Adunarea Generala a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, in temeiul art.32, din Legea nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania a adoptat prezentul Statut.
 

CAPITOLUL I 

PRINCIPII GENERALE

Art.1 Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania se organizeaza si functioneaza in baza L.460/2003 si a prezentului Statut, ca organizatie profesionala, cu personalitate juridica, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial. Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania este autonom in raport cu orice autoritate publica sau persoana juridica de drept privat si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni.

Art.2 Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania reprezinta interesele profesiunilor de biochimist ,biolog si chimist in sistemul sanitar din Romania, asigura propasirea si pastrarea prestigiului acestei profesiuni in cadrul vietii sociale, avand totodata ca principal obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii acestor profesiuni, aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitiul profesiunilor.

Art.3 Ca autoritate publica in domeniu, Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania participa, potrivit art.24 din L.460/2003, la elaborarea actelor normative ce reglementeaza domeniul profesional, pentru care scop tine legatura cu Comisiile de Sanatate ale Parlamentului si Ministerul Sanatatii si realizeaza atributiile conferite de L.460/2003 si alte legi speciale.

Art.4 Ca organizatie profesionala, Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a lor in exercitarea profesiei, asigura respectarea de catre acestia a obligatiilor ce le revin fata de bolnav si de sanatatea publica.

Art.5 1) Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania reprezinta interesele profesiilor de biochimist ,biolog si chimist si actioneaza prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acestora si pentru ridicarea prestigiului lor in cadrul vietii sociale nationale, europene si internationale.

2) Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania recunoaste urmatoarele organizatii europene si internationale ca fiind reprezentative pentru membrii sai :

- Forumul Societatilor Europene de Chimie Clinica si Medicina de Laborator (FESCC)

- Confederatia Comunitatii Europene de Chimie Clinica si Medicina de Laborator (EC4) 

- Federatia Internationala de Chimie Clinica si Medicina de Laborator ( IFCC)

3) a) Membrii Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor din sistemul sanitar din Romania isi insusesc titlurile profesionale de „ Chimist Clinician” si „ Specialist European in Chimie Clinica si Medicina de Laborator”, abreviat in toate tarile membre ale Uniunii Europene „EurClinChem” si adoptate in documentele EC4 din septembrie 2002 de la Amsterdam.

b) Dupa inregistrarea membrilor sai in Registrul Unic National si aplicarea criteriilor EC4, Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania va face demersuri pentru inregistrarea membrilor sai in Registrul European al Chimistilor Clinicieni.

Art.6 Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar , prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale. Pentru indeplinirea atributiilor si obiectivelor conferite de lege si prezentul Statut, organele reprezentative ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania pot intra in relatii cu diferite organisme similare din alte state.

Art.7 Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania isi exercita atributele de autoritate publica si profesionala, conferite de lege si de prezentul Statut, in patru domenii principale de activitate:

a) profesional-stiintifica si initiativa legislativa;

b) jurisdictie profesionala, litigii ;

c) economic-social si asigurari sociale de sanatate;

d) administrativ – organizatoric.

Art.8 Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania este organizat si functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti.

Art.9 Alegerea organelor reprezentative si de conducere ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania se face, de jos in sus, cu respectarea principiilor democratice si a egalitatii tuturor membrilor.

Art.10 Sediul Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania este in Municipiul Bucuresti. 
 

CAPITOLUL II

MEMBRII ORDINULUI BIOCHIMISTILOR, BIOLOGILOR SI CHIMISTILOR IN SISTEMUL SANITAR DIN ROMANIA.

DREPTURI SI OBLIGATII.
 

SECTIUNEA 1

MEMBRII ORDINULUI BIOCHIMISTILOR, BIOLOGILOR SI CHIMISTILOR IN SISTEMUL SANITAR DIN ROMANIA

Art.11 Sunt membri ai Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania toti biochimistii. biologii si chimistii, cetateni romani si autorizati sa practice aceste profesiuni in sistemul sanitar din Romania; la cerere, pot fi membri OBBCSSR specialistii pensionari care nu mai desfasoara activitate profesionala precum si studentii facultatilor de profil din ultimul an de studiu.

Art.12 La cerere, membrii Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, care din motive obiective intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei , pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata.

Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezentul Statut.

Reluarea activitatii profesionale dupa o intrerupere a exercitarii profesiei mai mare de 5 ani, se poate face numai in baza unei reatestari profesionale organizata de Comisia Profesionala din cadrul Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania.

Art.13 Biochimistii, biologii si chimistii, cetateni straini carora li s-a aprobat, in conditiile legii, sa exercite profesiunile in sistemul sanitar pe teritoriul Romaniei, au obligatia de a se inregistra la Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania si de a respecta prezentul Statut, Codul de Conduita Profesionala, regulamentele profesiei si deciziile organelor de conducere ale corpului profesional.
 

SECTIUNEA 2

DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR ORDINULUI BIOCHIMISTILOR, BIOLOGILOR SI CHIMISTILOR IN SISTEMUL SANITAR DIN ROMANIA.

Art.14 Membrii Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania au urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale corpului profesional;

b) dreptul de a se adresa organelor abilitate ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania si de a primi informatiile solicitate;

c) dreptul de a participa la orice actiune a corpului profesional si de a fi informati in timp util despre acestea;

d) dreptul de a folosi, impreuna cu membrii sai de familie, toate dotarile sociale, profesionale, culturale si sportive ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania si ale Ordinelor judetene;

e) dreptul de a purta insemnele corpului profesional;

f) dreptul de a fi judecat pe baza prezumtiei de nevinovatie de catre organele competente ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania pentru abaterile deontologice si disciplinare;

g) dreptul de a contesta sanctiunile primite;

h) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situatii deosebite, atat personal cat si prin membrii sai de familie.

Art.15 Obligatiile membrilor Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania sunt urmatoarele:

a) sa respecte dispozitiile prezentului Statut, ale Codului de Conduita Profesionala, hotararile organelor de conducere ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania si regulamentele profesiei;

b) sa rezolve sarcinile ce le-au fost incredintate in calitate de membri sau reprezentanti ai corpului profesional;

c) sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere, la activitatile profesionale ori de pregatire profesionala, initiate ori organizate de catre organele de conducere nationale sau locale;

d) sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;

e) sa execute cu buna credinta sarcinile ce decurg din prezentul Statut ori stabilite prin hotararile organelor de conducere;

f) sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere in care sunt alesi, in cazul in care, in indeplinire unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;

g) sa pastreze secretul profesional;

h) sa pastreze in cadrul profesiei confidentialitate asupra dezbaterilor, opiniilor si voturilor exprimate in organele de conducere;

i) sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei profesionale si sa aiba un comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;

j) sa achite in termenul stabilit cotizatia datorata;

k) sa rezolve litigiile cu alti membri, in primul rand, prin intermediul medierii de catre comisiile de specialitate din cadrul Ordinului la care este inregistrat;

l) sa execute cu buna credinta atributiile ce ii revin in calitate de reprezentant sau membru in organele de conducere ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania sau colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art.16 Obligatiile membrilor Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, ce decurg din calitatea lor de specialisti in medicina de laborator si chimia clinica, sunt:

a) sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de etica profesionala si deontologie profesionala;

b) sa nu aduca prejudicii reputatiei corpului profesional sau altor membri, respectand statutul de corp profesional al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania; 

c) sa acorde cu promptitudine si neconditionat serviciile profesionale de urgenta, ca o indatorire fundamentala profesionala si civica;

d) sa informeze organele de conducere ale corpului profesional ori de cate ori constata sau apreciaza ca independenta profesiei le-a fost incalcata prin decizii administrative.

Art.17 Incalcarea obligatiilor de mai sus constituie abatere de la disciplina si deontologia profesionala si a celei de corp profesional. 
 

CAPITOLUL III.

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ORDINULUI BIOCHIMISTILOR, BIOLOGILOR SI CHIMISTILOR IN SISTEMUL SANITAR DIN ROMANIA
 

SECTIUNEA 1

DISPOZITII GENERALE

Art.18 Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania este reprezentat la nivelul ordinelor judetene respectiv cel al Municipiului Bucuresti de catre organismele de conducere judetene respectiv ale Municipiului Bucuresti.

Ordinele judetene respectiv cel al Municipiului Bucuresti au personalitate juridica de la data alegerii organelor de conducere si inregistrarii la administratia financiara.

Art.19 Raporturile dintre organele de conducere centrale si cele judetene respectiv de la nivelul municipiului Bucuresti se stabilesc conform dispozitiilor L.460/2003 si prezentului Statut.

Ele vor avea la baza autonomia organismelor judetene, respectarea principiului democratic in luarea deciziilor si a competentelor speciale stabilite de lege si prezentul Statut.
 

SECTIUNEA 2

ORGANELE DE CONDUCERE

Art.20 Organele de conducere, la nivel national, ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania sunt:

a) Adunarea Generala ;

b) Consiliul National;

c) Biroul Executiv.

ADUNAREA GENERALÃ NATIONALÃ

Art.21 Adunarea Generala a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania este alcatuita din reprezentanti alesi de adunarile generale judetene prin vot direct si secret.. Reprezentantii in Adunarea Generala sunt alesi pe o durata de 4 ani. Proportional cu numarul de membri inscrisi in evidenta consiliului judetean respectiv al Municipiului Bucuresti se vor alege un numar de 3 – 5 membri supleanti.

Art.22 Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

a) adopta Statutul, Regulamentul de Organizare si Functionare al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in 

sistemul sanitar din Romania, precum si Codul de Conduita profesionala;

b) aproba modificarea acestora;

c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si executia celui pentru exercitiul expirat;

d) alege dintre membrii sai comisia de cenzori si valideaza cenzorul expert contabil propus de catre Consiliul National;

e) adopta motiuni care sa reflecte pozitia Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania cu privire la aspecte de interes general in ceea ce priveste profesiile reprezentate ori statutul acestora in societate.

f) valideaza membrii Consiliului National. 

Art.23 Adunarea Generala adopta hotarari in prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai cu majoritate simpla de voturi.

Daca la prima convocare nu se realizeaza conditia de cvorum, dupa doua saptamani se va organiza o alta sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va putea adopta hotarari indiferent de numarul membrilor prezenti.

Art.24 Adunarea Generala este condusa de catre Presedintele Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania.

Art.25 Adunarea Generala ordinara sau extraordinara este convocata de catre:

a) Presedintele Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania; b) Cel putin 1/3 dintre membrii Consiliului National.

Art.26 Adunarea Generala se intruneste in sedinta ordinara in trimestrul intai al anului in curs.

CONSILIUL NATIONAL

Art.27 Consiliul National al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania este alcatuit din cate un reprezentant al fiecarui judet, din sase reprezentanti ai Municipiului Bucuresti si din opt reprezentanti ai laboratoarelor private. 

Consiliul National al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania poate fi asistat, cu rol consultativ, de cate un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Familiei si Ministerului Justitiei.

Art.28 Reprezentantii in Consiliul National pot primi, cu aprobarea Adunarii Generale Nationale, o indemnizatie de sedinta.

Cheltuielile cu deplasarea si diurna reprezentantilor in Consiliul National al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania sunt suportate de catre OBBCSSR.

Art.29 Consiliul National se intalneste in sedinte ordinare o data pe trimestru sau in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.

Sedintele ordinare sunt convocate de catre Presedintele Biroului Executiv. 

Art.30 Convocarea membrilor Consiliului National se face, dupa caz, prin:

a) scrisoare recomandata cu confirmare de primire; b) fax la sediul ordinului local al carui membru este respectivul reprezentant sau la unitatea, institutia la care reprezentantul isi desfasoara activitatea.

Art.31 Convocarea in una din modalitatile de mai sus se face cu cel putin 7 zile inaintea datei intrunirii Consiliului si este insotita de ordinea de zi si atunci cand este posibil de materialele, proiectele de decizii, acte normative etc. ce urmeaza a fi adoptate.

Materialele ce urmeaza a fi supuse dezbaterilor pot fi trimise si prin intermediul postei electronice.

Art.32 Sedintele extraordinare pot fi convocate de catre:

a) Presedintele Biroului Executiv;

b) La solicitarea a cel putin o treime din membrii Consiliului National;

Procedura de convocare a sedintelor extraordinare este cea prevazuta de art.31 si 32.

Art.33 Consiliul National lucreaza in prezenta a jumatate plus unul din numarul membrilor cu drept de vot si decide cu o majoritate absoluta de voturi.

Art.34 Hotararile Consiliului National al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania sunt obligatorii pentru organele judetene ale ordinelor si pentru toti membrii Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania.

Nerespectarea deciziilor Consiliului National sau a normelor care reglementeaza organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania constituie abatere de la disciplina de corp profesional si se sanctioneaza conform dispozitiilor art.102.

Art.35 Atributiile Consiliului National:

a) elaboreaza Statutul si Codul de Conduita Profesionala ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, precum si proiectele de modificare ale acestora;

b) fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare biolog, chimist si biochimist care lucreaza in sistemul sanitar din Romania;

c) gestioneaza bunurile Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;

d) poate sa creeze si sa subventioneze actiuni in interesul profesiilor reprezentate ori actiuni de intrajutorare sau de sponsorizare a membrilor ordinului;

e) solutioneaza, prin comisiile de specialitate, in termen de 30 de zile de la inregistrare, ca instanta superioara, contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu regulamentele proprii.

f) coordoneaza prin comisiile de lucru activitatea consiliilor judetene, respectiv al Municipiului Bucuresti;

g) adopta motiuni in care prezinta pozitia Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania fata de probleme ce intereseaza sau au legatura cu activitatea profesionala, cu rolul sau statutul profesiilor reprezentate, precum si in alte probleme de interes general;

h) alege Biroul Executiv al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;

i) aproba proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;

j) aplica, prin Comisia Superioara de Disciplina, sanctiunile prevazute de Legea 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;

k) alege dintre membrii sai pe cei care vor forma comisiile de lucru;

l) stabileste numarul comisiilor de specialitate, competentele acestora si regulamentul lor de functionare;

m) avizeaza programele de sanatate si actele normative promovate de Ministerul Sanatatii;

n) orice alte atributii pe care legea le stabileste in sarcina Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania.

Art.36 In cadrul Consiliului National, pentru realizarea atributiilor, functioneaza urmatoarele comisii de lucru:

1. Profesional - Stiintifica , Invatamant si Legislatie;

2. Studii si Strategii de Dezvoltare;

3. Economico- Sociala si Asigurari Sociale de Sanatate;

4. Imagine, Relatii Interne si Externe;

5. Acreditari si Avizari;

6. Jurisdictie Profesionala si Litigii;

7. Administrativa si Financiar- Contabila;

Comisiile sunt conduse de catre unul din membrii Biroului Executiv si, in functie de numarul de posturi si schema de personal aprobata de catre Consiliul National, sunt asigurate cu personal tehnic de specialitate sau administrativ. La nivel local se poate adopta o organizare asemanatoare.

Art.37 In functie de necesitatile concrete Consiliul National poate aproba infiintarea si a altor comisii de lucru sau constituirea de comisii de specialitate formate din specialisti in domeniu. Aceste comisii pot avea activitate permanenta sau temporara.

Art.38 Materialele supuse spre aprobare Consiliului National sunt avizate si fundamentate de catre comisia competenta.

Art.39 In aceste comisii de lucru ale Consiliului National, in cadrul Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania se pot infiinta departamente.

Consiliul National aproba regulamentele de organizare si functionare ale departamentelor.
 

BIROUL EXECUTIV

Art.40 Biroul Executiv al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania este format din 7 membri titulari : un presedinte, trei vicepresedinti, un secretar si doi membri, si 5 membri supleanti alesi in mod individual de catre Consiliul National dintre membrii sai. 

Art.41 Membrii Biroului Executiv pot primi o indemnizatie lunara, al carei cuantum se aproba de Consiliul National.

Art.42 Biroul Executiv lucreaza legal in prezenta a minimum trei dintre membrii sai si ia decizii valabile cu votul majoritatii membrilor .Prezenta presedintelui la sedinte este obligatorie.

Biroul Executiv se intruneste o data la doua saptamani sau ori de cate ori este cazul, la cererea Presedintelui sau a cel putin patru dintre membrii sai.

Art.43 Atributiile Biroului Executiv:

a) asigura activitatea permanenta a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;

b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;

c) intocmeste raportul anual de activitate si gestiune, pe care il supune aprobarii Consiliului National;

d) accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute OBBCSR;

e) executa hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului National;

f) elaboreaza si supune spre avizarea Consiliului National proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe baza bugetelor locale;

g) indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Consiliul National;

h) informeaza Consiliul National cu privire la deciziile emise intre sedintele consiliului.

Art.44 Biroul Executiv coordoneaza activitatea Comisiilor de lucru ale Consiliului National.

Art.45 Presedintele Biroului Executiv al Consiliului National este presedintele Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania.

Art.46 Atributiile Presedintelui:

a) reprezinta Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania in relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate;

b) incheie contracte si conventii in numele Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania cu aprobarea Biroului Executiv;

c) convoaca si conduce sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului National;

d) aduce la indeplinire deciziile Biroului Executiv, hotararile Consiliului National date in sarcina sa si rezolva problemele si lucrarile curente;

e) angajeaza personalul de specialitate si administrativ, cu aprobarea Biroului Executiv.

Art.47 Presedintele Biroului Executiv pastreaza si foloseste stampila Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania si are drept de semnatura in banca.

In lipsa sa poate mandata pe oricare dintre membrii Biroului Executiv pentru a realiza competentele care ii revin sau numai o parte dintre acestea.
 

SECTIUNEA 3

ATRIBUTIILE COMISIILOR DE LUCRU ALE CONSILULUI NATIONAL

Art.48 Comisiile de lucru ale Consiliului National sunt competente in probleme integrative si de strategie si indeplinesc atributiile stabilite de prezentul Statut sau stabilite prin hotararea Consiliului National.

Art.49 Comisia Profesional – Stiintifica, Invatamant si Legislatie urmareste si controleaza in activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale biochimistilor, biologilor si chimistilor in sistemul sanitar din Romania, prin programe de educatie continua, specializare, ridicare si mentinere a standardelor de calitate ale actului profesional, acces egal si echitabil la grade si titluri specifice profesiei.

Art.50 Comisia Profesional – Stiintifica si de Invatamant isi desfasoara activitatea pe urmatoarele directii:

a) educatie profesionala continua;

b) examene si concursuri;

c) invatamant profesional si alte forme de pregatire profesionala;

d) sustinerea manifestarilor stiintifice si a actiunilor de cercetare in domeniul laboratorului clinic, invatamantului si cercetarii bio-medicale;

e) practicarea independenta a profesiilor de biochimist, biolog si chimist.

f) Legislatie specifica profesiilor reprezentate.

Art.51 Comisia Profesional – Stiintifica , Invatamant si Legislatie analizeaza si propune imbunatatirea legislatiei in domeniul sanitar si ia masurile necesare asigurarii unui cadru legal coerent si adecvat practicii profesionale. Ea are drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare si asigurare a calitatii actelor profesionale: acreditare, standardizare, certificate de calitate, ghiduri de practica profesionala etc.

Art.52 In realizarea competentelor sale, Comisia Profesional–Stiintifica, Invatamant si Legislatie indeplineste si urmatoarele activitati:

a) studiaza situatia cererii de servicii medicale de laborator ;

b) promoveaza ridicarea continua a nivelului profesional, facilitand participarea biochimistilor, biologilor si chimistilor din sistemul sanitar, invatamant si cercetare bio-medicala la programe de perfectionare profesionala din tara sau strainatate;

c) sprijina procurarea de material documentar de specialitate, cat si organizarea de manifestari profesionale si stiintifice;

d) elaboreaza programe si standarde de acreditare periodica a competentei profesionale;

e) propune organelor competente cifra de scolarizare in invatamantul universitar si postuniversitar de profil.

f) propune acte normative de aliniere la legislatia UE in domeniul laboratoarelor medicale.

Art. 53 Comisia de Studii si Strategii de Dezvoltare exercita urmatoarele atributii principale:

a) analizeaza situatia personalului si a serviciilor de laborator, in functie de nevoile Romaniei;

b) propune obiective strategice, programe si proiecte de dezvoltare si restructurare;

c) planifica si urmareste realizarea programelor;

d) realizeaza si monitorizeaza proiecte;

e) elaboreaza informari si sinteze pentru Biroul Executiv si Consiliul National.

Art.54 Comisia Studii si Strategii de Dezvoltare realizeaza sinteze in legatura cu aplicarea sistemului normativ in materie profesionala si propune Consiliului National si Biroului Executiv adoptarea masurilor strategice efective pentru modificarea si adoptarea actelor normative in beneficiul societatii romanesti si corpului profesional din Romania.

Art.55 Comisia Economico - Sociala si de Asigurari Sociale de Sanatate sustine obiectivele economice si sociale ale corpului profesional din Romania, adaptandu-le in permanenta conditiilor existente in plan national si international.

Art.56 Comisia Economico - Sociala si de Asigurari Sociale de Sanatate reprezinta biochimistii, biologii si chimistii care lucreaza in sistemul de asigurari sociale de sanatate, urmarind apararea drepturilor, intereselor si a demnitatii profesiunii lor, precum si eliminarea oricaror fel de ingerinte in exercitarea actului profesional. Comisia Economico - Sociala si de Asigurari Sociale de Sanatate supravegheaza desfasurarea raporturilor dintre acesti specialisti care lucreaza in sistemul de asigurari Sociale de Sanatate si sistemul de asigurari de sanatate. Comisia ia toate masurile care se impun pentru asigurarea libertatii profesiei si a apararii statutului lor in societate, inclusiv cu privire la raportul dintre importanta sociala a activitatii profesionale si veniturile acestora.

Art.57 Presedintele Comisiei Economico - Sociale si de Asigurari Sociale de Sanatate reprezinta Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania si biochimistii, biologii si chimistii din sistemul de Asigurari Sociale de Sanatate in fata organismelor specializate ale Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate la nivel central. La nivel local, reprezentativitatea se va realiza pe baza principiilor autonomiei.

Art.58 Presedintele Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, impreuna cu presedintele Comisiei Economico - Sociale si de Asigurari Sociale de Sanatate, reprezinta Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania la nivel central pentru negocierea, elaborarea, incheierea sau incetarea contractelor cadru (colective) privind furnizarea serviciilor profesionale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Art.59 Comisiile Social - Economice si de Asigurari Sociale de Sanatate de la nivel judetean respectiv Municipiul Bucuresti supravegheaza modul de aplicare a negocierilor realizate de catre Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania la nivel central, in sensul ca:

a) asista pe membrii lor la incheierea contractelor individuale privind furnizarea de servicii profesionale;

b) reprezinta si apara interesele membrilor lor in fata partenerilor contractuali;

c) actioneaza si reprezinta in fata instantelor judecatoresti interesele membrilor la cererea acestora;

d) mediaza, la cerere, rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor dintre specialistii contractantii in sistemul de asigurari sociale de sanatate si casele de asigurari sociale de sanatate;

e) ofera consultatii de specialitate cu privire la incheierea, executarea si incetarea contractelor privind furnizarea de servicii profesionale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate;

f) intervine prompt si actioneaza prin toate mijloacele legale, inclusiv actionarea in fata instantelor judecatoresti, atunci cand sunt incalcate drepturile membrilor lor ce decurg din incheierea contractelor privind furnizarea de servicii profesionale.

Art.60 Prin intermediul Comisiei Economico – Sociale de la nivel judetean sau al Municipiului Bucuresti, Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania participa la elaborarea si avizarea regulamentelor de ordine interioara a laboratoarelor, efectueaza controlul privind respectarea regulamentelor de ordine interioara si de indeplinire a atributiilor conform fisei postului, organizeaza si incurajeaza activitatile cultural-artistice si sportive ale membrilor sai si a familiilor acestora, gospodareste si dezvolta baza proprie de recreere si sport, contribuie la protejarea membrilor si a familiilor acestora prin acordarea, in limita posibilitatilor, de ajutoare materiale.

Art.61 Comisia de Jurisdictie Profesionala si Litigii realizeaza atributiile Consiliului National cu privire la solutionarea cauzelor disciplinare si aplicarea sanctiunilor disciplinare. Comisia de Jurisdictie Profesionala si de Litigii de la nivelul Consiliului National reprezinta Comisia Superioara de Disciplina. La nivelul consiliilor teritoriale functioneaza comisii de disciplina teritoriale.

Art.62 Comisia Superioara de Disciplina solutioneaza ca instanta de al doilea grad de jurisdictie (de recurs) contestatiile introduse la deciziile Consiliilor Judetene cu privire la solutiile comisiilor de disciplina judetene respectiv cea a Municipiului Bucuresti.

Art.63 Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinara se face in temeiul cadrului legal, a prezentului Statut, a Codului de Deontologie profesionala, a regulamentelor de ordine interna a laboratoarelor medicale si a fisei postului, asigurandu-se o inalta moralitate profesionala in randurile corpului profesional.

Art.64 Excluderea unui membru din cadrul Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, implica retragerea avizului acordat pentru obtinerea autorizatiei de libera practica. Ca urmare a acestei masuri, membrii Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania vor inceta orice relatii profesionale cu persoana in cauza, masura urmand a fi facuta publica.

Art.65 In cazul unor actiuni care lezeaza onoarea profesionala a membrilor Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania si/sau a corpului profesional in ansamblu, indiferent de mijloacele de realizare, Comisia de Jurisdictie Profesionala si Litigii va uza de dreptul la replica, cerand ferm autorilor unor astfel de actiuni sa le retracteze sau sa le rectifice.

La nivel judetean respectiv al Municipiului Bucuresti astfel de atributii se realizeaza pe baza principiului autonomiei organizatorice si functionale.

Art.66 Prin Comisia de Jurisdictie Profesionala si Litigii de la nivel judetean respectiv al Municipiului Bucuresti se sesizeaza incercarea de practica ilegala a profesiilor de biochimist, biolog si chimist in sistemul sanitar pe teritoriul Romaniei. Dreptul de a sustine actiunea in justitie revine presedintelui consiliului judetean respectiv al Municipiului Bucuresti sau persoanei mandatate de catre acesta.

Art.67 Comisia Imagine, Relatii Interne si Externe are ca obiectiv realizarea legaturilor dintre Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania si structuri guvernamentale, non guvernamentale, judetene, nationale si internationale. Relatia cu publicul si mass-media se asigura prin intermediul presedintelui acestei comisii sau a presedintelui biroului executiv.

Art.68 Comisia Acreditari si Avizari are ca obiectiv impunerea unor standarde si criterii de asigurare a calitatii actului profesional pe teritoriul Romaniei. In acest sens comisia indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza si propune criteriile si metodologia pentru acordarea si revocarea avizului pentru autorizatia de libera practica, a avizului pentru autorizatia de infiintare si functionare a laboratoarelor medicale, precum si metodologia de emitere a autorizatiei de libera practica; 

b) participa la comisiile centrale de acreditari profesionale din cadrul sistemului de asigurari de sanatate;

c) propune si avizeaza metodologia de acreditarea a laboratoarelor;

d) elibereaza avizele pentru autorizatia de libera practica si avizele pentru autorizatia de infiintare si functionare a laboratoarelor particulare;

e) participa la acreditarea furnizorilor de servicii de laborator medical;

f) aduce la indeplinire alte sarcini trasate de Consiliul National.

Art.69 Comisia Administrativa si Financiar - Contabila are urmatoarele atributii:

a) tine evidenta biochimistilor, biologilor si chimistilor cu drept de libera practica, si a laboratoarelor medicale din raza judetului respectiv sau a Municipiului Bucuresti.

b) asigura asistenta juridica curenta a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, alta decat cea legata de exercitarea profesiei de biochimist, biolog si chimist , inclusiv fundamentarea juridica a deciziilor Consiliului National;

c) gestioneaza patrimoniul si tine evidenta financiar contabila;

d) centralizeaza cotizatiile si celelalte venituri;

e) asigura activitatea de birotica;

f) propune Consiliului National nivelul cotizatiei si a partii din aceasta care trebuie virata de structurile judetene catre organele centrale;

g) fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

h) fundamenteaza si propune Biroului Executiv al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania necesarul de personal de executie;

i) controleaza gestiunea ordinelor judetene;

j) pregateste si asigura desfasurarea sedintelor Adunarii Generale , Consiliului National, si Biroului Executiv al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania.

La nivel judetean respectiv al Municipiului Bucuresti astfel de atributii se realizeaza pe baza principiului autonomiei organizatorice si functionale.
 

SECTIUNEA 4

PERSONALUL

Art.70 In limita numarului de posturi aprobat de catre Consiliul National si a schemei de organizare si functionare, Biroul Executiv, in functie de necesitatile concrete si urmare a notei de fundamentare a Comisiei Administrative si Financiar Contabile, poate angaja, in conditiile legii, personal de specialitate, tehnic si administrativ.

Art.71 Pentru lucrari de specialitate care nu presupun o activate continua sau pentru consultatii de specialitate in anumite domenii, Biroul Executiv poate contracta servicii platite pe lucrare, tema sau proiect cu specialisti in domeniu.

Art.72 Activitatea curenta a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania este condusa de Presedintele Biroului Executiv.
 

CAPITOLUL IV

ORGANELE DE CONDUCERE LA NIVEL LOCAL
 

SECTIUNEA 1

ORGANELE DE CONDUCERE

Art.73 Organele de conducere la nivelul ordinului judetean respectiv al Municipiului Bucuresti sunt:

1. Adunarea Generala;

2. Consiliul Judetean;

3. Biroul Executiv 
 

SECTIUNEA 2.

ADUNAREA GENERALÃ JUDETEANÃ

Art.74 Adunarea Generala este formata din toti biochimistii, biologii si chimistii inscrisi in ordinul respectiv si care isi desfasoara activitatea de baza in raza ordinului teritorial respectiv. Adunarea Generala judeteana alege reprezentantii in Consiliul Judetean respectiv cel al municipiului Bucuresti care sunt si reprezentantii in Adunarea Generala Nationala.

Art.75 Adunarea Generala se intruneste anual in sedinte ordinare si, in mod exceptional, in sedinte extraordinare.

Art.76 Sedintele pot fi convocate de:

a) Consiliul judetean;

b) Presedintele ordinului judetean, respectiv cel al Municipiului Bucuresti;

Biroul Executiv al consiliului judetean, respectiv cel al Municipiului Bucuresti;

c) 1/3 dintre membrii sai;

d) Presedintele Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania la solicitarea Consiliului National.

Art.77 Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

a) alege membrii consiliului judetean care sunt si reprezentantii in Adunarea Generala Nationala

b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli;

c) aproba executia bugetara;

d) descarca de gestiune consiliul;

e) analizeaza raportul de activitate al consiliului;
 

SECTIUNEA 3.

CONSILIUL JUDETEAN, RESPECTIV CEL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI.

Art.78 Consiliul judetean respectiv cel al Municipiului Bucuresti are un numar de membri proportional cu numarul membrilor inscrisi in evidenta, alesi de catre Adunarea Generala conform proportiilor stabilite in art.36 din L.460/2003.

Art.79 Principalele atributii ale consiliilor judetene si ale consiliului Municipiului Bucuresti sunt urmatoarele:

a) conduce activitatea ordinului intre sedintele Adunarii Generale;

b) alege membrii Biroului Executiv;

c) aproba comisia de cenzori;

d) aproba indemnizatiile lunare ale membrilor Biroului Executiv;

e) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale;

f) aplica si urmareste aducerea la indeplinire in teritoriu a hotararilor organelor nationale ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;

g) alege dintre membrii sai comisiile de lucru;

h) apara si reprezinta interesele profesionale ale membrilor lor inclusiv in fata instantelor judecatoresti si a altor autoritati publice.

Consiliul Municipiului Bucuresti desemneaza 5 membri care, alaturi de Presedintele Ordinului Municipal, sa reprezinte Municipiul Bucuresti in Consiliul National.
 

SECTIUNEA 4

BIROUL EXECUTIV JUDETEAN SI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Art.80 Biroul Executiv este format din: presedinte, trei vicepresedinti si un secretar alesi de catre consiliu dintre membrii sai.

Art.81 Biroul Executiv se intruneste in sedinte ordinare lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a cel putin doi dintre membrii sai. Biroul Executiv lucreaza in prezenta a cel putin trei dintre membrii sai si ia decizii cu votul a minimum trei membri.

Art.82 Biroul Executiv are urmatoarele atributii:

a) asigura activitatea ordinului intre sedintele consiliului;

b) aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului;

c) executa hotararile Adunarii Generale si ale consiliului;

d) elaboreaza si supune spre avizarea consiliului proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

e) executa deciziile organelor nationale de conducere si raspunde de aducerea lor la indeplinire in teritoriu;

f) informeaza consiliul cu privire la deciziile emise si activitatea desfasurata intre sedintele consiliului.
 

SECTIUNEA 5

PRESEDINTELE BIROULUI EXECUTIV JUDETEAN

Art.83 Presedintele Biroului Executiv al Consiliului Judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti este presedintele Ordinului Biochimistilor, biologilor si chimistilor la nivel local.

Art. 84 Atributiile presedintelui:

a) reprezinta Ordinul local in relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate;

b) reprezinta Ordinul local in Consiliul National al OBBCSR;

c) incheie contracte si conventii cu aprobarea Biroului Executiv;

d) convoaca si conduce sedintele Adunarii Generale locale si ale Consiliului local;

e) aduce la indeplinire deciziile Biroului Executiv, hotararile Consiliului local date in sarcina sa si rezolva problemele si lucrarile curente;

f) angajeaza personalul de specialitate si administrativ, cu aprobarea Biroului Executiv.
 

CAPITOLUL V

VENITURI SI CHELTUIELI

Art.85 Veniturile Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania se constituie din:

a) taxa de inscriere;

b) cotizatiile membrilor;

c) donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice;

d) legate;

e) drepturi editoriale;

f) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;

g) fonduri rezultate din manifestarile culturale si stiintifice;

h) alte surse.

Art.86 Taxa de inscriere in Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania este de 10% din salariul minim pe economie.

Art.87 Cotizatiile datorate si neplatite, in termenul fixat de catre consiliul national, de catre membrii Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania determina plata unor penalitati de 0.2% pe zi intarziere din valoarea datorata.

Art.88 Neplata cotizatiei datorate Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania in termen de 3 luni de la expirarea datii stabilite de Consiliul National pe o perioada de 6 luni si dupa atentionarea scrisa a Consiliului local se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de membru al OBBCSR pana la plata cotizatiei datorate si a penalitatilor aferente.

Sanctiunea se aplica de catre Comisia Superioara de Disciplina la sesizarea Comisiei Administrative si Financiar Contabile a ordinului teritorial.

Aceeasi sanctiune se aplica si presedintilor Consiliilor Judetene si presedintilor Comisiilor Administrative ale ordinelor teritoriale. 

Art.89 Cuantumul cotizatiei de membru al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania se stabileste de catre Consiliul National al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania.

Modalitatea si termenul de plata se stabileste de catre Consiliul National al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania.

Art.90 Obligatia urmaririi platii si efectuarii virarii cotizatiei in contul OBBCSSR revine presedintelui consiliului teritorial.

Art.91 Fondurile banesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administratie (salarizare, plata personal, procurare mijloace fixe sau de inventar, etc.), finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse prin concurs specialistilor reprezentati, intrajutorarea membrilor cu venituri mici si a familiilor lor, crearea de institutii cu scop filantropic si stiintific, alte cheltuieli aprobate de catre Consiliul National al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, iar la nivel teritorial de catre consiliile judetene respectiv cel al Municipiului Bucuresti.

Art.92 Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, la nivel central, are un cont bancar. Dreptul de semnatura in banca apartine presedintelui Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania. Acesta poate imputernici si o alta persoana cu dreptul de semnatura in banca.

Art.93 Membrii Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania care sunt exclusi nu au nici un drept sa revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile Colegiului si nici pe acela de a ridica pretentii asupra taxelor de inscriere, cotizatiilor sau altor eventuale contributii banesti sau materiale realizate catre Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Roman 
 

CAPITOLUL VI

SANCTIUNI SI PROCEDURI DISCIPLINARE
 

SECTIUNEA 2.

DISPOZITII GENERALE

Art.94 Constituie abatere disciplinara fapta savarsita cu vinovatie prin care se incalca legile si regulamentele specifice profesiilor de biochimist, biolog si chimist , Codul Deontologic, prevederile prezentului Statut sau care este de natura a prejudicia onoarea si prestigiul profesiei sau ale corpului profesional, precum si declaratiile nereale facute in fata organismelor profesiei.

Art.95 Raspunderea disciplinara a biochimistului, biologului si chimistului nu exclude raspunderea civila, penala, administrativa sau materiala a acestuia.

Art.96 Actiunea disciplinara poate fi pornita in termen de cel mult 1 an de la data savarsirii faptei sau a cunoasterii consecintelor prejudiciabile.

Art.97 Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta, care va fi avuta in vedere la aplicarea sanctiunii.

Art.98 Consiliile Judetene si Consiliul National, pentru sanctiunile aplicate de catre acestea, sunt obligate sa tina evidenta sanctiunilor aplicate fiecarui membru si sa comunice situatia disciplinara la cererea organismelor profesiei.

Art.99 La nivelul fiecarui ordin teritorial se organizeaza si functioneaza o comisie de disciplina profesionala alcatuita din 3 pana la 5 membri, alesi de catre consiliul respectiv dintre membrii sai.

La nivelul Consiliului National se organizeaza si functioneaza Comisia Superioara de Disciplina alcatuita din 5 – 7 membri.

Membrii comisiei de disciplina se aleg dintre biochimistii ,biologii si chimistii cu o vechime de peste 7 ani in profesie si fara sanctiuni disciplinare. 

Art.100 Abaterea disciplinara angajeaza raspunderea disciplinara a faptuitorului, caruia i se poate aplica una din urmatoarele sanctiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) vot de blam;

d) suspendarea, pe un interval de 6-12 luni, a calitatii de membru al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;

e) retragerea calitatii de membru al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania si propunerea catre Ministerul Sanatatii pentru retragerea autorizatiei de libera practica;
 

SECTIUNEA 2 

REGULI PROCEDURALE.

Art.101 Plangerea, sesizarea, impotriva unui biochimist, biolog si chimist in sistemul sanitar se adreseaza Ordinului al carui membru este acesta. Aceasta este inregistrata numai daca contine elemente de identificare: numele, prenumele, locul de munca al specialistului impotriva caruia se face plangere, precum si numele, prenumele, adresa si semnatura petentului. Plangerea se depune personal sau prin mandat cu procura ori poate fi trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Nu se inregistreaza plangerile trimise prin fax.

Art.102 Plangerea este inaintata Biroului Executiv al consiliului judetean respectiv al Municipiului Bucuresti care, dupa caz, va hotari:

a) respingerea plangerii ca vadit nefondata;

b) declansarea procedurii disciplinare;

Plangerea, impreuna cu decizia Biroului Executiv de incepere a anchetei disciplinare, se inainteaza Comisie de Jurisdictie Profesionala.

Art.103 Biroul Executiv poate sesiza si dispune inceperea anchetei disciplinare si din oficiu autosesizandu-se.

Art.104 Ancheta disciplinara este efectuata de catre comisia de disciplina care este obligata sa audieze biochimistul, biologul sau chimistul cercetat disciplinar.

Fata de natura cauzei, comisia de disciplina poate consulta o comisie de specialitate formata din personalitati in domeniu.

Art.105 Dupa ascultarea specialistului impotriva caruia s-a pornit actiunea disciplinara, eventual a martorilor si a persoanei care a facut plangerea, comisia de disciplina, cu majoritate de voturi, stabileste printr-o decizie una din urmatoarele solutii:

a) stinge actiunea disciplinara daca fapta nu constituie abatere disciplinara;

b) aplica una din sanctiunile prevazute de art.102 si o comunica spre adoptare Consiliului Judetean;

c) trimite cauza spre solutionare la Consiliul National daca se apreciaza ca sanctiunea ce se impune in cauza este de competenta Consiliului National;

Art.106 Decizia adoptata in solutionarea cauzei trebuie sa cuprinda:

a) numarul deciziei si data pronuntarii;

b) componenta comisiei de disciplina;

c) descrierea pe scurt a faptei;

d) aratarea masurilor de cercetare a faptei (declaratiile partilor, martorii care au fost audiati, inscrisurile, documentele cercetate si retinute in solutionarea cauzei etc.);

e) sanctiunea aplicata;

f) temeiul legal al adoptarii ei;

g) termenul de contestare si instanta competenta.

h) semnatura presedintelui comisiei si stampila ordinului.

Art.107 Decizia adoptata de catre Consiliul de la nivel teritorial se comunica persoanei cercetate si celei care a facut sesizarea si Biroului Executiv al Consiliului National.

Art.108 Impotriva deciziei Consiliului de la nivel teritorial, cel sanctionat poate face contestatie in termen de 30 de zile de la data comunicarii ei.

Daca in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sanctionare nu se depune contestatie, decizia de sanctionare se comunica unitatii profesionale cu care specialistul sanctionat se afla in raporturi de munca, precum si Ministerului Sanatatii, dupa caz.

Art.109 Contestatia se depune la Consiliul Judetean, care in termen de 10 zile este obligat ca, impreuna cu dosarul cauzei, sa o trimita Consiliului National Contestatia este suspensiva de executare.

Art.110 Solutionand contestatia, Comisia Superioara de Disciplina a Consiliului National, dupa ascultarea partilor, poate adopta una din urmatoarele solutii:

a) admite contestatia si pe cale de consecinta propune Consiliului National anularea deciziei Consiliului Judetean;

b) admite in parte contestatia si propune Consiliului National aplicarea unei sanctiuni mai mici decat sanctiunea aplicata la nivel local;

c) respinge contestatia si mentine decizia pronuntata de catre Consiliul Judetean;

d) propune Consiliului National aplicarea uneia din sanctiunile prevazute de Legea 460/2003 in competenta sa.

Art.111 Decizia Comisiei Superioare de Disciplina va contine elementele prevazute la art.110.

Art.112 Solutionarea cauzelor disciplinare se va face cu celeritate.
 

CAPITOLUL VII

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.113 Membrii Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania sunt obligati ca, atunci cand se gasesc intr-o situatie conflictuala, litigioasa, legata de exercitarea profesiei cu alt membru al Ordinului, inainte de a apela la instantele de judecata, la mijloacele mass-media sau interventia altor autoritati, sa apeleze la comisia de litigii a consiliului judetean, respectiv a Municipiului Bucuresti.

Art.114 Comisia de litigii convoca partile in litigiu si pe baza probelor administrate de catre parti si a acelora pe care, considerandu-le necesare, le va solicita, va incerca solutionarea amiabila a litigiului.

Art.115 La terminarea procedurilor de amiabilizare a partilor, comisia de litigii incheie un proces–verbal in care va consemna situatia de fapt, pozitiile partilor, probele administrate si rezultatul final. Procesul Verbal este semnat de catre membrii comisiei si de catre parti.
 

CAPITOLUL VIII 

ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIILOR JUDETENE, SI A MEMBRILOR BIROULUI EXECUTIV
 

SECTIUNEA 1

ALEGEREA REPREZENTANTILOR.

Art.116 Membrii Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania pot fi alesi in organele de conducere ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania.

Perioada organizarii alegerilor se stabileste de catre Consiliul National al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania.

Art.117 Functiile de presedinte, vicepresedinte, si secretar, atat de la nivel teritorial cat si central, sunt incompatibile cu situatiile prevazute de art.36 din L.460/2003 privind exercitarea profesiei de biochimist, biolog, chimist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, precum si cu calitatea de angajat al Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate ori a Caselor de Sanatate Judetene.

Art.118 Membrii consiliului judetean, respectiv ai Municipiului Bucuresti, precum si reprezentantii in Adunarea Generala Nationala se aleg prin vot direct, secret, personal si liber exprimat de catre membrii adunarilor generale din judete respectiv Municipiul Bucuresti.

Art.119 Dreptul de vot, precum si dreptul de a fi ales in organele de conducere, il au numai biologii, biochimistii si chimistii membri ai Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, care au cotizatia datorata ordinului platita la zi.

Art.120 Dreptul de a alege si de a fi ales se poate exercita numai in cadrul Ordinului al carui membru este biochimistul, biologul ,chimistul respectiv. Dovada calitatii de membru al Ordinului local se va face, acolo unde alegatorul nu se gaseste pe lista alegatorilor, cu ultima chitanta a platii cotizatiei.

Art.121 In vederea organizarii si desfasurarii alegerilor se organizeaza comisii electorale judetene de catre consiliile judetene si de catre Consiliul Ordinului Bucuresti, respectiv o Comisie Electorala Centrala organizata de catre Biroul Executiv al Consiliului National si aprobata de Consiliul National . Comisia Electorala Centrala coordoneaza desfasurarea alegerilor si emite decizii de indrumare in vederea aplicarii Regulamentului Electoral ori a procedurilor electorale. 

Art.122 Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania in legislatura pentru care se organizeaza alegerile. Inaintea alegerii in aceasta functie, ei se angajeaza in scris sa nu candideze la o functie electiva in legislatura pentru care se organizeaza respectivele alegeri. Fac exceptie de la aceasta prevedere primele alegeri care se organizeaza la infiintarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania la nivel central si local.

Art.123 Membrii Biroului Executiv National, respectiv judetean sunt alesi in mod individual cu majoritate de voturi de catre Consiliul National, respectiv de catre consiliile teritoriale.

Art.124 Alegerile se desfasoara in baza unui Regulament Electoral aprobat de catre Consiliul National al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania.
 

SECTIUNEA 2

INCETAREA CALITÃTII DE REPREZENTANT SAU MEMBRU IN ORGANELE DE CONDUCERE

Art.125 Incetarea calitatii de membru al organelor de conducere sau reprezentant in organele de conducere intervine in urmatoarele situatii:

a) demisie;

b) incompatibilitate;

c) deces;

d) pierderea calitatii de membru al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;

e) revocare.

f) imposibilitatea exercitarii calitatii.

Locul ramas vacant este ocupat de catre primul membru supleant.

Art.126 Revocarea din functie, sau din calitatea de reprezentant in organele de conducere ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, atat la nivel national cat si judetean respectiv Municipiului Bucuresti se face cu majoritatea calificata a forului care a ales pe cel in cauza. Revocarea se poate face in cazul incalcarilor grave ale legii, a prezentului Statut sau a regulamentelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de biochimist, biolog, chimist.

Art.127 Membrii organelor de conducere care lipsesc nemotivat la:

a) 2 sedinte intr-un an, in adunarile generale;

b) 3 sedinte intr-un an ale Consiliului National sau ale consiliului judetean, respectiv ale Municipiului Bucuresti;

c) 3 sedinte pe semestru ale Biroului Executiv al Consiliului National, respectiv ale biroului executiv judetean ori al Municipiului Bucuresti, sunt revocati de drept.

Constatarea revocarii se face prin:

a) hotararea Adunarii Generale Nationale pentru membrii Consiliului National, la sesizarea Biroului Executiv;

b) hotararea Consiliului National pentru membrii Biroului Executiv al Consiliului National, la sesizarea a trei dintre membrii Biroului Executiv;

c) decizia Biroului Executiv al Consiliului National pentru membrii organelor teritoriale de conducere, la sesizarea a Biroului Executiv a ordinului teritorial. Sesizarea este insotita de dovada absentei nemotivate a membrului in cauza.
 

CAPITOLUL IX

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art.128 Completarea sau modificarea acestui Statut se face de catre Adunarea Generala Nationala, la propunerea Consiliului National.

Art. 129 Prezentul Statut a fost adoptat de catre Adunarea Generala Nationala a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania in sedinta sa din data de 24.04.2004. 


Vizualizari: 3509