EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI 

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 29 mai 1995 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

ARTICOL UNIC Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, emisa in temeiul art. 1 lit. k) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, cu urmatoarele modificari: 

Articolul 4 alineatul (1) litera b) se completeaza si va avea urmatorul cuprins: 

"b) are studii economice superioare in specialitatea Contabilitate-finante, cu diploma recunoscuta de Ministerul Invatamintului si practica in specialitate de cel putin 3 ani, sau studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Invatamintului si practica in specialitate de cel putin 5 ani." Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 mai 1995 , cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei. 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 
ADRIAN NASTASE 


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei. 

PRESEDINTELE SENATULUI 
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN


Vizualizari: 1161