Dispoziţie pentru instituirea curatelei sau tutelei asupra unui minor

- cerere din partea unei persoane fizice, aparţinător sau nu al minorului,
- copie certificat de naştere al minorului,
- adeverinţă privind situaţia şcolară a minorului, dacă are vârstă şcolară,
- adeverinţă medicală a copilului,
- declaraţie din partea persoanei care doreşte să fie numită curator sau tutore,
- documente din care să reiasă veniturile pentru curator sau tutore, adeverinţă de salariat, cupon de pensie sau altă dovadă,
- adeverinţă medicală pentru curator sau tutore,
- inventar al tuturor bunurilor proprii ale minorului, dacă acestea există,
- copie certificat de deces al părinţilor minorului, în cazul tutelei,
- formulare completate de solicitant, dare de seamă anuală şi declaraţie de curator.

Dispoziţie pentru instituirea curatelei asupra unei persoane bolnave

- cerere din partea unei persoane fizice, aparţinător al bonvaului,
- copie după actul de identitate sau buletinul de identitate al bonavului,
- adeverinţă medicală din care să se ateste starea sănătăţii bolnavului, care se impune curatela,
- cupon de pensie din care să reiasă veniturile bolnavului,
- copie după actul de identiate sau buletinul de identitate al curatorului,
- adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate a curatorului, si acceptul că poate să îngrijească o persoană bolnavă,
- documente din care să reiasă veniturile curatorului, adeverinţă, cupon de pensie, etc
- inventar al bunurilor bolnavului, dacă este cazul, 
- declaraţie scrisă, pe propria răspundere, că doreşte să fie numit curator al persoanei bolnave în cauză..

Dispoziţie pentru instituirea tutelei asupra unei persoane majore

- sentinţa judecătoreasacă de punere sub interdicţie,
- copie după actul de identitate sau buletinul de identitate al bonavului,
- adeverinţă medicală din care să se ateste starea sănătăţii bolnavului, care se impune curatela,
- cupon de pensie din care să reiasă veniturile bolnavului,
- adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate a curatorului, si acceptul că poate să îngrijească o persoană bolnavă,
- documente din care să reiasă veniturile curatorului, adeverinţă, cupon de pensie etc,
- inventar al bunurilor bolnavului, dacă este cazul,
- declaraţie scrisă, pe propria răspundere că doreşte să fie numit tutore al persoanei bolnave în cauză,
- solicitanul, numit tutore trebuie anual să întocmească o dare de seamă.


Vizualizari: 19868