Pentru a beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului, asiguratul, fie mama sau tata, trebuie să îndeplinească stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat de 12 luni în ultimele 12 luni, înaintea intrării în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.

Documentaţia pentru obţinerea acestui drept trebuie depusă la sediul primăriei comunei, oraşului, municipiului pe raza căreia îşi are solicitantul domiciliul sau reşedinţa.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele:

- actul de identitate al solicitantului,
- certificatul de naştere al nou-născutului în copie legalizată,
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, biletul de ieşire din spital cu viza ginecolocului care a asistat la naştere, 
- livretul de familie sau certificatul de căsătorie al ambilor soşi,
- declaraţie pe proprie răspundere de la celălalt soţ în cazul în care acesta urmează să beneficieze de concediul de creştere a copilului şi a faptului că îngrijirea copilului va fi facută personal,
- dovadă, din partea angajatorului, din care să rezulte încadrarea în muncă a solicitantului.

• Dosarul de mai sus se depune după efectuarea concediului de alăptare.

Perioada de sarcină este 42 de zile, iar concediul de lăhuza (alăptare) este tot de 42 de zile, care se ia în considerare de la naşterea copilului.

• Concediul medical constituie stagiu de cotizare - art. 38 din Legea nr. 577/2003 pentru creşterea copilului de pâna la 2 ani.

Cererile se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la Direcţia Teritorială de Muncă, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv. Decizia se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Contestaţiile formulate împotriva deciziei se soluţionează potrivit legii conteciosului administrativ.
Cuantumul lunar al indemnizaţiei de creştere a copilului, începând cu data de 1 ianuarie 2006 este de 800 lei, iar în cazul reîntoarcerii la locul de muncă asiguratul primeşte o indemnizaţie de 300 lei pâna la terminarea perioadei îndreptăţite de a primi concediul pentru creşterea copilului.

Din 1 ianuarie 2007 se va acorda o indemnizaţie de 600 lei/lună, alocaţie de stat pentru copii în vârsta de pâna la 2 ani, respectiv 3 ani / 200 lei şi un stimulent de 100 lei/lună pentru reînceperea activităţii.


Vizualizari: 1349