Potrivit art. 164 din Codul muncii

1.
 Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.
2. Reţinerile cu titlu de daune cauzate anagajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria angajatorului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
Această situaţie se întâlneşte foarte des la angajaţii care au prejudiciat într-un fel sau altul patrimoniul angajatorului , îndeosebi al lucrătorilor din alimentaţie publică care au gestiune , soferilor transportatori pentru marfa periclitată, distrusă, etc din culpa acestora.
3. În cazul pluralităţii de creditorii ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:
A) obligaţiile de întreţinere care le are salariatul conform prevederilor codului familiei;
B) Contribuţiile şi impozitele datorate către stat;
C) Daunele cauzatoare proprietăţii publice prin fapte ilicite;
D) Acoperirea altor datorii.
4. Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în ficeare lună jumătatea din salriul net al salariatului.
Angajatorul are dreptul dacă suma depăşte o valoare mare prin care nu poate fi recuperat într-un timp determinat , poate să solicite punerea în executare a hotărârii instanţei, conform normelor c.pr.c de către un executor judecătoresc.
5. Aceste dispoziţii sunt în strânsă legătură cu art. 270-276 C.M
6. Greva considerată de instanţă ilegală, dă dreptul angajatorului să solicite despăgubiri de la salariaţi care se fac vinovaţi de oprirea activităţi şi prejudicierea societăţii.


Vizualizari: 1325