Bunuri comune

Articolul 30 din Codul familiei reglementează bunurile comune ale soţilor astfel:

- bunuri corporale în mobile şi imobile,
- bunurile incorporale-drepturile reale, amintim aici dreptul de proprietate

Nu sunt bunuri comune cele dobândite de un soţ prin donaţie. Bunurile dobândite de concubini sunt reglementate de dreptul civil, relaţia acestora nefiind protejată prin instituţia căsătoriei; ei au o proprietate pe cote părţi, iar bunurile se vor împărţi ca şi în cazul coproprietăţii civile.

Bunuri proprii


Bunurile proprii sunt reglementate în art.31 din Codul Familiei.

Ele reprezintă o excepţie în raporturile patrimoniale ale căsătoriei:

- bunuri dobândite înaintea căsătoriei; 
- bunuri dobândite prin moştenire, legat (testament), donaţie dacă sunt comune;
- bunuri de uz personal şi cele destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi;
- bunuri deţinute ca premii, recompense, manuscrise, schiţe literare, proiecte de invenţii;
- indemnizaţia de asigurare sau despăgubirea pentru pagubele pricinuite pesoanei şi dreptul de asistenţă socială.

Obligaţiile soţilor

Obligaţiile soţilor sunt personale şi comune.

Obligaţii comune:

1. Cheltuielile făcute cu administrarea oricărui bun comun.
2. Cheltuieli făcute în urma obligaţiilor contractate de soţi împreună.
3. Obligaţii contractate pentru îndeplinirea nevoilor obţinute ale căsătoriei.
4. Obligaţia de a repara prejudiciul cauzat pentru însuşirea ilicită a unor bunuri.
5. Numai creditorii comuni pot urmări bunurile comune. Dacă acestea sunt insuficiente şi pot urmări şi bunuri proprii.


Vizualizari: 1330