege. 
(3) Executorii judecatoresti in functie, care la data inceperii activitatii potrivit dispozitiilor prezentei legi nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), vor fi angajati, prin grija camerelor executorilor judecatoresti, ca executori judecatoresti stagiari in cadrul unui birou din circumscriptia teritoriala a acestora." 
3. Alineatul (2) al articolului 68 va avea urmatorul cuprins: 
"(2) Dosarele de executare silita aflate in curs de solutionare la data inceperii activitatii executorilor judecatoresti potrivit dispozitiilor prezentei legi vor fi repartizate intre birourile constituite, de catre un judecator delegat de la fiecare instanta, cu respectarea dispozitiilor art. 8 si 9. O copie de pe dosar se pastreaza sau, dupa caz, se trimite de catre judecatorul delegat la instanta de executare competenta." 
4. Dupa alineatul (2) al articolului 68 se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins: 
"(3) In cazul in care doua sau mai multe birouri de executori judecatoresti sunt deopotriva competente sa preia dosarele prevazute la alin. (2), judecatorul delegat va proceda dupa cum urmeaza: 
a) repartizarea se face biroului executorului judecatoresc care a indeplinit acte de executare in acel dosar, cu exceptia cazului in care creditorul manifesta alta optiune; 
b) cand repartizarea nu este posibila potrivit lit. a), aceasta se face in mod echitabil intre birourile competente. 
(4) Actele de executare indeplinite inainte de repartizarea dosarelor potrivit alin. (2) si (3), cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data efectuarii lor, raman valabile." 
5. Dupa articolul 68 se introduce articolul 681 cu urmatorul cuprins: 
"Art. 681
Refuzul executorului judecatoresc de a prelua dosarele repartizate de catre judecatorul delegat si de a indeplini actele de procedura privind executarea silita in conditiile si la termenele stabilite de lege constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 46 lit. d), daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune." 

Art. II
Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa adoptarea de catre Parlament a legilor de aprobare a ordonantelor de urgenta privind modificarea si completarea acesteia, dandu-se textelor o noua numerotare. 


Vizualizari: 1398