Executivul a modificat, printr-un proiect de Lege, Legea nr.469/2002.

Măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

Executivul a decis eliminarea termenului de graţie de 30 de zile, acordat după data scadenţei pentru plata facturilor, de care beneficiau agenţii economici debitori, potrivit Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale.

Potrivit noilor reglementări, în contractele încheiate, părtile contractante pot prevedea ca în cazul neîndeplinirii pâna la scadenta sau pâna la un alt termen stabilit convenit a obligatiilor efectuarii platilor, debitorii să plateasca în afara sumei datorate, penalitaţi pentru fiecare zi de întârziere. Calculul penalităţilor începe cu prima zi de după data scadenţei.

Modificarea legislativă are scopul de a îmbunatăţi circuitul comercial, lăsând la latitudinea părţilor contractuale posibilitatea acordării unui termen de graţie. Plata cu celeritate de către debitori în termenul scadent prevăzut în contract va putea limita acumularea de pierderi, dobânzi şi penalitati calculate. 


Vizualizari: 1295