Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 01/06/2005

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.281 din 30 decembrie 2004, cu urmatoarele modificari si completari: 

1. La articolul I punctul 1, articolul 17 va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 17 

Cotele de impozitare 

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%, cu exceptiile prevazute la art. 38." 

2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduc punctele 11-16 cu urmatorul cuprins: 

"11. Alineatul (3) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins: 

(3) Contribuabilii care au optat pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vanzare cu plata in rate, pe masura ce ratele devin scadente, beneficiaza in continuare de aceasta facilitate pe durata derularii contractelor respective; cheltuielile corespunzatoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului.ť 

12 

. La articolul 21 alineatul (3), litera f) se abroga. 

13. La alineatul (4) al articolului 21, dupa litera r) se introduce litera s) cu urmatorul cuprins: 

s) cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. g) si m).ť 

14. Alineatul (12) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins: 

(12) Contribuabilii care au investit in mijloace fixe amortizabile sau in brevete de inventie amortizabile si care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentand 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii in functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie, pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligatia sa pastreze in patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculeaza si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii.ť 

15. Alineatul (5) al articolului 30 se abroga. 

16. La titlul II, capitolul IV se abroga." 


Vizualizari: 1234