Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 20 decembrie 2010 
OUG nr. 117/2010  Art. XVIII: Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 30 decembrie 2010 
- HG 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 din 25 martie 2011 
- OUG 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 31 ianuarie 2011 
- OUG 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 10 decembrie 2010 
- Ordinul 1418/2010 privind aprobarea Procedurii de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a incadrarii in grad de invaliditate. 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 696 din 19 octombrie 2010 
- Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei. 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 686 din 11 octombrie 2010 
-Ordin 1294/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 340/2001, si a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul nr. 405/2004. Ordinul 1294/2010 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 13 septembrie 2010 
- Instructiuni nr. 191/2010 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut sspecial din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 27 august 2010 
- HG 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1 lit. c) h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 29 iulie 2010 
- Legea 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor. 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 30 iunie 2010 
- Legea 49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale. 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 29 martie 2010 
- Ordin nr. 14/2010 privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar in vederea recalcularii pensiei 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 6 ianuarie 2010 
- HG nr. 1456/2009 pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din HG nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001. 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 820 din 27 noiembrie 2009 
- Legea 360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 24 noiembrie 2009 
- Decizie nr. 134/2009 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nr. 36/2008 privind comisionul si tarifele care se percep de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale nr. 36/2008 privind comisionul si tarifele care se percep de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor din sistemul public de pensii 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 din 23 iunie 2009 
- HG nr. 680/2009 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, pentru pensionari 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 12 iunie 2009.


Vizualizari: 1330