modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti 
(Publicata in Monitorul Oficial nr. 64 din 06/02/2001) 


In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. 

Articol unic. 
Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, se modifica dupa cum urmeaza: 

1. Alineatul (2) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins: 
"(2) Conditiile de desfasurare a acestor examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justitiei." 

2. Litera b) a articolului 33 va avea urmatorul cuprins: 
"b) propune ministrului justitiei, in vederea aprobarii, numarul necesar de birouri de executori judecatoresti;" 
3. Litera c) a articolului 33 va avea urmatorul cuprins: 
"(c) propune spre aprobare ministrului justitiei onorariile minimale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti;" 
4. Alineatele (2) si (3) ale articolului 63 vor avea urmatorul cuprins: 
"(2) Executorii judecatoresti in functie, care nu opteaza in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a.prezentei legi pentru continuarea activitatii ca executor judecatoresc, vor fi transferati in interesul serviciului in alte functii din subordinea Ministerului Justitiei, pentru care indeplinesc conditiile cerute de lege. 
(3) Executorii judecatoresti in functie, care nu au 2 ani de activitate in aceasta calitate la data inceperii activitatii birourilor executorilor judecatoresti conform art. 67 alin. (3), devin executori judecatoresti stagiari la data angajarii lor 
intr-un astfel de birou." 
5. Alineatele (1) si (2) ale articolului 67 vor avea urmatorul cuprins: 
"Art. 67
(1) In termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi executorii judecatoresti vor proceda la constituirea Camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. 
(2) In termen de 30 de zile de la constituirea Camerelor executorilor judecatoresti si a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti Congresul Uniunii va adopta Statutul profesiei de executor judecatoresc." 
6. Alineatul (1) al articolului 68 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 68
(1) La data inceperii activitatii birourilor de executori judecatoresti potrivit art. 67 alin. (3) birourile de executori judecatoresti de pe langa judecatorii si tribunale isi inceteaza activitatea." 

7. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 70
La data inceperii activitatii birourilor de executori judecatoresti potrivit art. 67 alin. (3) se abroga prevederile art. 138 si 139 din Legea 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile referitoare la salarizarea executorilor judecatoresti din Legea 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare." 

Lege nr. 360 din 10/07/2001
aprobarea O.U.G. 18/2001 pentru modificarea Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti 
(Publicat in Monitorul Oficial nr. 382 din 12/07/2001) 


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic.
Se aproba O.U.G. 18/1 februarie 2001 pentru modificarea Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti, publicata in M.Of. 64/6 februarie 2001.


Vizualizari: 1368